Piątek 07 października 2022 Wydanie nr 5338

Cywilna procedura

wniosek o ustalenie z u.g.n

abak napisał w dniu 06.05.2010 o godzinie 11:02:31 :

Art. 80. 1. Od orzeczenia kolegium właściwy organ lub użytkownik wieczysty mogą wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
2. Kolegium przekazuje właściwemu sądowi akta sprawy wraz ze sprzeciwem. Wniosek, o którym mowa w art. 78 ust. 2, zastępuje pozew.
3. W razie wniesienia sprzeciwu w terminie, orzeczenie traci moc, nawet gdy sprzeciw odnosi się tylko do części orzeczenia.
4. Jeżeli sprzeciw dotyczy wyłącznie kosztów postępowania, przepisu ust. 3 nie stosuje się, a właściwy sąd rozstrzyga o kosztach postępowania postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

Mam pytanie w związku z tym przepisem ....... Wyczytałem, że termin do wniesienia sprzeciwu jest materialnoprawny (?), zawity i nieprzywracalny, jednakże SKO ma obowiązek przekazać sprawę do sądu niezależnie od tego kiedy sprzeciw został złożony, nie do niego (czyli SKO) należy ocena zachowania terminu. Jak Wy postępujecie w takiej sytuacji? To znaczy SKO przesyła sprzeciw (wniesiony po terminie) z aktami sprawy

doctor napisał w dniu 06.05.2010 o godzinie 19:23:31 :

Nie miałem do czynienia z taką sytuacją, ale gdybym miał, to wydałbym wyrok oddalający powództwo. I cieszyłbym się, że mam krótkie uzasadnienie do napisania...

Termin z art. 80 ust. 1 ugn ma charakter materialnoprawny, bo brak jest podstaw do przyjęcia, że ma charakter procesowy - sprzeciw od orzeczenia SKO nie jest środkiem zaskarżenia ani na gruncie kpa ani na gruncie kpc. Nie ma także podstaw prawnych do tego aby w omawianej sytuacji np. odrzucić pozew (którym w istocie jest sprzeciw od orzeczenia SKO). Mamy natomiast do czynienia z roszczeniem o ustalenie wysokości opłaty rocznej, które wygasa w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie postępowania przez SKO orzeczenia wydanego przez ten organ - o ile w tym terminie strona nie złoży sprzeciwu.

Joasia napisał w dniu 07.05.2010 o godzinie 01:00:03 :

pozew (którym w istocie jest sprzeciw od orzeczenia SKO).

Wniosek do SKO.
Nie mam przemyślanej tej kwestii. Ale tak na szybko - skoro sprzeciw jest spóźniony, to znaczy, że nie ma drogi sądowej. Czyli - odrzucenie pozwu (tj. wniosku do SKO).
Ale pewności nie mam.

abak napisał w dniu 07.05.2010 o godzinie 07:59:32 :

"doctor" napisał:

ma charakter materialnoprawny, bo brak jest podstaw do przyjęcia, że ma charakter procesowy (...)
,

dzięki, również za przystępne wyjaśnienie czemu materialnoprawny . ..... w orzeczeniu wsa była tylko enigmatyczne stwierdzenie"... na marginesie ..." ale właśnie ..... biorąc pod uwagę że wniosek zastępuje pozew....... nie wiem czy przyjęcie wyżej wskazanej interpretacji nie pozbawia strony prawa do sądu ......,

Joasia napisał w dniu 07.05.2010 o godzinie 14:10:32 :

Abak, Pani Sędzi Gonera nam na aplikacji powtarzała tak: jak masz watpliwość, odrzucić czy oddalić - to odrzuć; odwoławczy ci przesądzi. A to tylko zażalenie - w statystyce go nie ma.

[Wiem, wiem - szeroka droga do sądu, konieczność wskazania obywatelowi innej drogi. Niby ma inną drogę: po prostu zacząć od nowa całą sprawę w trybie administracyjnym - wystąpić do gminy o ustalenie niższej stawki. Z drugiej strony - to będzie już na kolejny rok... Odrzuć, niech ci Twój odwoławczy przesądzi - sam będzie się musiał potem tego trzymać.]

abak napisał w dniu 07.05.2010 o godzinie 15:00:20 :

dzięki, rozwialiście moje wątpliwości
odrzucić nie odrzucę bom nie sędzia , ale startuję w konkursie piękności do SKO i się trochę "doktoryzuję" nad przepisami bo nie wiem co mnie czeka ,

mnie w sumie też wyszło, że jak przegapi termin to... wniosek o aktualizację musi złożyć ......

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.