Czwartek, 23 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5932
Czwartek, 23 maja 2024

Forum sędziów

przedawnienie

M.A.E.
23.03.2010 19:17:26

sprawa rodzinna ale problem cywilnoprawny wrzucam dodatkowo tu:

wyrok w sprawie o alimenty zapadł w 1994 r.

w okresie od uprawomocnienia się wyroku do 2000 r trwało postępowanie egzekucyjne – egzekucja była bezskuteczna – postępowanie zostało umorzone w 2000 r.
w 2009 r. został złożony u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów za okres od 1994 r. do chwili obecnej – egzekucja została wszczęta i toczy się postępowanie egzekucyjne
pozwany w sprawie o alimenty nigdy nie zapłacił żadnej kwoty
teraz wniósł o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego zarzucając przedawnienie roszczeń z art. 125 k.c. i twierdząc, że obowiązuje okres przedawnienia trzyletni bo świadczenie okresowe należne w przyszłości oraz zarzuca, że nie ma zastosowania przepis art. 121 pkt 1 k.c. ponieważ w 1996 r. pozwany został prawomocnym postanowieniem sądu pozbawiony władzy rodzicielskiej nad małoletnią powódką

pełnomocnik pozwanej twierdzi, że okres przedawnienia jest 10 letni i liczy się od daty umorzenia postępowania egzekucyjnego w 2000 r i nie ma przedawnienia

proszę o waszą ocenę i uwagi

[ Dodano: Wto Mar 23, 2010 5:57 pm ]
i jeszcze do tego:

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 25 listopada 1968 roku sygn. akt III CZP 65/68, stwierdził, że przepis art. 121 pkt. 1 k.c., w myśl którego w czasie trwania władzy rodzicielskiej bieg przedawnienia co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, ma zastosowanie także do roszczeń alimentacyjnych. Przedawnienie co do wymienionych roszczeń biegnie nie tylko wtedy, gdy władza rodzicielska nie przysługuje obojgu rodzicom, lecz także wówczas, gdy władza ta nie przysługuje tylko temu z nich, od którego dziecko dochodzi alimentów.

Johnson
25.03.2010 15:34:05

Zainteresowani, proszę się wypowiadać tam.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.