Sobota 28 stycznia 2023 Wydanie nr 5451

Informacje o uchwałach, zgromadzeniach, wydarzeniach

Uchwała Zarządu w sprawie podjecia prac nad wynagrodzeniami

Dreed napisał w dniu 21.03.2010 o godzinie 13:52:52 :

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 21 marca 2010 r.


Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", realizując Uchwałę Nr 1 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia, apeluje do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej o kontynuowanie prac nad regulacjami dotyczącymi wysokości wynagrodzeń sędziowskich.

Zachodzi obawa, że pomimo zapewnień przedstawicieli rządu, złożonych na etapie prac legislacyjnych, o czasowym rozwiązaniu, może się ono utrwalić na długie lata. Tymczasem aktualny poziom uposażeń sędziowskich nie zapewnia pełnej realizacji normy zawartej w art. 178 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W oficjalnym stanowisku, zajętym wobec Dezyderatu nr 2 z dnia 23 lipca 2008 r. Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, rząd zadeklarował przyjęcie kompleksowych rozwiązań ustawowych, wprowadzających prawidłowe mechanizmy ustalania wynagrodzeń sędziowskich, uznając za niezbędne odejście od nadmiernego i nieuzasadnionego zróżnicowania poziomu wynagrodzeń pomiędzy poszczególnymi stanowiskami sędziowskimi. W tym samym dokumencie zaznaczono, że niezależnie od proponowanych zmian systemowych, w 2009 r. nastąpi podwyższenie wynagrodzeń sędziowskich o kwotę 1.000,00 zł w drodze incydentalnej interwencji normatywnej.

Zapewnienia te zostały zrealizowane częściowo, albowiem na początku 2009 r. doszło do powiązania wynagrodzeń sędziowskich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce i wprowadzenia mnożników służących ustaleniu wysokości wynagrodzeń na poziomie uwzględniającym jedynie deklarowane, tymczasowe podwyżki.
Podkreślenia wymaga, że nowa regulacja, przedstawiana w mediach jako wprowadzająca spektakularną podwyżkę, nie uwzględniała wieloletniego spadku poziomu wynagrodzeń sędziowskich w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Relacje te w zakresie wynagrodzenia sędziego sądu rejonowego kształtowały się w następujący sposób:
w 1996 r. – 2,93,
w 2006 r. - 2,08,
w 2008 r. - 1,86,
w 2009 r. – 2,05.
Zwróciła na to uwagę Krajowa Rada Sądownictwa w opinii z dnia 9 grudnia 2008 r., w której negatywnie oceniła proponowaną wysokość mnożników, wskazując na potrzebę ich podwyższenia.

Pomimo upływu roku od wprowadzenia nowych rozwiązań nie podjęto dalszych prac zmierzających do określenia wynagrodzeń sędziów na poziomie odpowiadającym wzorcowi konstytucyjnemu. Nie określono nawet mechanizmu stopniowego dochodzenia do takiego poziomu wynagrodzeń.

Zdaniem Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" ustawa mogłaby określać wzrost uposażeń sędziowskich w kolejnych latach, aż do osiągnięcia wysokości nie niższej niż czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Potrzebę pilnego podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do realizacji powyższych postulatów uzasadnia nowe ukształtowanie pozycji Prokuratury z dniem 1 kwietnia 2010 r. oraz podjęcie prac nad przyszłorocznym budżetem.

Stowarzyszenie oczekuje ze strony rządu niezwłocznego zaproszenia do rozmów oraz przedstawienia docelowego, spójnego modelu wynagrodzeń sędziowskich. Dalsza bezczynność właściwych organów państwa może doprowadzić do kolejnych akcji protestacyjnych środowiska sędziowskiego.

http://www.iustitia.pl/content/view/592/74/

bruno napisał w dniu 24.03.2010 o godzinie 09:14:48 :

w przeciwieństwei do uchwały w sprawie sedziówdo TK o tej nawet nie było w "Rzeczpospolitej" ani w innej prasie ...

