Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024

Forum sędziów

Uchwała Nr 1 XV Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Iustitia

Dreed
08.02.2010 13:55:18

Uchwała Nr 1 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyswzenia Sędziów Polskich "Iustitia" - uchwała programowa.


XV Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" stwierdza, że nadal nie zostały spełnione postulaty, zawarte w uchwałach programowych Stowarzyszenia, podjętych w latach 2008 - 2009. Podejmowane są natomiast dalsze polityczne działania zmierzające do deprecjacji sądów i sędziów poprzez zwiększanie nadzoru politycznego ministra sprawiedliwości, z naruszeniem konstytucyjnych zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Zmiany w sądownictwie dokonywane są chaotycznie, bez spójnej wizji i nadal nie gwarantują obywatelom właściwego dostępu do sądu. Przejawem tej polityki jest m.in. forsowanie przez obecny rząd, wbrew zgodnym opiniom sędziów, nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. oraz przeprowadzane zmiany w strukturze sądownictwa, sprowadzające się do likwidacji sądów i ich wydziałów, bez głębszej refleksji nad skutkami społecznymi takich działań.

Kierując się troską o poszanowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dobra wymiaru sprawiedliwości i godności urzędu sędziego, zobowiązujemy organy stowarzyszenia do wystąpienia do organów władzy wykonawczej i ustawodawczej z żądaniem:

1) niezwłocznego zwołania „okrągłego stołu", z udziałem przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, którego celem będzie rozpoczęcie prac nad projektem ustawy ustrojowej wspólnej dla wszystkich sądów;

2) całkowitego uniezależnienia sądów od urzędu Ministra Sprawiedliwości oraz powierzenia nadzoru służbowego nad sędziami I Prezesowi Sądu Najwyższego;

3) wprowadzenia zmian legislacyjnych, prowadzących do ograniczenia kognicji sądów i usprawnienia ich pracy;

4) zrealizowania złożonej sędziom przez Ministra Sprawiedliwości obietnicy podjęcia w pierwszym kwartale 2010 r. prac legislacyjnych, zmierzających do ostatecznego uregulowania kwestii podwyższenia wynagrodzeń sędziowskich, postulując, aby wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego nie było niższe niż czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.