Czwartek 26 maja 2022 Wydanie nr 5204

Cywilne materialne

Odpowiedzialność gminy za niewydanie decyzji adm.

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 16.02.2010 o godzinie 07:52:38 :

Pan x żąda od gminy w. odszkodowania za niewydanie w terminie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Stan faktyczny:
Pan x w dniu 31 grudnia 2001 r. złożył wniosek o przekształcenia jako uzytkownik wieczysty gruntu zabudowany budynkiem gospodarczym - wtedy jeszcze było to mozliwe.
Na wniosku ktoś (sporne jest kto - powód twierdzi że nie on, strona pozwana twierdzi że powód) umiescił adnotację, iż odpis z księgi wieczystej zostanie dołaczony po uzyskaniu go z ksiąg. Uzytkownik wniósł o rozłożenie opłaty za przekształcenie na raty.
Wobec adnotacji dotyczącej księgi Urząd Miejski odstąpił do wzywania petenta do dołaczenia jej odpisu. Sprawa lezała na półce bez jakiejkolwiek decyzji przez prawie 2 lata. Wreszcie pod koniec 2004roku ktoś sobie o nie przypomniał (powód twierdzi, że on). W styczniu 2005 r. odpis z księgi trafił do urzędu, który zlecił sporzadzenie operatu szacunkowego. Po ok. 2 miesiącach operat był gotowy. Urząd nie wydał jednak żadnej decyzji, bo... pan x nie określił ilości rat na które ma być rozłozona opłata za przekształcenie. Wezwania na pismie nie było. Spornym jest, czy urzędniczka prowadząca sprawę, dzwoniła w tej kwestii do powoda...
W pażdzierniku 2005 r. zmienił sie stan prawny - nowa ustawa nie diopuszczała juz przekształcenia uzytkowani we własnośc w takim przypadku. Pani urzedniczka powinformowała o tym powoda, który troszeczke się zdenerwował, ale formalnie nie zrobił nic. Dopiero w 2008 r. na żądanie pełnomocnika powoda gmina wydała decyzje o odmowie przeksztacenia z uwagi na zmianę stanu prawnego...
W sierpniu 2009 r. powód wykupił nieruchomość na ogólnych zasadach.
Powód żąda w ramach odszkodowania:
- róznicy między kwotą jaką musiał zapłacić za wykup, a opłata jaką musiałby zapłacić za przekształcenie według staraych zasad
- sumy opłata rocznych za użytkowanie wieczyste w okresie od 2002 do 2009 r.

Powód swoje żądania opiera na art. 420 [1] kc Twierdzi, że do zaniechania doszło przed wprowadzeniem art. 417 [1] par. 3 kc

Strona pozwana twierdzi, że podstawa powinien być art. 417 [1] par. 3 kc, z uwagi na date wystąpienia szkody - sierpień 2009 r. W świetle tego przepisu konieczne jest uprzednie stwierdzenie we wlaściwym postępwoaniu, niezgodności z prawem niewydania decyzji. niczego takiego w sprawie nie było.

Ot taka sprawka... Będę wdzięczny za wszelkie sugesie. Może mieliście coś podobnego...

Dred napisał w dniu 16.02.2010 o godzinie 08:05:35 :

"Tomasz Zawiślak" napisał:

Może mieliście coś podobnego...


nie mieliśmy

Johnson napisał w dniu 16.02.2010 o godzinie 08:22:26 :

"Tomasz Zawiślak" napisał:


Będę wdzięczny za wszelkie sugesie.


Zakładając że stan faktyczny był według wersji powoda...
Uwzględnić ...
Może tylko zastanowić się nad jakimś "rzyczynieniem" w końcu coś powód za długo siedział cicho.

Ignotus napisał w dniu 16.02.2010 o godzinie 08:30:37 :

"Tomasz Zawiślak" napisał:

(...) Powód swoje żądania opiera na art. 420 [1] kc Twierdzi, że do zaniechania doszło przed wprowadzeniem art. 417 [1] par. 3 kc

Strona pozwana twierdzi, że podstawa powinien być art. 417 [1] par. 3 kc, z uwagi na date wystąpienia szkody - sierpień 2009 r. W świetle tego przepisu konieczne jest uprzednie stwierdzenie we wlaściwym postępwoaniu, niezgodności z prawem niewydania decyzji. niczego takiego w sprawie nie było.

Ot taka sprawka... Będę wdzięczny za wszelkie sugesie. Może mieliście coś podobnego...


Istotną jest chyba data zdarzenia, które szkodę wywołało, a zaniechanie wydania decyzji miało miejsce pod rządami starych przepisów. Zatem zgodnie z art. 5 ustawy zmieniającej z 17 czerwca 2004 r. - 420 [1] k.c.

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 16.02.2010 o godzinie 18:26:50 :

No właśnie Igi: Czy zaniechanie rzeczywiście miało miejsce, gdy obowiązywał jeszcze art. 420 [1] kc? Wniosek dotknięty był brakiem, a zatem urząd powinien zastosowac kpa i wezwac do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Z orzecznictwa SN wynika, iż pozostawienie bez rozpoznania nie wymaga wydania decyzji, a jedynie zawiadomienia, czego na pismie nie dokonano. Tylko, że urząd twierdzi, iż powód zobowiązał się do dostarczenia odpisu z KW w późniejszym terminie - po jego otrzymaniu z ksiąg ... Mam watpliwości czy w takiej sytuacji można przyjąć bezczynność urzędu... do chwili złożenia odpisu księgi.
Po drugie nawet jesli zaniechanie miało miejsce pod rządami art. 420 [1] kc, to czy pozostawało ono w adekwatnym związku przyczynowym ze szkodą w postaci różnicy między opłatą za przekształcenie, a ceną wykupu. Czy zaniechanie w tym okresie musiało doprowadzić do szkody? No chyba nie musiało, bo w późniejszym czasie urząd mógł jeszcze wydac decyzję o porzeształceniu..? Miał taką możliwość, aż do dnia poprzedzającego zmiane stanu prawnego. A zatem może należy brać za podstawe oceny zaniechania z punktu widzenia odpowiedzialności odszkodowawczej gminy stan z pierwszego dnia w którym już z pewnością wydanie decyzji nie było możliwe?

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.