Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

podstawy wpisu nabywcy do KW przy prawie odkupu dla ANR

cyryl_mi
30.03.2010 17:01:53

Zgodnie z powołanymi wyżej orzeczeniami SN, jeżeli Agencji Nieruchomości Rolnych służy prawo odkupu z art. 4 ust. 1 ukur, podstawą wpisu nabywcy do KW jest - oprócz umowy przeniesienia własności - także dowód doręczenia Agencji zawiadomienia o umowie oraz jej oświadczenie iż nie korzysta z prawa nabycia albo upływ terminu do złożenia oświadczenia w tym przedmiocie. Jak to stosować, jeżeli notariusz trzeciego dnia składa (bo musi) wniosek o wpis do KW ? Czekać ponad miesiąc i wzywać - kogo ? - do przedłożenia odpowiedzi Agencji albo złożenia oświadczenia (w jakiej formie ?) o upływie terminu miesięcznego i braku stanowiska? Czy brak dowodu doręczenia Agencji zawiadomienia traktować jako brak formalny pisma, czy przeszkodę do wpisu ?
Pytań jest wiele, ale spotkałem się już z całkowicie różną praktyką, poczynając od braku żądania przez sąd czegokolwiek, aż do błyskawicznego oddalania wniosku z tezą o nieważności aktu.

Joasia
30.03.2010 18:20:03

A czy to nie jest ten przepis, który chyba w zeszłym tygodniu Trybunał skreślił?

cyryl_mi
30.03.2010 18:55:31

Niestety nie, ten właśnie przepis uznano za zgodny z Konstytucją. Uznano natomiast za sprzeczny z Konstytucją odkup wynikający z ustawy o gosp. nier. rolnymi SP. czyli aktualny w sytuacji nabycia gruntów rolnych od SP.

por. http://www.parkiet.com/artykul/29,908300.html

Trebor
31.03.2010 09:00:39

"Jeśli Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzystała z określonego w art. 4 ust. 1 ustawy prawa nabycia nieruchomości rolnej, podstawę wpisu nabywcy do księgi wieczystej stanowi, oprócz umowy przeniesienia własności nieruchomości, także dowód doręczenia Agencji zawiadomienia o umowie oraz jej oświadczenie, że nie korzysta z prawa nabycia albo upływ miesięcznego terminu do złożenia oświadczenia w tym przedmiocie". Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 27.10.2004. (sygn. Akt IV CK 121/04 , publikowane w OSNC 2005/11/191.
ja w zarządzeniu piszę za 40 dni lub z dowodem doręczenia ANR odpisu umowy bądź oświadczeniem ANR a nieskorzystaniu z prawa odkupu
u nas ANR odpisy umowy wysyłają notariusze
mam zwrotkę + około 40 dni ( obrót pocztowy )lub oświadczenie o nieskorzystaniu - wpisuję nie mam oddalam

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.