Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

Jak wyciągnąć szwedzki akt małżeństwa

procontra
22.04.2010 11:49:02

Przy stwierdzeniówce z ustawy jedna z uczestniczek jest obywatelką szwedzką (wg oświadczenia wnioskodawczyni - nie mam zaświadczenia wojewody o zrzeczeniu się obywatelstwa) mam ksero jej dokumentówz nawzwiskiem szwedzkim, wg twierdzeń wnioskodawczyni odmawia jakiejkolwiek współpracy. Zawiadomienie zostało w aktach w trybie 1135 (5). Akt urodzenia mam jeszcze polski na panieńskie nazwisko.
Jak ustalic obecne nazwisko strony? Zwrócić się do odpowiednika USC w Szwecji? Sąd wiedzieć co to za organ i który miejscowo? Prosić o pomoc konsulat? A może jest na to rozporządzenie wspólnotowe? A może wystarczy zapewnienie- skoro to szwedzki akt małżeństwa to może naszej ustawy o ASC co do wyłaczności dowodzenia nie stosujemy?
Nie wiem za bardzo gdzie szukać, więc proszę o pomoc.

[ Dodano: Czw Kwi 22, 2010 11:49 am ]
Od razu zaznaczam że uważam że te czynności powinnam podjąć z urzędu.

kam
22.04.2010 13:53:06

Szwedzi przedkładają dokumenty wystawiane przez urząd skarbowy, zawierające dane z ewidencji ludności (chyba...)
ale czy to w ogóle są odpisy aktów stanu cywilnego, to nie wiem (spytałem się Ministerstwa, czekam na odpowiedź)
jednak stosowałbym zasadę wyłączności dowodzenia...
a w UE to w ogóle można stosować 1135[5] kpc?

Joasia
23.04.2010 17:03:35

a w UE to w ogóle można stosować 1135[5] kpc?

No właśnie się nad tym aktualnie SN zastanawia.

plesser
23.04.2010 18:00:51

W mojej ocenie nie ma sie nad czym zastanawiac. Podobnie jak kaucja aktoryczna, tego typu rozwiazanie jest niezgodne z prawem wspolnotowym bo dyskryminuje innych obywateli unijnych. Roznica jest taka, ze temat kaucji zostal juz przewalcowany w innych krajach, bylo orzecznictwo ETS i 1119 KPC zostal zmieniony w ramach ostaniej reformy miedzynarodowego postepowania cywilnego.

Joasia
25.04.2010 18:52:53

Sygn. akt III CZP 3/10
Czy rozporządzenie Nr. 1393/2007 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (" doręczanie dokumentów" oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) Nr. 1348 wyklucza zastosowanie art. 1135 (obecnie art. 1135[5]) k.p.c. w sprawach, w których jedna ze stron ma siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, ale w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej?

WOKANDA
spraw wyznaczonych w Sądzie Najwyższym
Izba Cywilna Wydział III
na dzień 28 kwietnia 2010 r.
Przewodniczący – SSN Jacek Gudowski
Sędziowie: SSN Grzegorz Misiurek, SSN Irena Gromska-Szuster
Protokolant: Iwona Budzik
sala E
9:00: III CZP 3/10 - z powództwa Teresy W. przeciwko HD Versicherung AG w Wiedniu o zapłatę
Sędzia Sprawozdawca: SSN Jacek Gudowski

Już za chwileczkę, już za momencik...

Paweł
27.04.2010 00:54:37

"procontra" napisał:

Przy stwierdzeniówce z ustawy jedna z uczestniczek jest obywatelką szwedzką (wg oświadczenia wnioskodawczyni - nie mam zaświadczenia wojewody o zrzeczeniu się obywatelstwa) mam ksero jej dokumentówz nawzwiskiem szwedzkim, wg twierdzeń wnioskodawczyni odmawia jakiejkolwiek współpracy. Zawiadomienie zostało w aktach w trybie 1135 (5). Akt urodzenia mam jeszcze polski na panieńskie nazwisko.
Jak ustalic obecne nazwisko strony? Zwrócić się do odpowiednika USC w Szwecji? Sąd wiedzieć co to za organ i który miejscowo? Prosić o pomoc konsulat? A może jest na to rozporządzenie wspólnotowe? A może wystarczy zapewnienie- skoro to szwedzki akt małżeństwa to może naszej ustawy o ASC co do wyłaczności dowodzenia nie stosujemy?
Nie wiem za bardzo gdzie szukać, więc proszę o pomoc.

[ Dodano: Czw Kwi 22, 2010 11:49 am ]
Od razu zaznaczam że uważam że te czynności powinnam podjąć z urzędu.