Łukasz napisał w dniu 24.03.2010 o godzinie 21:49:11 :

"bruno" napisał:

w przeciwieństwei do uchwały w sprawie sedziówdo TK o tej nawet nie było w "Rzeczpospolitej" ani w innej prasie ...


Tylko tu

http://www.prawnik.pl/wiadomosci/z_samorzadow/117475,Uchwala-SSP-Iustitia.html

naiwny.super napisał w dniu 24.03.2010 o godzinie 22:00:55 :

walka o wynagrodzenia? a co, już wiemy, skąd wziąć na podwyżki dla proków, asów prok., refów i szkoły kształcenia ustawicznego?

uksc napisał w dniu 25.03.2010 o godzinie 08:48:52 :

"Łukasz" napisał:

w przeciwieństwei do uchwały w sprawie sedziówdo TK o tej nawet nie było w "Rzeczpospolitej" ani w innej prasie ...


Tylko tu

http://www.prawnik.pl/wiadomosci/z_samorzadow/117475,Uchwala-SSP-Iustitia.html


no to jest

http://www.rp.pl/artykul/451836_Iustitia_apeluje_o_podwyzki.html

Tylko czy cos pozytywnego z tego wynika, wątpię

krysia59 napisał w dniu 25.03.2010 o godzinie 10:02:09 :

A kiedy ma się odbyć to spotkanie z MS na którym miał być dyskutowany temat naszych wynagrodzeń na 2011r

censor napisał w dniu 25.03.2010 o godzinie 12:14:29 :

Ponoć 31 marca. Kto wie lepiej, niech mnie poprawi.

bruno napisał w dniu 25.03.2010 o godzinie 17:28:01 :

"censor" napisał:

Ponoć 31 marca. Kto wie lepiej, niech mnie poprawi.

o ile mi wiadomo to rzeczywiście 31 marca , tylko czy jego tematem maja byc wynagrodzenia???? tego nie wiem, ale skoro Pan MS-powiedział ,że mozna rozmawiać na ten temat po rozdzieleniu PG z MS , co nastąpi 1 kwietnia , więc chyba temat jeszcze się nie uaktualni...

AQUA napisał w dniu 25.03.2010 o godzinie 18:25:24 :

http://blog.rp.pl/goracytemat/2010/03/25/iustitia-apeluje-o-podwyzki/

Iustitia apeluje o podwyżki

uksc napisał w dniu 25.03.2010 o godzinie 19:22:44 :

A przy okazji czy może ktoś wkleić tu uchwałę KRS o wynagrodzeniach, która była w planie porządku obrad 12.03.10 ale jakoś się nią na stronie nie chwalą.

Dreed napisał w dniu 25.03.2010 o godzinie 19:42:42 :

"uksc" napisał:

A przy okazji czy może ktoś wkleić tu uchwałę KRS o wynagrodzeniach, która była w planie porządku obrad 12.03.10 ale jakoś się nią na stronie nie chwalą.


Przecież niektórzy mówili, że to była zwykła kiełbaska wyborcza... Szkoda miejsca na stronie A zresztą nowy skład KRS-u musi zając stanowisko w sprawie usp, wynagrodzeń itd.

Poczekamy - za kilka dni wszystko sie wyjaśni

ziggy napisał w dniu 26.03.2010 o godzinie 08:36:44 :

"AQUA" napisał:

http://blog.rp.pl/goracytemat/2010/03/25/iustitia-apeluje-o-podwyzki/

Iustitia apeluje o podwyżki


A gdzie jest uchwała KRS-u?Czy nic ta uchwała nie znaczy.Dlaczego KRS nie publikuje tej uchwały?Dlaczego nie naciska o podanie jej do publicznej wiadomości?Czyich interesów pilnuje KRS?Najwyraźniej nie ma na to czasu, pomimo szumnych przedwyborczych deklaracji.

bruno napisał w dniu 26.03.2010 o godzinie 09:01:40 :

no własnie - to będzie szybki i wymierny teścik dla KRS , i nie czarujmy sie - tu będzie jasno widac czy sa z nami (czego dowodem może byc tylko stanowcze i wyrażne poparcie naszych żądań)czy chodzi im tylko o jakże ciepłe , dodatkowe i nieopodatkowane synakurki .

