Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024

Forum sędziów

czy umorzenie prywatki w trybie 496 powoduje res iudicata?

gangin
10.03.2010 23:10:26

Pokrzywdzona w lutym złożyła prywatny akt oskarżenia o czyn z art. 157 par. 2 kk. W marcu zawiadomienie o znęcaniu oraz spowodowaniu uszkodzenia ciała dokładnie o ten sam czyn, co w prywatnym akcie oskarżenia.
W międzyczasie pokrzywdozna cofnęła prywatny akt oskarżenia i Sąd to umorzył
Prokurator oskarzył o czyn z art. 207 par. 1 kk i art. 157 par. 2 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk.
W toku sprawy nie wychodzi 207. Czy można zatem skazać za 157 par. 2 czy też nalezy umorzyć wobec 17 par. 1 pkt 7 kpk ?? ?? ?? ??

censor
10.03.2010 23:40:34

Chyba nie ma powagi rzeczy osądzonej, art.496 kpk nie stwarza tzw. prawomocności materialnej.

markosciel
10.03.2010 23:55:07

Co do tego czy nie ma powagi rzeczy osądzonej - to mozna by pewnie dyskutować

Ale z opisu sprawy wynika, że czyn ten miał miejsce ponad rok temu - więc podstawowe pytanie brzmi czy prokurator w cięgu roku od chwili czynu objął ten czyn ściganiem z oskarżenia prywatnego. Jeżeli tego bowiem nie uczynił - to uległo ono przedawnieniu

gangin
11.03.2010 00:17:52

w terminie przedstawił stosowny zarzut...
ale jeżeli nie byłoby prawomocności materialnej, to czy pokrzywdozna mogłaby, pomimo cofnięcia - ponownie złożyć akt oskarżenia przed upł. terminu przedawnienia (oczywiście w przypadku, gdyby nie było postepowania prokuratorskiego)

markosciel
11.03.2010 00:22:45

"gangin" napisał:

w terminie przedstawił stosowny zarzut...
ale jeżeli nie byłoby prawomocności materialnej, to czy pokrzywdozna mogłaby, pomimo cofnięcia - ponownie złożyć akt oskarżenia przed upł. terminu przedawnienia (oczywiście w przypadku, gdyby nie było postepowania prokuratorskiego)


To, że przedstawił zarzut - nie zwalnia go z obowiązku objęcia ściganiem czynu z art. 157 par. 2 z urzędu.

A jeżeli tpokrzywdzona odstąpiła od oskarżenia - to ponownie nie może złożyć aktu oskarżenia. Tu na pewno masz powagę rzeczy osądzonej

gangin
11.03.2010 00:25:09

"markosciel" napisał:


A jeżeli pokrzywdzona odstąpiła od oskarżenia - to ponownie nie może złożyć aktu oskarżenia. Tu na pewno masz powagę rzeczy osądzonej

zatem i prok nie mógłby w takiej sytuacji objąć ściganiem...

a akt oskarżenia wysłany przed upływem terminu przedawnienia...

markosciel
11.03.2010 00:31:43

"gangin" napisał:


A jeżeli pokrzywdzona odstąpiła od oskarżenia - to ponownie nie może złożyć aktu oskarżenia. Tu na pewno masz powagę rzeczy osądzonej

zatem i prok nie mógłby w takiej sytuacji objąć ściganiem...

Ja w zasadzie tak uważam - ale może jednak musimy mówić o gravemen Wtedy uciekając od dyskusji o res iudicata możemy wykazać bez problemu, że pokrzywdzona swoją możliwość dochodzenia "sprawiedliwości" poprzez odstąpienia od oskarżenia jednak wyczerpała. Inną jednak podstawą dochodzenia odpowiedzialności oskarżonego będzie jednak skarga prokuratora.

Jednak powyższe uwagi są aktualne jedynie przy załozeniu, że odstąpienie oskarżyciela prywatnego od oskarżenia tie stanowi powagi rzeczy osądzonej

gangin
11.03.2010 00:41:20

17 par. 1 pkt 7 daje niestety uprawnienia dla oskarżonego, aby dwukrotnie nie toczyło się przeciwko niemu postępowanie..
wniesienie ao przez prywatka powoduje nie tylko zawisłość sprawy, ale rónież fazę in personam... skoro pokrzywdzony wycofał akt oskarżenia, to prok nie może objąć ściganiem, a tym bardziej oskarżać....
a co byłoby w sytuacji, gdyby prywatek nie cofnął ao??? prok nie mógłby wówczas objąć tego czynu z urzędu

Darkside
11.03.2010 05:19:58

"gangin" napisał:

Pokrzywdzona w lutym złożyła prywatny akt oskarżenia o czyn z art. 157 par. 2 kk. W marcu zawiadomienie o znęcaniu oraz spowodowaniu uszkodzenia ciała dokładnie o ten sam czyn, co w prywatnym akcie oskarżenia.
W międzyczasie pokrzywdozna cofnęła prywatny akt oskarżenia i Sąd to umorzył
Prokurator oskarzył o czyn z art. 207 par. 1 kk i art. 157 par. 2 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk.
W toku sprawy nie wychodzi 207. Czy można zatem skazać za 157 par. 2 czy też nalezy umorzyć wobec 17 par. 1 pkt 7 kpk ?? ?? ?? ??


17§1pkt7 kpk dotyczy prawomocności materialnej, przy cofnięciu prywatnego a.o. i umorzeniu postępowania tylko z tego powodu prawomocności materialnej nie ma <yes>

Markiel
12.03.2010 19:04:21

Odstąpienie od oskarżenia w trybie art. 496 par. 1 kpk stwarza stan powagi rzeczy osądzonej i nie jest możliwe ponowne wszczęcie postępowania karnego z oskarżenia prywatnego o ten sam czyn wobec tej samej osoby [art. 17 par. 1 pkt 7].

Zob. orzecznictwo OSNKW 1972 nr 2 poz. 28, glosa J.Klimowej OSPiKA 1973 nr 7-8, s. 251 i nast.


Natomiast S.Waltoś przyjmuje, że umorzenie postępowania z powodu odstąpienia od oskarżenia przez oskarżyciela prywatnego nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania przygotowawczego, jeśli okaże się, że czyn jest przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.