Poniedziałek, 20 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5929
Poniedziałek, 20 maja 2024

Forum sędziów

podwójnego poddania się egzekucji co do zwrotu pożyczki

cyryl_mi
10.05.2010 15:55:32

Sporządzono akt notarialny, w którym w związku z udzieleniem pożyczki w kwocie 60.000 zł przez pewną firmę ubezpieczeniową znalazły się m. in stwierdzenia:
1. NN oświadcza, że co do obowiązku zwrotu Towarzystwu pożyczki w kwocie 60.000 zł wraz z oprocentowaniem, w umówionych ratach i terminach, zgodnie z harmonogramem spłat stanowiącym załącznik do umowy pożyczki, poddaje się egzekucji wprost z tego aktu na podstawie art. 777 par. 1 pkt 4 kpc,
2. NN oświadcza, że co od obowiązku zwrotu Towarzystwu pożyczki, o której mowa w niniejszym akcie, wraz z oprocentowaniem oraz odsetkami ustawowymi należnymi Towarzystwu od dnia następnego po dniu wymagalności od niespłaconej kwoty pożyczki, poddaje się egzekucji wprost z niniejszego aktu do kwoty 120.000 zł na podstawie art. 777 par. 1 pkt 5 kpc.
Dalej jest wzmianka o terminie do wystąpienia o nadanie klauzulki wykonalności, i że warunkiem upoważniającym wierzyciela do prowadzenia egzekucji jest niezapłacenie którejkolwiek z rat pożyczki w umówionyjm terminie.
Moim zdaniem akt jest wadliwy, gdyż zawiera dwa oświadczenia o poddaniu się egzekucji, a każde z nich obejmuje kwotę tej samej pożyczki. I najważniejsze - czy taka wadliwość podlega badaniu w postępowaniu klauzulowym (warunki formalne są spełnione, ale z treści aktu wynika niewątpliwie iż jest jedna pożyczka i dwa poddania się egzekucji - tak jakby wydano dwa rozstrzygnięcia w tej samej sprawie) ?.

Joasia
10.05.2010 16:46:33

To nie są dokładnie te same kwoty. Pierwsze poddanie się dotyczy sumy kosztu kredytu (kwota główna + prowizje + % umowne), czyli tego, ile w sumie klient zapłaci, o ile będzie płacił w terminie.
Poddanie drugie obejmuje kwotę należną kredytodawcy w razie wypowiedzenia umowy kredytu (np. z powodu zalegania ze spłatą rat) - wtedy biegną % ustawowe jako "karne", i w dodatku nie jest znana końcowa kwota zadłużenia, no bo nie wiadomo w którym momencie kredyt wypowiedzą (czyli ile zostanie do spłaty) i ile tych % narośnie.

A z twierdzeń wierzyciela co wynika? Wypowiedzieli umowę czy obowiązuje ona nadal? I na co chcą klauzulę: na pierwsze czy na drugie poddanie?

ropuch
11.05.2010 08:48:21

Fakt, że przede wszystkim nie wiadomo na co klauzulę chce wierzyciel i dlaczego

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.