Volver napisał w dniu 26.03.2010 o godzinie 13:42:05 :

"Dreed" napisał:

A przy okazji czy może ktoś wkleić tu uchwałę KRS o wynagrodzeniach, która była w planie porządku obrad 12.03.10 ale jakoś się nią na stronie nie chwalą.


Przecież niektórzy mówili, że to była zwykła kiełbaska wyborcza... Szkoda miejsca na stronie A zresztą nowy skład KRS-u musi zając stanowisko w sprawie usp, wynagrodzeń itd.

Poczekamy - za kilka dni wszystko sie wyjaśni

Czyżby nowy- stary skład miał popaść w rozdwojenie jaźni, zważywszy na swoje uchwały z 12.03.2010 r.????

Gotka napisał w dniu 27.03.2010 o godzinie 07:39:41 :

Ja właśnie wróciłam z tzw. narady nadzorczej czyli spędu tzw. kadry kierowniczej okręgu w celu omawiania wyników (czy się wam to niekojarzy z naradą produkcyjną) i tam miała wystąpienie nasza Pani Prezes elekt, która jest członkiem starego i nowego KRS i relacjonowałą co tam w KRS. POwiedziała, że z datą 16.03 KRS przyjął uchwałę o wynagrodzeniach, że postuluje zmianę mnożników. Wynikało, że jest to powtórzenie stanowiska IS. MOże jej nie opublikowali, bo wcale nei chcą jej upubliczniać, tak ją sobie uchwalili do szuflady żeby się nazywało, że coś robią. W końcu już od paru lat w taki sposób owocnie walczą o poprawę statusu sędziego.

grzecho napisał w dniu 27.03.2010 o godzinie 21:55:34 :

Taaaa.. KRS walczy a w zasadzie walczyło o poprawę warunków naszej pracy ze świetnymi jak widać efektami - kilka dni temu koleżanka z naszego Sądu oznajmiła mi, że przed chwilą złożyła urząd. Niestety jest / a w zasadzie był / to kolejny doświadczy sędzia opuszczający nasze szeregi. W naszym sądzie / niecałe 20 sędziów/, jest to bodaj 5 przypadek odejścia doświadczonego sędziego w ciągu ostatnich 2 lat. Tak więc przed nowymi członkami KRS stoją wielkie wyzwania. Bo

wanam napisał w dniu 28.03.2010 o godzinie 00:37:05 :

"Gotka" napisał:

Ja właśnie wróciłam z tzw. narady nadzorczej czyli spędu tzw. kadry kierowniczej okręgu w celu omawiania wyników (czy się wam to niekojarzy z naradą produkcyjną) i tam miała wystąpienie nasza Pani Prezes elekt, która jest członkiem starego i nowego KRS i relacjonowałą co tam w KRS. POwiedziała, że z datą 16.03 KRS przyjął uchwałę o wynagrodzeniach, że postuluje zmianę mnożników. Wynikało, że jest to powtórzenie stanowiska IS. MOże jej nie opublikowali, bo wcale nei chcą jej upubliczniać, tak ją sobie uchwalili do szuflady żeby się nazywało, że coś robią. W końcu już od paru lat w taki sposób owocnie walczą o poprawę statusu sędziego.


