Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024

Forum sędziów

Postanowienie komornika na posiedzeniu jawnym

Tomasz Zawiślak
08.04.2010 20:41:14

Czy komornik może wydać postanowienie na posiedzenu jawnym wyznaczonym w celu przprowadzenia licytacji nieruchomości?
Czy wyobrażacie sobie taką sytuację: Dłużnik tuż przed terminem licytacji składa wniosek o ponowne oszacowanie nieruchomości. Komornik chce go rozpoznać na posiedzeniu przed wywołaniem licytacji i ... oczywiście oddalić, tak żeby licytacja nie spadła. Możliwości są dwie: treść postanowienia zostaje wpisana do protokołu posiedzenia lub komornik sporządza odrebne postanowienie np. na komputerze sądowym, odręcznie na kartce papieru w kratkę .

Co z doręczeniem postanowienia i terminem na wniesienie skargi, gdy: a) dłużnik jest obecny na posiedzeniu, b) dłużnik jest nieobecny na posiedzeniu...

Czy w takiej sytuacji ogólny termin do wniesienia skargi ulega skróceniu i taka skarga powinna być rozpoznana niezwłocznie na tym posiędzeniu, np. po przedstawieniu ustnego uzasadnienia postanowienia przez komornika do protokołu...
Zdaje sobie sprawę, że sporo tych pytań, ale mam taki problem, którego nie potrafię ugryźć, a dłuznik bawi się ze mną w kotka i myszkę i bardzo mnie to ...

Dred
08.04.2010 20:54:25

...boli

Tomasz Zawiślak
08.04.2010 21:36:56

Bardzo dyplomatycznie powiedziane
Sytuacja jest jednak poważna. Zbliża się kolejny termin licytacji i dłużnik znowu zrobi mi ten sam numer: kolejny wniosek o ponowne oszacowanie. Jak nie dopuścić do przedłużania postępowania???

Dred
08.04.2010 21:50:22

TeZecie, oddalić wniosek i normalnie sprzedawać.

Hakoss
08.04.2010 21:52:18

Wydaje mi się, na pierwszy rzut oka, że:
1) Komornik nie wydaje postanowień na posiedzeniu jawnym, gdyż posiedzeń nie wyznacza, nie wydaje więc postanowień w przypadku uczestniczenia na posiedzeniach sądu, wyznaczonych terminach licytacji a więc zawsze na piśmie. Ostrożny byłbym z wprowadzeniem do protokołu sądowego postanowień komornika, co do protokołu sporządzanego przez komornika w toku licytacji, może wpisać co chce. Czy takie ogłoszenie jest skuteczne to inna sprawa. Zresztą - jak sądzę - nie jest to kwestia, którą komornik powinien rozstrzygać podczas licytacji ale wcześniej.

2) Inna kwestia czy rozstrzygnięcie Komornika odnośnie wniosku o dodatkowy opis i oszacowanie musi być "rawomocne" przed licytacją. Innymi słowy czy możliwe jest aby doszło do licytacji przed wydaniem postanowienia przez Sąd w przedmiocie skargi na czynność komornika - odmowę sporządzenia dodatkowego opisu i oszacowania można przystąpić do licytacji. Wydaje mi się, że tak - postanowienie komornika w tym zakresie jest skuteczne z chwilą podpisania sentencji (art. 360 k.p.c.). Wydaje mi się, że art. 952 k.p.c. nie stoi tutaj na przeszkodzie. Pierwszy opis i oszacowanie jest prawomocne. W przeciwnym razie, każdy wniosek o dokonanie opisu i oszacowania kładłby każdy termin licytacji, jeżeli zgodzimy się z tezą wypowiadaną w piśmiennictwie, że na postanowienie Sądu wydane w wyniku rozpoznania skargi na czynność Komornika w zakresie dodatkowego opisu i oszacowania przysługuje zażalenie do SO. W takim przypadku rozpoznanie skargi podczas licytacji nie wiele daje.

