Piątek 03 grudnia 2021 Wydanie nr 5030

Informacje o uchwałach, zgromadzeniach, wydarzeniach

Uchwała Nr 1 XV Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Iustitia

Dreed napisał w dniu 08.02.2010 o godzinie 13:55:18 :

Uchwała Nr 1 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyswzenia Sędziów Polskich "Iustitia" - uchwała programowa.


XV Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" stwierdza, że nadal nie zostały spełnione postulaty, zawarte w uchwałach programowych Stowarzyszenia, podjętych w latach 2008 - 2009. Podejmowane są natomiast dalsze polityczne działania zmierzające do deprecjacji sądów i sędziów poprzez zwiększanie nadzoru politycznego ministra sprawiedliwości, z naruszeniem konstytucyjnych zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Zmiany w sądownictwie dokonywane są chaotycznie, bez spójnej wizji i nadal nie gwarantują obywatelom właściwego dostępu do sądu. Przejawem tej polityki jest m.in. forsowanie przez obecny rząd, wbrew zgodnym opiniom sędziów, nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. oraz przeprowadzane zmiany w strukturze sądownictwa, sprowadzające się do likwidacji sądów i ich wydziałów, bez głębszej refleksji nad skutkami społecznymi takich działań.

Kierując się troską o poszanowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dobra wymiaru sprawiedliwości i godności urzędu sędziego, zobowiązujemy organy stowarzyszenia do wystąpienia do organów władzy wykonawczej i ustawodawczej z żądaniem:

1) niezwłocznego zwołania „okrągłego stołu", z udziałem przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, którego celem będzie rozpoczęcie prac nad projektem ustawy ustrojowej wspólnej dla wszystkich sądów;

2) całkowitego uniezależnienia sądów od urzędu Ministra Sprawiedliwości oraz powierzenia nadzoru służbowego nad sędziami I Prezesowi Sądu Najwyższego;

3) wprowadzenia zmian legislacyjnych, prowadzących do ograniczenia kognicji sądów i usprawnienia ich pracy;

4) zrealizowania złożonej sędziom przez Ministra Sprawiedliwości obietnicy podjęcia w pierwszym kwartale 2010 r. prac legislacyjnych, zmierzających do ostatecznego uregulowania kwestii podwyższenia wynagrodzeń sędziowskich, postulując, aby wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego nie było niższe niż czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.