Sobota 28 stycznia 2023 Wydanie nr 5451

HELP FOR STUDENT

postanowienie w sprawie wniosku o tymcz. areszt

HK napisał w dniu 19.05.2010 o godzinie 22:09:23 :

Czy mógłbym poprosić o jakiś wzór postanowienia dot. zastosowania tymczasowego aresztowania? Piszę referat na temat rozprawy i posiedzenia w sprawie karnej, i chciałbym pokazać wzór takiego postanowienia jako "walor".

Dred napisał w dniu 19.05.2010 o godzinie 22:17:34 :

WZÓR z LEXaSygn. akt: II Kp 200/05
2 Ds 455/05
POSTANOWIENIE
Dnia 1 sierpnia 2005 r.
Sąd Rejonowy w Gdyni II Wydział Karny, w składzie:
Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Jan Jastrząb
Protokolant: Joanna Wiśnia
z udziałem Prokuratora Mariana Teligi

po rozpoznaniu na posiedzeniu sprawy Jana Nowaka, syna Józefa i Anny z domu Jóźwiak, urodzonego 1 stycznia 1980 r. w Gdyni
podejrzanego o to, że
w dniu 10 lipca 2005 r. w Gdyni, działając wspólnie i w porozumieniu z Janem Kosem oraz z innymi nieustalonymi osobami, posługując się niebezpiecznymi narzędziami w postaci drewnianych pałek, wzięli udział w pobiciu Józefa Bolca, Krzysztofa Pawlaka i dwóch nieustalonych osób w ten sposób, że wielokrotnie kopali ich, uderzali pięściami i pałkami po całym ciele, narażając przez to na bezpośrednie niebezpieczeństwo co najmniej ciężkiego uszkodzenia ciała, w wyniku czego Józef Bolec doznał obrażeń ciała w postaci otarcia naskórka w skórze łuku brwiowego lewego, podbiegnięć krwawych w powiekach oka lewego oraz wylewu krwawego w spojówce gałki ocznej lewej, tj. obrażeń naruszających czynności narządów ciała na okres nieprzekraczający 7 dni, natomiast Krzysztof Pawlak doznał pourazowego pęknięcia dwunastnicy, stanowiącego ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu,
to jest o czyn z art. 159 k.k. w zbiegu z art. 158 § 2 k.k.
na skutek wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gdyni w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania,
na podstawie art. 249 § 1 k.p.k. w zw. z art. 258 § 1 pkt 2 i § 2 k.p.k. i art. 263 § 1 k.p.k.

postanawia

zastosować wobec podejrzanego Jana Nowaka, syna Józefa i Anny z domu Jóźwiak, urodzonego 1 stycznia 1980 r. w Gdyni środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, tj. do dnia 31 października 2005 r.


Uzasadnienie

Prokurator Prokuratory Rejonowej w Gdyni złożył wniosek o zastosowanie wobec Jana Nowaka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
W stosunku do podejrzanego Jana Nowaka wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów.
Zebrany w sprawie materiał dowodowy w postaci zeznań pokrzywdzonych Józefa Bolca (k. 7-9), Krzysztofa Pawlaka (k. 10-12) oraz świadków Anny Malec (k. 16-18) i funkcjonariusza Policji Daniela Mariańskiego (k. 30-33) oraz okazania osoby (k. 40-42) a także opinii sądowo-lekarskiej (k. 50-51) w dużym stopniu uprawdopodobnił, iż podejrzany dopuścił się popełnienia zarzucanego mu czynu.
Z uwagi na powyższe, w sprawie zachodzi ogólna przesłanka zastosowania środka zapobiegawczego, określona w art. 249 § 1 Kodeksu postępowania karnego.
W niniejszej sprawie zachodzą także szczególne przesłanki stosowania środka zapobiegawczego określone w art. 258 § 1 pkt 2 k.p.k., w myśl którego tymczasowe aresztowanie może nastąpić, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że podejrzany będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań albo wyjaśnień lub w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne.
Z uwagi na charakter zarzucanego czynu, który cechuje się użyciem przemocy, wielość osób uczestniczących w zajściu, a w szczególności z uwagi na okoliczność nieujawnienia do dnia dzisiejszego wszystkich uczestników zajścia zarówno po stronie napastników, jak i pokrzywdzonych, zachodzi także uzasadniona obawa, że podejrzany może nakłaniać do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień, albo w inny bezprawny sposób utrudniać postępowanie karne, zwłaszcza że nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Obawę tę potwierdzają zeznania Anny Malec, zgodnie z którymi podejrzany bezpośrednio po zdarzeniu proponował udzielenie jej korzyści majątkowej w zamian za złożenie korzystnych dla niego zeznań.
Podejrzanemu zarzuca się popełnienie występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, a więc potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania jest uzasadniona także grożącą podejrzanemu surową karą, zgodnie z art. 258 § 2 k.p.k.
W ocenie sądu zastosowanie innego środka zapobiegawczego w stosunku do podejrzanego nie byłoby wystarczające z uwagi na to, że tylko środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym jest w stanie zapobiec realnej obawie matactwa procesowego w niniejszej sprawie. Zatem nie zachodzi negatywna przesłanka zastosowania tymczasowego aresztowania, określona w art. 257 § 1 k.p.k.
Ponadto w ocenie sądu nie zachodzą szczególne względy w rozumieniu art. 259 § 1 Kodeksu postępowania karnego. Jan Nowak jest osobą zdrową, nie posiada żony, ani dzieci, nie pracuje.
Reasumując, zastosowanie tymczasowego aresztowania w stosunku do podejrzanego jest uzasadnione.
Na podstawie art. 263 § 1 k.p.k. Sąd oznaczył jego termin na okres trzech miesięcy. W ocenie Sądu wyznaczanie krótszego terminu jest niecelowe, w uwagi na konieczność podejmowania dalszych czynności w postępowaniu przygotowawczym, w tym poszukiwania świadków i innych podejrzanych.
Wobec powyższego, Sąd orzekł jak w sentencji.

