Środa 22 maja 2019 Wydanie nr 4104

Karne procedura

wideo konferencja

radykał napisał w dniu 14.12.2009 o godzinie 11:04:28 :

Potrzebuję pomocy szanownych Forumowiczów :-) Mam konieczność przesłuchania biegłego, ale mój sąd i jego miejsce pobytu to dwa krańce Polski. Czy ktoś z Was przeprowadzał przesłuchanie za pośrednictwem wideo konferencji? Jak to zorganizować i jakie czynności procesowe podjąć? A może uważacie, że można przesłuchać biegłego w drodze pomocy prawnej? Ja uważam, że nie ma takiej możliwości ale obrońca strasznie się upiera i już sam nie wiem czy o czymś nie wiem. Dzięki z góry za pomoc. :-)

kzawislak napisał w dniu 14.12.2009 o godzinie 12:02:18 :

"radykał" napisał:

Potrzebuję pomocy szanownych Forumowiczów :-) Mam konieczność przesłuchania biegłego, ale mój sąd i jego miejsce pobytu to dwa krańce Polski. Czy ktoś z Was przeprowadzał przesłuchanie za pośrednictwem wideo konferencji? Jak to zorganizować i jakie czynności procesowe podjąć? A może uważacie, że można przesłuchać biegłego w drodze pomocy prawnej? Ja uważam, że nie ma takiej możliwości ale obrońca strasznie się upiera i już sam nie wiem czy o czymś nie wiem. Dzięki z góry za pomoc. :-)


na procedurze karnej sie nie znam natomiast mogę powiedzieć, ze w postepowaniu cywilnym przeprowadzamy po prostu dowód z opinii biegłego w drodze pomocy prawnej (art. 235 par. 1 kpc)

i ciekawostka: od 1 lipca 2009 r. obowiązuje takie brzmienia art. 235:
Art. 235. (198) § 1. Postępowanie dowodowe odbywa się przed sądem orzekającym, chyba że sprzeciwia się temu charakter dowodu albo wzgląd na poważne niedogodności lub niewspółmierność kosztów w stosunku do przedmiotu sporu. W takich wypadkach sąd orzekający zleci przeprowadzenie dowodu jednemu ze swych członków (sędzia wyznaczony) albo innemu sądowi (sąd wezwany).
§ 2. Jeżeli charakter dowodu się temu nie sprzeciwia, sąd orzekający może postanowić, że jego przeprowadzenie nastąpi przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających dokonanie tej czynności na odległość. Sąd orzekający przeprowadza dowód w obecności sądu wezwanego lub referendarza sądowego w tym sądzie.
§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość, sposób korzystania z tego rodzaju urządzeń i środków, jak również sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów dokonanych podczas jego przeprowadzenia, mając na względzie konieczność właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu lub dźwięku przed utratą dowodu, jego zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.


a rozporządzenia jeszcze nie ma

radykał napisał w dniu 14.12.2009 o godzinie 12:07:26 :

No właśnie, odpowiednik w kpk, tj. art. 396 par 2 pozwala na przesłuchanie w drodze pomocy prawnej tylko świadka a nie biegłego. :-( Czy jest może jakaś inna podstawa? A jeżeli nie, to jak zorganizować wideo konferencję?

Darkside napisał w dniu 14.12.2009 o godzinie 12:12:44 :

Miałem podobny problem.
Biegły (właściwie grupa biegłych) zamieszkuje w jednym z najpiękniejszych miast Polski południowo-zachodniej
Zastanawiałem się nad przesłuchaniem w trybie telekonferencji ewentualnie wyznaczeniu siebie ze składu i udaniu się na miejsce.
Ostatecznie biegli sporządzili kolejna pisemną opinię w której wypowiedzieli się co do wątpliwości stron.
Opinię doręczyłem stronom wzywając do zgłaszania zastrzeżeń.
Po otrzymaniu zastrzeżeń akta sprawy ponownie przesłałem do biegłych celem wypowiedzenia się w przedmiocie zarzutów stron w pisemnej opinii uzupełniającej.
Myślę, że to wystarczy.

okapi napisał w dniu 14.12.2009 o godzinie 12:44:58 :

żaden problem..ja juz to robiłem wiele razy..trzeba wydac postanowienie o przesłuchaniu w takiej formie..potem ustalic terminy między sądami..wezwać delikwenta do sądu blisko jego miejsca zamieszkania.i gdzie maja sprzęt....tam sie łaczymy..widać i słychac go w sadzie gdzie sie dokonuje czynności a on widzi sąd i strony i można normalnie rozmawiać.
sporządza sie normalny protokół ze wzmianka o trybie przesłuchania..w sądzie gdzie jest świadek/biegły nie musi być sedzia a jedynie technik obsługujacy aparaturę,ew sprawdzi dane świadka/biegło-z dowodem..czy to on
i tyle..

demokryt napisał w dniu 14.12.2009 o godzinie 13:42:49 :

Ja tak samo, tylko bez postanowienia, bo nie jest potrzebne. Wychodzę z założenia, że to normalna część rozprawy, tylko świadek/biegły jest remote. Ustalasz czy w danym sądzie jest potrzebny sprzęt i łącze i czy mają wolną salę (i sprzęt), ustalasz to samo w swoim sądzie, uwyznaczasz termin rozprawy, wzywasz świadka do sądu w którym ma się stawić, a u siebie prowadzisz normalną rozprawę. Niektórzy wymagają obecności sędziego w sądzie świadka, ale moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, chyba że świadkowi należałoby okazać jakiś dokument, czy przedmiot.

