Poniedziałek, 20 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5929
Poniedziałek, 20 maja 2024

Forum sędziów

wniosek o ustalenie z u.g.n

abak
06.05.2010 11:02:31

Art. 80. 1. Od orzeczenia kolegium właściwy organ lub użytkownik wieczysty mogą wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
2. Kolegium przekazuje właściwemu sądowi akta sprawy wraz ze sprzeciwem. Wniosek, o którym mowa w art. 78 ust. 2, zastępuje pozew.
3. W razie wniesienia sprzeciwu w terminie, orzeczenie traci moc, nawet gdy sprzeciw odnosi się tylko do części orzeczenia.
4. Jeżeli sprzeciw dotyczy wyłącznie kosztów postępowania, przepisu ust. 3 nie stosuje się, a właściwy sąd rozstrzyga o kosztach postępowania postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

Mam pytanie w związku z tym przepisem ....... Wyczytałem, że termin do wniesienia sprzeciwu jest materialnoprawny (?), zawity i nieprzywracalny, jednakże SKO ma obowiązek przekazać sprawę do sądu niezależnie od tego kiedy sprzeciw został złożony, nie do niego (czyli SKO) należy ocena zachowania terminu. Jak Wy postępujecie w takiej sytuacji? To znaczy SKO przesyła sprzeciw (wniesiony po terminie) z aktami sprawy

doctor
06.05.2010 19:23:31

Nie miałem do czynienia z taką sytuacją, ale gdybym miał, to wydałbym wyrok oddalający powództwo. I cieszyłbym się, że mam krótkie uzasadnienie do napisania...

Termin z art. 80 ust. 1 ugn ma charakter materialnoprawny, bo brak jest podstaw do przyjęcia, że ma charakter procesowy - sprzeciw od orzeczenia SKO nie jest środkiem zaskarżenia ani na gruncie kpa ani na gruncie kpc. Nie ma także podstaw prawnych do tego aby w omawianej sytuacji np. odrzucić pozew (którym w istocie jest sprzeciw od orzeczenia SKO). Mamy natomiast do czynienia z roszczeniem o ustalenie wysokości opłaty rocznej, które wygasa w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie postępowania przez SKO orzeczenia wydanego przez ten organ - o ile w tym terminie strona nie złoży sprzeciwu.

Joasia
07.05.2010 01:00:03

pozew (którym w istocie jest sprzeciw od orzeczenia SKO).

Wniosek do SKO.
Nie mam przemyślanej tej kwestii. Ale tak na szybko - skoro sprzeciw jest spóźniony, to znaczy, że nie ma drogi sądowej. Czyli - odrzucenie pozwu (tj. wniosku do SKO).
Ale pewności nie mam.

abak
07.05.2010 07:59:32

"doctor" napisał:

ma charakter materialnoprawny, bo brak jest podstaw do przyjęcia, że ma charakter procesowy (...)
,

dzięki, również za przystępne wyjaśnienie czemu materialnoprawny . ..... w orzeczeniu wsa była tylko enigmatyczne stwierdzenie"... na marginesie ..." ale właśnie ..... biorąc pod uwagę że wniosek zastępuje pozew....... nie wiem czy przyjęcie wyżej wskazanej interpretacji nie pozbawia strony prawa do sądu ......,

Joasia
07.05.2010 14:10:32

Abak, Pani Sędzi Gonera nam na aplikacji powtarzała tak: jak masz watpliwość, odrzucić czy oddalić - to odrzuć; odwoławczy ci przesądzi. A to tylko zażalenie - w statystyce go nie ma.

[Wiem, wiem - szeroka droga do sądu, konieczność wskazania obywatelowi innej drogi. Niby ma inną drogę: po prostu zacząć od nowa całą sprawę w trybie administracyjnym - wystąpić do gminy o ustalenie niższej stawki. Z drugiej strony - to będzie już na kolejny rok... Odrzuć, niech ci Twój odwoławczy przesądzi - sam będzie się musiał potem tego trzymać.]

abak
07.05.2010 15:00:20

dzięki, rozwialiście moje wątpliwości
odrzucić nie odrzucę bom nie sędzia , ale startuję w konkursie piękności do SKO i się trochę "doktoryzuję" nad przepisami bo nie wiem co mnie czeka ,

mnie w sumie też wyszło, że jak przegapi termin to... wniosek o aktualizację musi złożyć ......

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.