Poniedziałek 06 grudnia 2021 Wydanie nr 5033

HELP FOR STUDENT

Kazus - zobowiązanie

HK napisał w dniu 21.04.2010 o godzinie 22:38:26 :

Jeśli mógłbym, to proszę o sprawdzenie prawidłowości toku mojego rozumowania i wytknięcie mi błędów.

Kazus 2.
Dłużnik miał zwrócić wierzycielowi pożyczkę 1 września 2009 r. w kwocie 1000 zł. W dniu dzisiejszym zapłacił wierzycielowi 1000 zł wskazując, że wie, iż powinien zapłacić za opóźnienie, ale zapłaci je później, dzisiaj natomiast wskazuje, że zapłacona kwota 1000 zł powinna być zaliczona na poczet należności głównej.
1. Czy wierzyciel może zarachować zapłacone pieniądze w sposób wskazany przez dłużnika?
2. Czy wierzyciel może odmówić pokwitowania tej sumy?
3. Czy wierzyciel może wystawić pokwitowanie odbioru 1000 zł bez wskazywania na poczet jakiej należności (głównej czy ubocznej) będzie zaliczać tę kwotę?


I moje rozwiązanie:

Zgodnie z dyspozycją art. 451 § 1 kc dłużnik może wskazać, który dług zaspakaja, zastrzegając, że wierzyciel może zaliczyć to na związane z długiem należności uboczne. Przepis ten znajduje zastosowanie jedynie w przypadkach, gdy zachodzi tożsamość stron zobowiązania oraz gdy dłużnik ma wobec wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju.
W opisanym przypadku mamy do czynienia z jednym długiem, składającym się z należności głównej w wysokości 1000 zł oraz należności ubocznej w postaci odsetek, zatem a contrario art. 451 § 1 kc nie znajduje w tym przypadku zastosowania. Jednakże przepis ten ma charakter ius dispositivum, zatem zarachowanie świadczenia w sposób wskazany przez dłużnika zależy od woli wierzyciela. Zważyć należy, iż stosownie do art. 451 § 1 in fine kc wierzyciel ma prawo zaliczyć na poczet wymagalnej należności ubocznej (por. Komentarz do KC pod red. prof. Krzysztofa Pietrzykowskiego, art. 451, teza 2), jednakże ta kompetencja wierzyciela ma charakter fakultatywny.
Stosownie do art. 462 § 1 kc dłużnik spełniając świadczenie może żądać od wierzyciela pokwitowania. Na wierzycielu ciąży dorozumiany obowiązek jego wydania na podstawie art. 354 § 2 kc (działanie w sposób odpowiadający zasadom współżycia społecznego). Jeżeli jednak świadczenie nie jest spełnione w całości, obowiązek ten na wierzycielu nie ciąży.
Pokwitowanie wydawane dłużnikowi przez wierzyciela ma charakter oświadczenia woli, stwierdzającego wywiązanie się przez dłużnika ze zobowiązania. Wydanie takiego pokwitowania ma na celu ułatwienie przeprowadzenia dowodu na okoliczność spełnienia świadczenia. Jeżeli wierzyciel może wystawić pokwitowanie, stwierdzające otrzymanie całości świadczenia, to a maiori ad minus może również pokwitować odbiór części świadczenia.

[ Dodano: Nie Maj 02, 2010 1:01 am ]
Czy wniosek o adwokata lub radcę w trybie 117 kpc powinien być rejestrowany w repertorium C czy Co?

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.