Ja miałem podobną sytuację, tyle że złożono mi do akt kserokopię szwedzkiego aktu małżeństwa. Kiedy zawiesiłem postępowanie, bo wnioskodawca oprócz oryginału tego aktu nie złożył innych aktów, a brak było informacji gdzie ich szukać, to SO rozpoznając zażalenie co do kwestii braku oryginału szwedzkiego aktu uznał, że nie jest on konieczny, bo sąd może sobie to ustalić na podstawie zeznań stron Ja osobiście jestem innego zdania, ale cóż nie będę się kopał z koniem Na pewno funkcjonują tam odpowiedniki naszych USC i można by się zwrócić do właściwego dla miejsca pobytu tej osoby sądu szwedzkiego o przeprowadzenie dowodu na podstawie Rozporządzenia Rady WE o przeprowadzaniu dowodów, aby dowód z takiego dokumentu przeprowadził. Problem tylko czy nie zażądają jednak wskazania w którym z ich urzędów taki dokument się znajduje. Mając taką wiedzę można też spróbować zwrócić się do tego urzędu bezpośrednio albo poprosić o to konsulat. My kilka razy już uzyskaliśmy dokumenty dzięki pomocy konsulatów w różnych krajach. Konsulaty niekiedy robią tak, że mając adres tej osoby kontaktują się z nią i ustalają potrzebne informacje, a niekiedy te osoby dostarczają potrzebne dokumenty do konsulatu z własnej woli. Różnie to bywa.

Beatka
27.04.2010 17:11:47

"Paweł" napisał:

Przy stwierdzeniówce z ustawy jedna z uczestniczek jest obywatelką szwedzką (wg oświadczenia wnioskodawczyni - nie mam zaświadczenia wojewody o zrzeczeniu się obywatelstwa) mam ksero jej dokumentówz nawzwiskiem szwedzkim, wg twierdzeń wnioskodawczyni odmawia jakiejkolwiek współpracy. Zawiadomienie zostało w aktach w trybie 1135 (5). Akt urodzenia mam jeszcze polski na panieńskie nazwisko.
Jak ustalic obecne nazwisko strony? Zwrócić się do odpowiednika USC w Szwecji? Sąd wiedzieć co to za organ i który miejscowo? Prosić o pomoc konsulat? A może jest na to rozporządzenie wspólnotowe? A może wystarczy zapewnienie- skoro to szwedzki akt małżeństwa to może naszej ustawy o ASC co do wyłaczności dowodzenia nie stosujemy?
Nie wiem za bardzo gdzie szukać, więc proszę o pomoc.

[ Dodano: Czw Kwi 22, 2010 11:49 am ]
Od razu zaznaczam że uważam że te czynności powinnam podjąć z urzędu.

Ja miałem podobną sytuację, tyle że złożono mi do akt kserokopię szwedzkiego aktu małżeństwa. Kiedy zawiesiłem postępowanie, bo wnioskodawca oprócz oryginału tego aktu nie złożył innych aktów, a brak było informacji gdzie ich szukać, to SO rozpoznając zażalenie co do kwestii braku oryginału szwedzkiego aktu uznał, że nie jest on konieczny, bo sąd może sobie to ustalić na podstawie zeznań stron Ja osobiście jestem innego zdania, ale cóż nie będę się kopał z koniem Na pewno funkcjonują tam odpowiedniki naszych USC i można by się zwrócić do właściwego dla miejsca pobytu tej osoby sądu szwedzkiego o przeprowadzenie dowodu na podstawie Rozporządzenia Rady WE o przeprowadzaniu dowodów, aby dowód z takiego dokumentu przeprowadził. Problem tylko czy nie zażądają jednak wskazania w którym z ich urzędów taki dokument się znajduje. Mając taką wiedzę można też spróbować zwrócić się do tego urzędu bezpośrednio albo poprosić o to konsulat. My kilka razy już uzyskaliśmy dokumenty dzięki pomocy konsulatów w różnych krajach. Konsulaty niekiedy robią tak, że mając adres tej osoby kontaktują się z nią i ustalają potrzebne informacje, a niekiedy te osoby dostarczają potrzebne dokumenty do konsulatu z własnej woli. Różnie to bywa.


Kwestia nie leży w kopaniu z koniem, tylko z celem, jakiemu służą nasze działania, w tym przeprowadzane dowody.
Co do zasady ustaleniu kręgu spadkobierców służy zapewnienie spadkowe. Jakikolwiek przepis ustawy nie wymaga, by w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku obligatoryjnie przedstawiać dokumenty stanu cywilnego dotyczące spadkobierców, zatem niemożność ich uzyskania nie wywołuje skutków w postaci braku możliwości nadania sprawie dalszego prawidłowego biegu.

Joasia
27.04.2010 18:48:39

Co do zasady ustaleniu kręgu spadkobierców służy zapewnienie spadkowe.

Nie. Zapewnienie spadkowe jest jedynym dowodem negatywnym znanym polskiej procedurze cywilnej - ma na celu wykazanie, że nie ma innych spadkobierców niż wskazani w sprawie.
Jakikolwiek przepis ustawy nie wymaga, by w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku obligatoryjnie przedstawiać dokumenty stanu cywilnego dotyczące spadkobierców, zatem niemożność ich uzyskania nie wywołuje skutków w postaci braku możliwości nadania sprawie dalszego prawidłowego biegu.

Przepisy ustawy o a.s.c. stanowią, że odpisu z tych akt są jedynym dowodem zdarzeń w nich stwierdzonych. Regulamin sądowy precyzuje, jakie akty stanu i do czego są konieczne.

