Poniedziałek 15 sierpnia 2022 Wydanie nr 5285

Karne materialne

kodeks karny wojskowy

ddominus napisał w dniu 18.02.2010 o godzinie 09:56:22 :

Czy wpływały do waszych sądów sprawy żołnierzy zawodowych, którzy dopuścili sie popełnienia przestępstwa z art. 178a 1 k.k. lub 222, 224, 226 k.k. będąc po służbie (na urlopie w okresie wakacji)
W/w osoby sa żołnierzami "kontraktowymi" nie sa powołani do zasadniczej służby wojskowej lecz sa żołnierzami zawodowymi.

Prokuratura Rejonowa kieruje do Sądu "zwykłe" akty oskażenia w trybie uproszczonym i powołuje sie na tresc art. 317 par. 1 k.k. i art. 647 1 k.p.k. i nast., po zmianie w/w przepisów, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku (zmiana ustawy kodeks postepowania karnego i innych ustaw powiązanych)

Czyn jest popełniony latem 2009 roku a więc już na nowy stan prawny i tym samym sprawa podlega rozpozaniu na ogólnych zasadach przez sądy powszechne.

i teraz kwestie do rozważenia:

czy orzekajac w tej sprawie stosujemy przepisy części ogolnej k.k. czy części wojskowej?
na jakich zasadach nastepuje wymierzenie kary ograniczenia wolności (bo co do żołniezy to są odmienności)?
czy mozna sprawę warunkowo umorzyc (art. 66 i 67 k.k.) bo nastąpiło pojednenie pokrzywdoznego z oskarżonym (art. 226, 224, 222 k.k.), i na jakiej podstawie warunkowo umarzamy?

Moim zdaniem w takich sprawach stosujemy przepisy czesci ogólnej kodeksu karnego, odpowiedzialnosc żołnierzy zawodowych niezwiązana z pełnieniem obowiązków podlega "zwykłej" odpowiedzialnosci karnej okreslonej w częsci ogólnej k.k.

Spotkałem się z głosem przeciwnym, iż po zmienie przepisów sąd powszechny ma obowiązek zastosowac przepisy czesci wojskowej i według niej wymierzać karę i środki karne, pomimo to, że orzeka w sprawie niezwiązanej ze służbą zawodową żołnierza.

Brus napisał w dniu 18.02.2010 o godzinie 15:52:31 :

"ddominus" napisał:


czy orzekajac w tej sprawie stosujemy przepisy części ogolnej k.k. czy części wojskowej?
na jakich zasadach nastepuje wymierzenie kary ograniczenia wolności (bo co do żołniezy to są odmienności)?


Stosujemy też część wojskową, a kara ograniczenia wolności powinna być w formie "wojskowej", gdyż przepisy wojskowe są tu lex specialis (art. 317 k.k.). Stosowanie części wojskowej do żołnierza nie jest ograniczone do przestępstw z części wojskowej k.k.


Moim zdaniem w takich sprawach stosujemy przepisy czesci ogólnej kodeksu karnego, odpowiedzialnosc żołnierzy zawodowych niezwiązana z pełnieniem obowiązków podlega "zwykłej" odpowiedzialnosci karnej okreslonej w częsci ogólnej k.k.

Spotkałem się z głosem przeciwnym, iż po zmienie przepisów sąd powszechny ma obowiązek zastosowac przepisy czesci wojskowej i według niej wymierzać karę i środki karne, pomimo to, że orzeka w sprawie niezwiązanej ze służbą zawodową żołnierza.


Pierwszy pogląd jest moim zdaniem chybiony. Chyba, że podasz przepis, z którego taki wniosek wynika. Ja go nie znam.

ddominus napisał w dniu 19.02.2010 o godzinie 10:57:34 :

"Brus" napisał:


czy orzekajac w tej sprawie stosujemy przepisy części ogolnej k.k. czy części wojskowej?
na jakich zasadach nastepuje wymierzenie kary ograniczenia wolności (bo co do żołniezy to są odmienności)?