Zresztą nie ma tutaj zastosowania Art. 986. Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga., bo dotyczy tych czynności komornika, które są związane z licytacją a nie rozpoznawaniem wniosków ją poprzedzających. I tak odpowiedzialność spada na sąd, który ewentualnie może uznając wniosek o dodatkowy opis i oszacowanie odwołać termin licytacji.
Znany mi jest oczywiście pogląd E. Wengerka, który mówi: "kodeks nie reguluje następstw dodatkowego oszacowania w wypadku gdy już poprzednio nastąpiło wyznaczenie licytacji. Z tego względu na to , że dodatkowe oszacowanie wprowadza istotne zmiany w danych zawartych w obwieszczeniu, należy przyjąć, że termin licytacji powinien ulec zniesieniu."

kaska
08.04.2010 23:01:54

miałam podobnie działającego dłużnika (ten sam okręg co TeZeta). W sytuacji jak opisywana Komornik w Kancelarii (na kilka minut przed terminem licytacji) oddalił wniosek o dodatkowy opis i oszacowanie. Na licytacji dłużnik wniósł o jej odroczenie z uwagi na swój wniosek złozony do Komornika. komornik poinformował, że wniosek został juz rozpoznany a postanowienie dotrze jak poczta doręczy (co zaprotokołowałam). Nastepnie oddaliłam wniosek o odroczenie terminu licytacji pouczając, że nie służy na to zażalenie.
W tej chwili nie pamiąteam czy było na to zażalenie czy nie - jesli będzie zainteresowanie - niezłocznie sprawdzę (o ile było - ja je odrzuciłam, a SO oddalił zażalenie na odrzucenie; nie pamietam, bo dłużnik skarżył każdy krok komornika i mój i juz mi się miesza).
w toku licytacji udało sie przybić trzy nieruchomości na dwóch nabywców. Jeden nabywca uzyskał później przysądzenie własności, drugi utracił rękojmię, bo nie uiścił ceny (pono dłużnik mu ją zwrócił).
Przy kolejnym terminie licytacji (w związku z niewykonaniem warunków przez nabywcę) rozmawiałam w SO co począć i usłyszałam, żeby rozważyć aby w razie powtórzenia sytuacji - nie dać jednak Komornikowi rozstrzygnąć wniosku w toku licytacji, zapytać czy wnoszą skargi, a po usłyszeniu, że tak - przeprowadzić licytację i wstrzymać przybicie na podst. 988 par. 2 kpc. Później na niejawnym oddalić skargę na postanowienie Komornika i przesłać do SO. Jesli utrzyma - przybić, jeśli nie utzryma - odmówić udzielenia przybicia na zasadzie 991 par. 1 kpc. I znowu patrzeć co z zażaleniem.
W mojej sprawie na kolejnej licytacji nie stawił się juz więcej żaden nabywca - i sprawa zakończyła się sama.

Czy podpowiedź była słuszna i do końca zgodna z kpc - oczywiście można mieć wątpliwości. Nie dążę do tego, by kogoś przekonywać, że jest to jedynie słuszne (i prawidłowe) rozwiązanie. Ja w każdym razie miałam plan co najmniej próbować je wprowadzać po to, żeby dłużnik nie wodził nas za nos.

[ Dodano: Czw Kwi 08, 2010 11:11 pm ]
w mojej sprawie licytowane nieruchomości to były grunty rolne. Zmian w stanie nieruchomości raczej więc nie było, nie było już też wahań cen na rynku.

Tomasz Zawiślak
09.04.2010 08:33:20

"Hakoss" napisał:

Wydaje mi się, na pierwszy rzut oka, że:
1) Komornik nie wydaje postanowień na posiedzeniu jawnym, gdyż posiedzeń nie wyznacza, nie wydaje więc postanowień w przypadku uczestniczenia na posiedzeniach sądu, wyznaczonych terminach licytacji a więc zawsze na piśmie.
Ostrożny byłbym z wprowadzeniem do protokołu sądowego postanowień komornika, co do protokołu sporządzanego przez komornika w toku licytacji, może wpisać co chce. Czy takie ogłoszenie jest skuteczne to inna sprawa. Zresztą - jak sądzę - nie jest to kwestia, którą komornik powinien rozstrzygać podczas licytacji ale wcześniej.


Czy rzeczywiście Komornik nie może wyznaczać posiedzeń stosując odpowiednio przepisy kpc dotyczące sądu? Mam wątpliwości. Podobna dyskusja dotyczyła referendarzy sądowych. Komornik może przecież odbierać wyjaśnienia, wysłuchiwać strony i innych uczestników, itp. Czym jest licytacja jak nie specyficznym posiedzeniem jawny? Na licytacji komornik dokonuje czynności ustnie, z których sporządza się protokół. Wyznaczając posiedzenie komornik mógłby wskazać jego przedmiot jako rozpoznanie ewentualnych wniosków stron dotyczących egzekucji z nieruchomości oraz przeprowadzenie licytacji. Zawiadomienie o posiedzeniu byłoby połaczone z obwieszczeniem o licytacji. Gdyby przyjąć tę karkołomną koncepcję, strony miałyby 7 dni na wniesienia skargi do sadu. W takiej sytuacji nabierałby sensu procedura uzasadniania podjęcia czynności.