Modern_judge napisał w dniu 14.12.2009 o godzinie 14:00:14 :

"demokryt" napisał:

Ja tak samo, tylko bez postanowienia, bo nie jest potrzebne. Wychodzę z założenia, że to normalna część rozprawy, tylko świadek/biegły jest remote. Ustalasz czy w danym sądzie jest potrzebny sprzęt i łącze i czy mają wolną salę (i sprzęt), ustalasz to samo w swoim sądzie, uwyznaczasz termin rozprawy, wzywasz świadka do sądu w którym ma się stawić, a u siebie prowadzisz normalną rozprawę. Niektórzy wymagają obecności sędziego w sądzie świadka, ale moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, chyba że świadkowi należałoby okazać jakiś dokument, czy przedmiot.


A ja uważam, że wydanie postanowienia w trybie art. 396 par. 2 kpk w zw. z art. 177 par. 1a jest niezbędne. Jedynie przepis art. 177 par 1a umożliwia przesłuchanie świadka (biegłego stosuje się ten przepis - art. 197 par. 3 kpk) "na odległość". Przepis ten nakazuje, aby czynność ta została przeprowadzona przez sąd wezwany, co oznacza, że przeprowadzenie jej bez udziału sędziego, może być poczytane jako nienależyta obsada sądu, co skutkuje stwierdzeniem bezwzględnego powodu uchylenia zaskarżonego orzeczenia. Inaczej ma się kwestia z przesłuchaniem świadka anonimowego, ale to już inny temat.
Czyli:
1. wydajemy postanowienie w trybie art. 396 par 2 w zw. z art. 197 par 3 kpk w zw. z art. 177 par 1a kpk w zw. z art. 200 par. 3 kpk,
2. ustalamy wcześniej datę i godzinę rozpoczęcia przesłuchania, na które wzywamy biegłego i najlepiej specjalistów obsługujących sprzęt (tu i tam),
3. ustalamy (najlepiej wcześniej) obsadę sędziowską tam oraz salę,
4. strony wzywamy na naszą rozprawę oprócz biegłego,
5. jeżeli nagrywamy, protokół możemy ograniczyć do najbardziej istotnych oświadczeń (art. 147 par 3 kpk), jeżeli nie - wpisujemy wszystko do protokołu naszego.

radykał napisał w dniu 14.12.2009 o godzinie 14:04:10 :

Co do obecności sędziego w sądzie, gdzie jest obecny biegły, to wydaje mi się, że obecność takiego sędziego jest konieczna, bo art. 177 par 1 a kpk mówi, że w czynności bierze udział są wezwany, a skoro sąd, to w składzie musi być sędzia. Nie w tym jednak problem. Mój problem jest bardziej skomplikowany. Otóż, w moim sądzie rejonowym ani w sądzie rejonowym biegłego nie ma odpowiedniego sprzętu. Taki sprzęt jest w odpowiednich sądach okręgowych. Czy myślicie, że jest możliwe zorganizowanie takiego przesłuchania w sądach okręgowych mimo, że postępowanie toczy się przed sądem rejonowym?

romanoza napisał w dniu 14.12.2009 o godzinie 14:26:55 :

"radykał" napisał:

Co do obecności sędziego w sądzie, gdzie jest obecny biegły, to wydaje mi się, że obecność takiego sędziego jest konieczna, bo art. 177 par 1 a kpk mówi, że w czynności bierze udział są wezwany, a skoro sąd, to w składzie musi być sędzia. Nie w tym jednak problem. Mój problem jest bardziej skomplikowany. Otóż, w moim sądzie rejonowym ani w sądzie rejonowym biegłego nie ma odpowiedniego sprzętu. Taki sprzęt jest w odpowiednich sądach okręgowych. Czy myślicie, że jest możliwe zorganizowanie takiego przesłuchania w sądach okręgowych mimo, że postępowanie toczy się przed sądem rejonowym?

Przecież tutaj chodzi o budynek SO a nie skład sądzący, moim zdaniem możesz to zrobić wszędzie, nawet w ZK, jeżeli mają odpowiedni sprzęt

witoldw1 napisał w dniu 14.12.2009 o godzinie 16:09:42 :

"romanoza" napisał:

Co do obecności sędziego w sądzie, gdzie jest obecny biegły, to wydaje mi się, że obecność takiego sędziego jest konieczna, bo art. 177 par 1 a kpk mówi, że w czynności bierze udział są wezwany, a skoro sąd, to w składzie musi być sędzia. Nie w tym jednak problem. Mój problem jest bardziej skomplikowany. Otóż, w moim sądzie rejonowym ani w sądzie rejonowym biegłego nie ma odpowiedniego sprzętu. Taki sprzęt jest w odpowiednich sądach okręgowych. Czy myślicie, że jest możliwe zorganizowanie takiego przesłuchania w sądach okręgowych mimo, że postępowanie toczy się przed sądem rejonowym?

Przecież tutaj chodzi o budynek SO a nie skład sądzący, moim zdaniem możesz to zrobić wszędzie, nawet w ZK, jeżeli mają odpowiedni sprzęt
Coś mi świta ,że było takie orzeczenie SN ,że jednak ma być obecny sędzia sądu w którym są biegli ( choć ja robiąc wideokonferencję tego nie wymagałem).jednak to samo orzeczenie stwierdzało ,ze brak sędziego w sądzie wezwanym nie jest uchybieniem sądu rozpoznającego sprawę merytorycznie i jako takie nie ma wpływu na wyrok.A więc

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.