Na stronie KRS nie ma nic.
Jeżeli tak owocnie walczą o poprawę statusu sędziego, czemu zostali ponownie wybrani

markosciel napisał w dniu 28.03.2010 o godzinie 00:44:52 :

"wanam" napisał:

Jeżeli tak owocnie walczą o poprawę statusu sędziego, czemu zostali ponownie wybrani


Owocna walka została doceniona <skromny>

mapa napisał w dniu 28.03.2010 o godzinie 07:53:42 :

czy ktoś z forumowiczów zna los skargi złożonej swego czasu przez KRS do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie naszych wynagrodzeń? Starałem się śledzić los tej sprawyw TK, ale nie udało mi się wysledzić zakończenia.

Joanna B. napisał w dniu 28.03.2010 o godzinie 14:42:26 :

A o jaką skargę chodzi? Czy o niezgodnośc z art 178 Konstytucji przepisów łączących uposażenie prokuratorów, asystentów, referendarzy itd z wynagrodzeniami sędziów? Innymi slowy przepisów , w których oprócz sędziom, zapewnia się w/w grupom zawodowycm, wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu sędziego?

Yossarian napisał w dniu 29.03.2010 o godzinie 13:59:44 :

"Joanna B." napisał:

A o jaką skargę chodzi? Czy o niezgodnośc z art 178 Konstytucji przepisów łączących uposażenie prokuratorów, asystentów, referendarzy itd z wynagrodzeniami sędziów? Innymi slowy przepisów , w których oprócz sędziom, zapewnia się w/w grupom zawodowycm, wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu sędziego?

Przecież tylko prokuratorzy mają wynagrodzenia równe sędziowskim. Referendarze mają tylko 75% wynagrodzenia ssr, a uposażenia asystentów nie są w żaden sposób powiązane z sędziowskimi.

bruno napisał w dniu 29.03.2010 o godzinie 18:00:56 :

"markosciel" napisał:

Jeżeli tak owocnie walczą o poprawę statusu sędziego, czemu zostali ponownie wybrani


Owocna walka została doceniona <skromny>
owocna walka o spore polepszenie własnej sytuacji materialnej...bez zmiany zawodu

kawa napisał w dniu 29.03.2010 o godzinie 20:33:32 :

"naiwny.super" napisał:

tym niemniej dzięki istniejącemu powiązaniu otrzymaliśmy 1.000 zł zamiast 2.000 zł podwyżki.
połowę nasze podwyżki najwyraźniej wywalczyli oni.


no wiec róbcie coś, żeby te bzdurne powiązania przerwać... sorrki, ale jak sedzia miałby np. zarabiac 10000 zł to 7500 trzeba dać referendarzowi... ja pytam więc za co? czy o referendarzach też gdzies konsta pisze, ze mają ciągnąć się w godności płacowej za sędziami? wydaje mi sie to lekką przesadą...

Darkside napisał w dniu 30.03.2010 o godzinie 10:15:18 :

o podwyżkach dla proków dyskutujemy tu

http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?p=167734#167734

bruno napisał w dniu 31.03.2010 o godzinie 12:14:52 :

na stronie kRS jest ich uchwała z 11.3.2010 w sprawie naszych uposaźeń http://www.krs.pl/admin/files/200281.pdf oraz opinia w sprawie zmiany usp

kzawislak napisał w dniu 31.03.2010 o godzinie 23:07:59 :

"bruno" napisał:

na stronie kRS jest ich uchwała z 11.3.2010 w sprawie naszych uposaźeń http://www.krs.pl/admin/files/200281.pdf oraz opinia w sprawie zmiany usp


coś nie tak z linkiem, pojawia się napis: Not Found

poprawione - adm. forum

kzawislak napisał w dniu 01.04.2010 o godzinie 00:19:36 :

"anpod" napisał:

bo bruno złączył linka z wyrazem po linku..między "df" , a "oraz" trzeba spację zrobić


dzięki!

nasza fajniejsza

bruno napisał w dniu 01.04.2010 o godzinie 08:13:13 :

"anpod" napisał:

bo bruno złączył linka z wyrazem po linku..między "df" , a "oraz" trzeba spację zrobić

dziękuję an na przyszłość będę pamiętał

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.