Przy pomocy naszego konsulatu w Kanadzie wyciągnęłam akt małżeństwa "mojej" spadkodawczyni (konieczny do wykazania pokrewieństwa - że pani powiedzmy Kowalska - ciocia wnioskodawczyni - to ta samo osoba, co pani powiedzmy Richardson). Może i nasz konsulat w Szwecji będzie tu pomocny?

plesser
27.04.2010 18:54:34

"Beatka" napisał:


Co do zasady ustaleniu kręgu spadkobierców służy zapewnienie spadkowe. Jakikolwiek przepis ustawy nie wymaga, by w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku obligatoryjnie przedstawiać dokumenty stanu cywilnego dotyczące spadkobierców, zatem niemożność ich uzyskania nie wywołuje skutków w postaci braku możliwości nadania sprawie dalszego prawidłowego biegu.


Mimo pragmatycznego podejścia do kwestii przedstawiania (absolutnie wszystkich) aktów stanu cywilnego nie mogę się zgodzić. Punktem wyjścia jest mimo wszystko zasada wyłącznej mocy dowodowej aktów stanu cywilnego wynikająca z art. 4 prawa o aktach stanu cywilnego.

O, widzę, żeśmy z Joasią równolegle pisali...

Beatka
27.04.2010 22:09:06

"plesser" napisał:


Co do zasady ustaleniu kręgu spadkobierców służy zapewnienie spadkowe. Jakikolwiek przepis ustawy nie wymaga, by w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku obligatoryjnie przedstawiać dokumenty stanu cywilnego dotyczące spadkobierców, zatem niemożność ich uzyskania nie wywołuje skutków w postaci braku możliwości nadania sprawie dalszego prawidłowego biegu.


Mimo pragmatycznego podejścia do kwestii przedstawiania (absolutnie wszystkich) aktów stanu cywilnego nie mogę się zgodzić. Punktem wyjścia jest mimo wszystko zasada wyłącznej mocy dowodowej aktów stanu cywilnego wynikająca z art. 4 prawa o aktach stanu cywilnego.

O, widzę, żeśmy z Joasią równolegle pisali...


Oczywiście, tylko najpierw taki dokument musi istnieć.
Przywołany przez Ciebie przepis dotyczy wyłącznie rodzimego prawa o aktach stanu cywilnego. Jego zakres nie obejmuje dokumentów stanu cywilnego sporządzonych w innych krajach. Jeżeli natomiast obywatel polski zarejestruje w krajowym USC zdarzenie mające wpływ na jego stan cywilny, to i problem odpadnie. Nie mam tu lexa, lecz prawo o aktach stanu cywilnego przewiduje bodaj transskrypcję.
Nadto przedmiotem ustaleń sądu w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku nie jest stan cywilny spadkobierców. Dokumenty małżeństwa służą wykazaniu stopnia pokrewieństwa, pozostawania przy życiu w chwili otwarcia spadku oraz ewentualnej zmianie nazwiska, najczęściej w przypadku kobiet.
Z punktu widzenia celów postępowania jedynym dokumentem stanu cywilnym wymaganym obligatoryjnie jest dokument zgonu spadkodawcy.

Joasia
27.04.2010 22:12:34

Z punktu widzenia celów postępowania jedynym dokumentem stanu cywilnym wymaganym obligatoryjnie jest dokument zgonu spadkodawcy.

Do wszczęcia postępowania - tak. Do uznania uczestnika za spadkobiercę ustawowego - nie. Musi wykazać pokrewieństwo odpisami z akt stanu cywilnego. W przeciwnym razie nie będzie ustalonym spadkobiercą.

kam
28.04.2010 10:27:33

"Beatka" napisał:

Z punktu widzenia celów postępowania jedynym dokumentem stanu cywilnym wymaganym obligatoryjnie jest dokument zgonu spadkodawcy.

wymagacie odpisu aktu zgonu gdy złożone jest postanowienie o stwierdzeniu zgonu albo uznaniu za zmarłego?

procontra
28.04.2010 11:15:29

Ja tylko przypomnę, że wszystko wskazuje na to, że moja pani uczestniczka ma wylącznie obywatelstwo szwedzkie. Więc nie wiem, jak konsulat mógłby tu coś pomóc.

kam
28.04.2010 12:17:02

może w ten sposób, że wskaże właściwy organ

Joasia
28.04.2010 16:07:25

Wskaże organ, poda adres, napisze, co trzeba złożyć, ile wpłacić, nawet sam to prześle - tyle z doświadczenia z konsulatem w Kanadzie.

kam
26.05.2010 15:36:06

właśnie Ministerstwo wyjaśniło mi, że od 1 lipca 1991 roku księgi stanu cywilnego w Szwecji prowadzone są przez rejonowe urzędy podatkowe. Wyciąg stanowi akt stanu cywilnego jeżeli dana osoba jest objęta rejestrem meldunkowym. Jako akty stanu cywilnego traktowane są też wyciągi z ksiąg parafialnych co do zdarzeń zarejestrowanych do 30 czerwca 1991 roku.

procontra
27.05.2010 10:07:59

Dziękuję, podam tę informację dalej.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.