Środa, 31 maja 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5574
Środa, 31 maja 2023

Forum sędziów

Świadczenie powtarzające się czy nie ...[egzekucja]

Johnson
22.02.2010 08:59:46

Ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.07.112.769] zmieniono między innymi art. 49 ustawy o Komornikach, dotyczący kosztów postępowania egzekucyjnego.
W nowelizacji jest między innymi art. 15: "Koszty w sprawach egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozlicza się do dnia zakończenia tych spraw według przepisów dotychczasowych. Jednakże w sprawach o egzekucję świadczeń powtarzających się stosuje się przepisy niniejszej ustawy od dnia jej wejścia w życie".

I teraz mam sprawę o egzekucję alimentów (tj. niewątpliwie świadczeń powtarzających się), która toczy się od co najmniej 2000 roku. Egzekucja była nieskuteczna i wierzyciela zaczęła otrzymywać świadczenia z funduszu alimentacyjnego. A Fundusz Alimentacyjny, jeszcze przed w/w nowelizacją, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym [Dz.U.91.45.200 z późniejszymi zmianami] prowadzi sobie dalej egzekucję zaległości no i chyba bieżących należności. I teraz moje pytanie czy egzekucja świadczeń na rzecz ZUS - Funduszu Alimentacyjnego prowadzona w tym trybie, zwłaszcza co do zaległości, jest egzekucja świadczeń powtarzających się czy nie?

Tomasz Zawiślak
22.02.2010 15:07:16

Z pewną nieśmiałością , ale pozwolę sobie na wskazanie publikacji, w której być może znajdziesz odpowiedź:

Zawiślak Tomasz, Dochodzenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych należności funduszu alimentacyjnego (zagadnienia procesowe). Praca i ZS 2001 nr 6 s. 30-36.

Johnson
22.02.2010 15:10:08

"Tomasz Zawiślak" napisał:Zawiślak Tomasz, Dochodzenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych należności funduszu alimentacyjnego (zagadnienia procesowe). Praca i ZS 2001 nr 6 s. 30-36.


Może jakiś istotny cytacik, bo niestety nie ma dostępu do wersji papierowej ?!
A najlepiej od razu powiedz czy to świadczenie powtarzające się czy nie

Tomasz Zawiślak
22.02.2010 15:12:32

Przed udzieleniem odpowiedzi muszę... ponownie zajrzeć do swojego artykułu sprzed prawie 10 lat Może w domu znajdę.

Dred
22.02.2010 18:32:38

"Tomasz Zawiślak" napisał:

Zawiślak Tomasz, Dochodzenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych należności funduszu alimentacyjnego (zagadnienia procesowe). Praca i ZS 2001 nr 6 s. 30-36.
fju, fju.....moootyla nogaaa!!!!!

SZACUN PANIE TEZECIE! :D

Tomasz Zawiślak
22.02.2010 19:20:46

Ech piękne to były czasy, gdy człowiek miał czas na naukowe rozważania... Ale do rzeczy: Dotarłem do tego artykułu. Zastrzegam, że tematem nie zajmowałem się od tamtego czasu. Na gruncie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (stan na czerwiec 2001 r.) było tak, że świadczenia z funduszu były przynawane na okres 12 miesięcy - od czerwca danego roku do końca maja następnego roku, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2 ustawy. Wypłata świadczeń następowała w okresach miesięcznym w dniu oznaczonym w decyzji ZUS. W doktrynie wskazywano, iż obowiązek zwrotu świadczeń powstaje pod stronie dłużnika z chwila ich wypłacenia osobie uprawnionej (A. Andrzejewski, Fundusz alimentacyjny. Komentarz do ustawy z dnia 18 lipca 1974 r., Lublin 1995, s. 76). Ja uznałem, iż zobowiązanie dłużnika aliementacyjnego wobec ZUS przypomina zobowiązanie do świadczeń okresowych, które charakteryzuje sie tym, że w w ramach jedenego i tego samego stosunku obligacyjnego dłużnik ma spełnić szereg świadczeń jednorazowych, których przedmiotem sa najczęściej pieniądze, a któe moga nie składać się na całość z góry określoną. Istotne jest powtarzanie się kolejnych świadczeń w regularnych odstępach czasu - s. 32 i przypis nr 24).
Przy regularnych wypłatach świadczeń z funduszu to miało nawet sens. Problem polegał na tym, że już w dniu wydania decyzji było w zasadzie wiadomo, jaka kwota na jej podstawie zostanie wypłacona. Obowiązek zwrotu nie powstawał jednak z chwilą wydania decyzji, lecz wypłacenia świadczenia miesiecznego uprawnionemu. Świadczenia te były wypłacane regularnie. Ta sama okresowość dotyczyła roszczenia ZUS o zwrot wypłaconych świadczeń.

Jak to jest teraz nie wiem, ale chciałbym wrócić do tematu, więc może za jakiś czas...

Joasia
23.02.2010 18:31:58

czy egzekucja świadczeń na rzecz ZUS - Funduszu Alimentacyjnego prowadzona w tym trybie, zwłaszcza co do zaległości, jest egzekucja świadczeń powtarzających się czy nie?


Tak. Nie różnicujemy alimentów zaległych i bieżących - to nie różnicujmy też świadczeń ściąganych na rzecz Funduszu - zaległych i bieżących.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.