"Hakoss" napisał:

2) Inna kwestia czy rozstrzygnięcie Komornika odnośnie wniosku o dodatkowy opis i oszacowanie musi być "rawomocne" przed licytacją. Innymi słowy czy możliwe jest aby doszło do licytacji przed wydaniem postanowienia przez Sąd w przedmiocie skargi na czynność komornika - odmowę sporządzenia dodatkowego opisu i oszacowania można przystąpić do licytacji. Wydaje mi się, że tak - postanowienie komornika w tym zakresie jest skuteczne z chwilą podpisania sentencji (art. 360 k.p.c.). Wydaje mi się, że art. 952 k.p.c. nie stoi tutaj na przeszkodzie. Pierwszy opis i oszacowanie jest prawomocne. W przeciwnym razie, każdy wniosek o dokonanie opisu i oszacowania kładłby każdy termin licytacji, jeżeli zgodzimy się z tezą wypowiadaną w piśmiennictwie, że na postanowienie Sądu wydane w wyniku rozpoznania skargi na czynność Komornika w zakresie dodatkowego opisu i oszacowania przysługuje zażalenie do SO. W takim przypadku rozpoznanie skargi podczas licytacji nie wiele daje.


Moim zdaniem w razie nieprawomocnego postanowienia komornika w przedmiocie wniosku o ponowne oszacowanie sąd powinien odroczyć ogłoszenie postanowienia o udzieleniu przybicia. Przy przyjęciu mojej fantastycznej koncepcji przedstawionej powyżej sąd powinien zdążyć z rozpoznaniem skargi i ewentualnie udzieli przybicia. Jeśli w tym czasie uzna ją za zasadną, ale zdecyduje że potrzebuje dodatkowego czasu, powinien odmówić przybicia.

"Hakoss" napisał:

(...) I tak odpowiedzialność spada na sąd, który ewentualnie może uznając wniosek o dodatkowy opis i oszacowanie odwołać termin licytacji.

Tego do końca nie rozumiem. Właściwym do rozpoznania wniosku jest komornik, a nie sąd. W jakim trybie sąd mógłby tutaj samodzielnie uznać zasadność wniosku? Moim zdaniem art. 759 par. 2 kpc nie ma tutaj zastosowania.

Johnson
09.04.2010 21:11:02

"Tomasz Zawiślak" napisał:


Moim zdaniem w razie nieprawomocnego postanowienia komornika w przedmiocie wniosku o ponowne oszacowanie sąd powinien odroczyć ogłoszenie postanowienia o udzieleniu przybicia.


Zakładając że komornik rozstrzygnąłby taki wniosek "w toku licytacji" to chyba art. 986 kpc. Potem postanowienie o przybiciu. I dłużnik może sobie składać zażalenie.

Hakoss
09.04.2010 23:42:48

"Tomasz Zawiślak" napisał:

Moim zdaniem w razie nieprawomocnego postanowienia komornika w przedmiocie wniosku o ponowne oszacowanie sąd powinien odroczyć ogłoszenie postanowienia o udzieleniu przybicia. Przy przyjęciu mojej fantastycznej koncepcji przedstawionej powyżej sąd powinien zdążyć z rozpoznaniem skargi i ewentualnie udzieli przybicia. Jeśli w tym czasie uzna ją za zasadną, ale zdecyduje że potrzebuje dodatkowego czasu, powinien odmówić przybicia.


Rób jak chcesz, tylko uwaga bo możesz ludziom poblokować rękojmie zwłaszcza jak poślesz zażalenie na postanowienie w przedmiocie skargi komornika do SO:

Art. 963. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie.

Tomasz Zawiślak
09.04.2010 23:51:22

"Johnson" napisał:


Moim zdaniem w razie nieprawomocnego postanowienia komornika w przedmiocie wniosku o ponowne oszacowanie sąd powinien odroczyć ogłoszenie postanowienia o udzieleniu przybicia.


Zakładając że komornik rozstrzygnąłby taki wniosek "w toku licytacji" to chyba art. 986 kpc. Potem postanowienie o przybiciu. I dłużnik może sobie składać zażalenie.

Zgadzam się z Hakossem, że art. 986 kpc nie będzie miał tutaj zastosowania, kwestia ponownego oszacowania powinna być rozstrzygnieta przed rozpoczęciem licytacji, czyli wywołaniem.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.