Stosujemy też część wojskową, a kara ograniczenia wolności powinna być w formie "wojskowej", gdyż przepisy wojskowe są tu lex specialis (art. 317 k.k.). Stosowanie części wojskowej do żołnierza nie jest ograniczone do przestępstw z części wojskowej k.k.


Moim zdaniem w takich sprawach stosujemy przepisy czesci ogólnej kodeksu karnego, odpowiedzialnosc żołnierzy zawodowych niezwiązana z pełnieniem obowiązków podlega "zwykłej" odpowiedzialnosci karnej okreslonej w częsci ogólnej k.k.

Spotkałem się z głosem przeciwnym, iż po zmienie przepisów sąd powszechny ma obowiązek zastosowac przepisy czesci wojskowej i według niej wymierzać karę i środki karne, pomimo to, że orzeka w sprawie niezwiązanej ze służbą zawodową żołnierza.


Pierwszy pogląd jest moim zdaniem chybiony. Chyba, że podasz przepis, z którego taki wniosek wynika. Ja go nie znam.

Co do warunkowego umorzenia postepowania to znalazłem taki pogląd:


Marek Andrzej
komentarz
LEX 2007
Komentarz do art. 333 kodeksu karnego (Dz.U.97.88.553), [w A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, LEX, 2007, wyd. IV.
Stan prawny: 2007.03.15


1. Przy stosowaniu instytucji warunkowego umorzenia postępowania wobec żołnierzy stosuje się ogólne zasady określone w art. 66-68 k.k. Obowiązują także regulacje procesowe, dotyczące w szczególności orzekania przez sąd na posiedzeniu na wniosek prokuratora (art. 336, 341 i 342 k.p.k.) oraz podjęcia postępowania warunkowo umorzonego (art. 549-551 k.p.k.). Jedyna różnica, jaka wynika z przepisu art. 333 § 1, polega na możliwości zwrócenia się przez sąd do właściwego dowódcy o wymierzenie sprawcy, wobec którego postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone, kary przewidzianej w wojskowych przepisach dyscyplinarnych (por. uwagi do art. 331).

Brus napisał w dniu 22.02.2010 o godzinie 14:39:38 :

"ddominus" napisał:


Co do warunkowego umorzenia postepowania to znalazłem taki pogląd...)

1. Przy stosowaniu instytucji warunkowego umorzenia postępowania wobec żołnierzy stosuje się ogólne zasady określone w art. 66-68 k.k. (...) Jedyna różnica, jaka wynika z przepisu art. 333 § 1, polega na możliwości zwrócenia się przez sąd do właściwego dowódcy o wymierzenie sprawcy, wobec którego postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone, kary przewidzianej w wojskowych przepisach dyscyplinarnych


Nie wiem co z tego poglądu chcesz wywodzić, bo moim zdaniem potwierdza on dokładnie to co napisałem - do żołnierza stosujemy i część ogólną (art. 66-68) i część wojskową (art. 333) k.k.

I tak jak napisałem, art. 333 k.k. jest tu przepisem o charakterze lex specialis (czyli stosujesz go do żołnierza a do zwykłego cywila - czyli nie będącego pracownikiem cywilnym wojska - go już nie zastosujesz).

Do żołnierza w pierwszej kolejności stosujesz przepisy części wojskowej k.k., a dopiero potem część ogólną i szczególną - i to tylko w zakresie, w jakim brak jest uregulowania danej kwestii w części wojskowej.

W Twojej sprawie takim lex specialis jest art. 323 k.k. (o ile oskarżony jest żołnierzem w chwili wyrokowania). Warto przy tym zauważyć że o ile stosowanie art. 333 k.k. do żołnierza jest fakultatywne, to art. 323 k.k. stosuje się już obligatoryjne).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.