Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

eksmisja z powodu nakazu rozbiórki - lokal zamienny

procontra
04.02.2010 13:39:07

Eksmitowałam setki lokatorów, ale jakoś nigdy z powodu decyzji o wyłaczeniu budynku z użytkowania. I mam problem z lokalem zamiennym
Mamy art. 11 ust. 2 pkt 4. Konieczność rozbiórki uzasadnia wypowiedzenie umowy najmu. Ale jak rozumieć zastrzeżenie z art. 10 ust 4? Czy zaoferowanie (w tym wypadku zgodnie z art. 32 przez gminę) lokalu zamiennego jest warunkiem skuteczności wypowiedzenia czyli w konsekwencji orzeczenia eksmisji czy też to ja orzekam o uprawnieniu do lokalu zamiennego?
To drugie mnie nie przekonuje, bo nie mam normy nakazującej wstrzymanie wykonania eksmisji, analogicznie jak przy lokalu socjalnym. Lokatorzy uprawnieni do lokalu zamiennego byliby więc w gorszej sytuacji niź ci uprawnieni do zamiennego (moi pozwani do socjalnego też mają prawo).
Ew, wstrzymanie egzekucji administracyjnej do czasu zapewnienia lokalu zamiennego ( o którym mowa w II OSK 1083/06 wyrok NSA W-wa z 2007.07.19) nic mi tu nie wyjaśnia.

Pytanie niby proste, ale ja nie umiem dojść do rozsądnych i samą mnie przekunujących wniosków. A na pewno wielu z Was z tą sytuacją miało do czynienia.

Hakoss
04.02.2010 22:05:51

W wątku dotyczącym eksmisji w październiku zamieściłem następujący post:


Dla odświeżenia wątku

Czy ktoś z Szanownych Państwa, orzekał w sprawie o eksmisję o lokalu zamiennym dostarczanym przez gminę?
Sytuacja ma się następująco, właściciel wypowiada umowę najmu, (czynsz regulowany) na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, wskazując że budynek jest do kapitalnego remontu bo inaczej się zawali.
Miasto w ramach korespondencji z lokatorem obiecuje mu lokal zamienny za x - lat.
Lokator nie spełnia warunków do przyznania mu lokalu socjalnego.

uSTAWA BRZMI:
Art. 32. W razie wypowiedzenia najmu, na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, obowiązek zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa, do dnia 31 grudnia 2015 r., na właściwej gminie.z kolei art.
Art. 14. 1. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

Mówi tylko o lokalu socjalnym.
Więc, czy:
1) stosujecie analogię art. 14 ust. 1 i ust. 6 do lokalu zamiennego,
2) czy w ogóle o tym orzekacieNie było żadnej reakcji, widocznie temat nie ciekawy. Wyrok wydałem, uzasadnienie napisałem, apelacja nie wpłynęła, więc nie wiem czy moja koncepcyja była słuszna.

Joasia
11.02.2010 01:25:07

Sorry, Hakoss, jakoś przeoczyłam ten październik...

Myślę, że dobra jest taka koncepcja, żeby po prostu wyeksmitować i nadać klauzulę - a na etapie egzekucji komornik musi poczekać na wskazanie lokalu zamiennego. Analogicznie do lokalu tymczasowego.

Myślę, że nie zaszkodzi wpisać w wyroku punktu ustalającego, że pozwanemu należy się lokal zamienny - i od kogo (gmina albo prywatny właściciel). Przynajmniej komornik będzie miał jasność.

doctor
12.02.2010 23:41:01

na etapie egzekucji komornik musi poczekać na wskazanie lokalu zamiennego

Zgadzam się, że w wyroku eksmisyjnym powinniśmy w sytuacji wyżej opisywanej orzec o prawie pozwanego do lokalu zamiennego - nie dostrzegam jednak podstawy prawnej do zawarcia w wyroku punktu dotyczącego wstrzymania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu do czasu wskazania lokalu zamiennego. A jeśli w wyroku takiego punktu nie będzie, to dlaczego komornik miałby mieć obowiązek wstrzymania się z prowadzeniem egzekucji?

Joasia
13.02.2010 07:58:38

Może to sformułować w stylu: "za jednoczesnym dostarczeniem lokalu zamiennego"?

Hakoss
13.02.2010 23:30:38

Wprawdzie przepis art. 14 ust. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów dotyczy orzeczeń o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, to już w art. 18 ust. 3 wymienionej ustawy, przewidziano, że osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czyszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłby opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.

Jest jeszcze,
Art. 32. W razie wypowiedzenia najmu, na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, obowiązek zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa, do dnia 31 grudnia 2015 r., na właściwej gminie.

Wynika z tego, że mamy do czynienia z luką prawną? trudno to inaczej określić, skoro ustawodawca jedną kwestię normuje odmiennie w różnych przepisach tej samej ustawy. O racjonalności ustawodawcy można by pisać, pisać, pisać... a wyjściem z tej sytuacji jest - jak się wydaje - również wstrzymanie wykonania wyroku do czasu złożenia oferty zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego, bądź (w zależności od podstawy przyznania lokalu zamiennego) zaoferowania lokalu zamiennego. W przeciwnym razie zwraca uwagę dysharmonia potraktowania lokatorów którym przysługuje prawo do lokalu zamiennego w stosunku do uprawnionych do lokalu socjalnego. Wydaje się przy tym, że prawo tych pierwszych powinno być "mocniejsze"

procontra
15.02.2010 11:58:34

"Joasia" napisał:

Może to sformułować w stylu: "za jednoczesnym dostarczeniem lokalu zamiennego"?

Po długich namysłach mniej więcej tak to sformułowałam, określając jeszcze, że do dostarczenia lokalu i poniesienia kosztów przepeowadzki obowiązana jest gmina. Właśnie zaczynam uzasadnienie. Luka przy wykładni literalnej jest, ale celowościościowa i systemowa prowadzą do takiego m.zd. wniosku.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.