Środa 30 listopada 2022 Wydanie nr 5392

Cywilne materialne

eksmisja z powodu nakazu rozbiórki - lokal zamienny

procontra napisał w dniu 04.02.2010 o godzinie 13:39:07 :

Eksmitowałam setki lokatorów, ale jakoś nigdy z powodu decyzji o wyłaczeniu budynku z użytkowania. I mam problem z lokalem zamiennym
Mamy art. 11 ust. 2 pkt 4. Konieczność rozbiórki uzasadnia wypowiedzenie umowy najmu. Ale jak rozumieć zastrzeżenie z art. 10 ust 4? Czy zaoferowanie (w tym wypadku zgodnie z art. 32 przez gminę) lokalu zamiennego jest warunkiem skuteczności wypowiedzenia czyli w konsekwencji orzeczenia eksmisji czy też to ja orzekam o uprawnieniu do lokalu zamiennego?
To drugie mnie nie przekonuje, bo nie mam normy nakazującej wstrzymanie wykonania eksmisji, analogicznie jak przy lokalu socjalnym. Lokatorzy uprawnieni do lokalu zamiennego byliby więc w gorszej sytuacji niź ci uprawnieni do zamiennego (moi pozwani do socjalnego też mają prawo).
Ew, wstrzymanie egzekucji administracyjnej do czasu zapewnienia lokalu zamiennego ( o którym mowa w II OSK 1083/06 wyrok NSA W-wa z 2007.07.19) nic mi tu nie wyjaśnia.

Pytanie niby proste, ale ja nie umiem dojść do rozsądnych i samą mnie przekunujących wniosków. A na pewno wielu z Was z tą sytuacją miało do czynienia.

Hakoss napisał w dniu 04.02.2010 o godzinie 22:05:51 :

W wątku dotyczącym eksmisji w październiku zamieściłem następujący post:


Dla odświeżenia wątku

Czy ktoś z Szanownych Państwa, orzekał w sprawie o eksmisję o lokalu zamiennym dostarczanym przez gminę?
Sytuacja ma się następująco, właściciel wypowiada umowę najmu, (czynsz regulowany) na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, wskazując że budynek jest do kapitalnego remontu bo inaczej się zawali.
Miasto w ramach korespondencji z lokatorem obiecuje mu lokal zamienny za x - lat.
Lokator nie spełnia warunków do przyznania mu lokalu socjalnego.

uSTAWA BRZMI:
Art. 32. W razie wypowiedzenia najmu, na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, obowiązek zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa, do dnia 31 grudnia 2015 r., na właściwej gminie.z kolei art.
Art. 14. 1. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

Mówi tylko o lokalu socjalnym.
Więc, czy:
1) stosujecie analogię art. 14 ust. 1 i ust. 6 do lokalu zamiennego,
2) czy w ogóle o tym orzekacieNie było żadnej reakcji, widocznie temat nie ciekawy. Wyrok wydałem, uzasadnienie napisałem, apelacja nie wpłynęła, więc nie wiem czy moja koncepcyja była słuszna.

Joasia napisał w dniu 11.02.2010 o godzinie 01:25:07 :

Sorry, Hakoss, jakoś przeoczyłam ten październik...

Myślę, że dobra jest taka koncepcja, żeby po prostu wyeksmitować i nadać klauzulę - a na etapie egzekucji komornik musi poczekać na wskazanie lokalu zamiennego. Analogicznie do lokalu tymczasowego.

Myślę, że nie zaszkodzi wpisać w wyroku punktu ustalającego, że pozwanemu należy się lokal zamienny - i od kogo (gmina albo prywatny właściciel). Przynajmniej komornik będzie miał jasność.

doctor napisał w dniu 12.02.2010 o godzinie 23:41:01 :

na etapie egzekucji komornik musi poczekać na wskazanie lokalu zamiennego

Zgadzam się, że w wyroku eksmisyjnym powinniśmy w sytuacji wyżej opisywanej orzec o prawie pozwanego do lokalu zamiennego - nie dostrzegam jednak podstawy prawnej do zawarcia w wyroku punktu dotyczącego wstrzymania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu do czasu wskazania lokalu zamiennego. A jeśli w wyroku takiego punktu nie będzie, to dlaczego komornik miałby mieć obowiązek wstrzymania się z prowadzeniem egzekucji?

Joasia napisał w dniu 13.02.2010 o godzinie 07:58:38 :

Może to sformułować w stylu: "za jednoczesnym dostarczeniem lokalu zamiennego"?

Hakoss napisał w dniu 13.02.2010 o godzinie 23:30:38 :

Wprawdzie przepis art. 14 ust. 6 ustawy o ochronie praw lokatorów dotyczy orzeczeń o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, to już w art. 18 ust. 3 wymienionej ustawy, przewidziano, że osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czyszu albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłby opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.

Jest jeszcze,
Art. 32. W razie wypowiedzenia najmu, na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, obowiązek zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa, do dnia 31 grudnia 2015 r., na właściwej gminie.

Wynika z tego, że mamy do czynienia z luką prawną? trudno to inaczej określić, skoro ustawodawca jedną kwestię normuje odmiennie w różnych przepisach tej samej ustawy. O racjonalności ustawodawcy można by pisać, pisać, pisać... a wyjściem z tej sytuacji jest - jak się wydaje - również wstrzymanie wykonania wyroku do czasu złożenia oferty zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego, bądź (w zależności od podstawy przyznania lokalu zamiennego) zaoferowania lokalu zamiennego. W przeciwnym razie zwraca uwagę dysharmonia potraktowania lokatorów którym przysługuje prawo do lokalu zamiennego w stosunku do uprawnionych do lokalu socjalnego. Wydaje się przy tym, że prawo tych pierwszych powinno być "mocniejsze"

procontra napisał w dniu 15.02.2010 o godzinie 11:58:34 :

"Joasia" napisał:

Może to sformułować w stylu: "za jednoczesnym dostarczeniem lokalu zamiennego"?

Po długich namysłach mniej więcej tak to sformułowałam, określając jeszcze, że do dostarczenia lokalu i poniesienia kosztów przepeowadzki obowiązana jest gmina. Właśnie zaczynam uzasadnienie. Luka przy wykładni literalnej jest, ale celowościościowa i systemowa prowadzą do takiego m.zd. wniosku.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.