Sędzia Sądu Rejonowego
Jan JastrząbZarządzenia:
1. Odnotować wydanie postanowienia w wykazie "Kp".
2. Doręczyć podejrzanemu za pokwitowaniem odpis postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, ze wskazaniem daty i godziny doręczenia.
3. Doręczyć odpis postanowienia o tymczasowym aresztowaniu wraz z nakazem przyjęcia funkcjonariuszom konwojującym zatrzymanego, z poleceniem doprowadzenia go do aresztu śledczego. W nakazie przyjęcia zaznaczyć, że aresztowany pozostaje do dyspozycji prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze.
4. Zawiadomić o zastosowaniu w stosunku do podejrzanego tymczasowego aresztowania osobę najbliższą, wskazaną przez niego w protokole przesłuchania.
5. Zawiadomić o zastosowaniu w stosunku do podejrzanego tymczasowego aresztowania Wojskową Komendę Uzupełnień w Gdyni.
6. Akta sprawy przedłożyć z wpływem zażalenia lub za 7dni.


Gdynia dnia 1 sierpnia 2005 r.
Sędzia Sądu Rejonowego
Jan Jastrząb

violan napisał w dniu 19.05.2010 o godzinie 22:22:49 :

Dred, ja bardzo proszę nie posługiwać się w kontekście ta nazwiskiem Kowalski

HK napisał w dniu 19.05.2010 o godzinie 22:31:10 :

@ Dred

pieknie dziekuje

camirek napisał w dniu 06.12.2010 o godzinie 00:11:07 :

Na ćwiczeniach z kpk polecono nam pobawić się w prezesa sądu. Po przedstawionym kazusie należy przygotować zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównej, / przęstępstwo z art. 177 par. 2 kk/. Może któryś sędzia miałby troszkę czasu....... przykład takiego pisma. Z lexa korzystam , ale z tej ograniczonej wersji, w innym miejscach nie znalazłam. Z góry Dziękuję.

violan napisał w dniu 06.12.2010 o godzinie 00:18:06 :

Tu nie ma co korzystać z Lexa. Wystarczy przeczytać stosowny przepis kpk.

camirek napisał w dniu 06.12.2010 o godzinie 01:40:14 :

Fakt, że art. 350 kpk. Czy wystarczy wyznaczyć sędziego lub skład, czas, miejsce, wymienić strony i innych, których trzeba wezwać, zawiadomić i dodatkowo uzasadnić np. pkt. 4 - inne czynności konieczne. pozdr.

HK napisał w dniu 23.12.2010 o godzinie 01:53:22 :

ja zrobiłbym to tak, ale ostrzegam, że pisałem z głowy, więc jeśli jest źle to proszę mnie poprawić

Sygn. akt X K 123/10

Zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównej

Dnia 23 grudnia 2010 r.
Prezes Sądu Rejonowego w Opolu, działając na podstawie art. 350 § 1 KPK, w sprawie osk. Jacka Nowaka, ur. 21 lipca 1978 r. w Opolu, oskarżonego z art. 177 § 2
Zarządził:
1. Wyznaczyć rozprawę główną na dzień 11 stycznia 2011 r., godz. 9:30, s. 225
2. Skład sądzący – Przewodniczący SSR Karol Kowalski
3. Wezwać:
a. Oskarżonego Jacka Nowaka – adres k. 11
b. Świadków
i. Joannę Zielony – adres k. 130
ii. Pawła Bielickiego – adres k. 144
4. Zawiadomić:
a. Prokuratora – wokandą
b. Pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego – adw. Olga Pawlak
c. Obrońcę oskarżonego – adw. Józef Michalak

Z up. Prezesa
Przewodniczący X Wydziału Karnego

mgr Jan Walczak
Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu

[ Dodano: Czw Gru 23, 2010 1:59 am ]
W tym zarządzeniu nie ma obowiązku uzasadnienia, KPK mówi jedynie o "wskazaniu" poszczególnych elementów. pkt. 4 mówiący o "innych czynnościach" może dotyczyć np. sprowadzenia dowodu z magazynu dowodów rzeczowych czy wskazania do kogo należy się zwrócić w sprawie doprowadzenia oskarżonego.

natomiast może ktoś życzliwy ma pod ręką zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy cywilnej?

a, i jeszcze jedno jaka jest praktyka? kto wydaje takie zarządzenie? bo nie chce mi się wierzyć w to, że prezes sądu. PW, czy raczej już sam referent?

Graffi napisał w dniu 07.01.2011 o godzinie 11:22:48 :

HK, praktyka albo referent (chyba najczęstrza) albo PW
choć bywa tak czasem , że PW, a nawet referent jest Prezesem, więc w tej sytuacji to zarxządzenie niewątpliwie wydaje Prezes :D

camirek napisał w dniu 24.01.2011 o godzinie 02:06:06 :

HK, Długo nie zaglądałam. Dzięki za projekt zarządzenia Pozdrawiam

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.