Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

zrzeczenie się użytkowania wieczystego

arczi
15.02.2010 15:56:46

Temat dla sędziów, zwłaszcza wieczystoksięgowych!!

czy obecnie dopuszczalne jest zrzeczenie się użytkowania wieczystego przez osobę fizyczną po wykresleniu art. 179 k.c.?
Chętnie poznam Waszą opinię na ten temat.
Wiem, że temat wzbudza kontrowesje w piśmiennictwie ale pojawiły się 2 orzeczenia SN: z 19 maja 2006 III CZP 26/2006 i 23.08.2006, III CZP 60/2006

Beatka
16.02.2010 00:15:17

Prawo użytkowania wieczystego wieczystego nie jest własnością, odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących własności wobec tego prawa występuje wyłącznie w przypadku wskazanym w kc, zatem z mocy art. 237 kc do jego przeniesienia. Ustanowienie użytkowania wieczystego to już grunt ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami i tu przewidziane jest zrzeczenie użytkowania wieczystego przez państwową lub samorządową osobę prawną, pomijając osoby fizyczne.
Stosując wobec użytkowania wieczystego analogię do własności, na gruncie art. 179 kc zrzeczenie jest niedopuszczalne, ponieważ przepisu już nie ma.
Z drugiej strony użytkowanie wieczyste jest prawem pośrednim pomiędzy własnością a prawami rzeczowymi ograniczonymi, których z pewnością uprawniony może się zrzec (art. 246 kc).
W uzasadnieniach obu przytoczonych przez Ciebie uchwał SN zwraca uwagę na możliwość analogicznego stosowania art, 246 kc, omawia tez skutki z art, 179 kc. Obie uchwały pochodzą z okresu po wyrku TK, na podstawie którego przepis utracił moc. To odpowiedź powinna być pozytywna.

cyryl_mi
22.02.2010 17:03:37

W numerze 1 (styczeń) z 2010 roku miesięcznika "Rejent" jest obszerny artykuł Łukasza Sanakiewicza pt "Przeniesienie użytkowania wieczystego w drodze umowy przekazania". Teza końcowa autora jest następująca: poza sytuacjami przewidzianymi w przepisach szczególnych (np. art. 17b ust. 3 u.g.nier.rol. SP) w obecnym stanie prawnym zrzeczenie się u.w. jest niedopuszczalne. Użytkownik wieczysty w celu wyzbycia się uprawnień może skorzystać z instytucji przekazania nieruchomości lub dążyć do umownego rozwiązania stosunku prawnego z właścicielem nieruchomości. Należy jednak uwzględnić uprawnienia przysługujące osobom trzecim.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.