Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

Spozniony wniosek o uzasadnienie - odrzucenie - zaskarzalne?

sławo
25.05.2010 13:49:05

u nas wypowiedziano kiedyś pogląd, że odrzucenie jako orzeczenie formalne i najbardziej restrykcyjne winno być zawsze zaskarżalne

gilgamesz
25.05.2010 13:54:32

"odmowa sporządzenia" następuje nie tylko w razie oddalenia wniosku, ale też jego odrzucenia....

ropuch
25.05.2010 14:35:22

zaskarżalne, z uzasadnieniem.
Co do przyczyny to jak gilgamesz.
Z kolei ja nie umiem sobie wyobrazić powodu dla oddalenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia.

kazanna
25.05.2010 15:55:05

wniosek złożony przed wydaniem postanowienia/wyroku. Co byś z takim zrobił ? miałam kiedyś pozwanego, który po każdym terminie rozprawy ( na które sie nie stawiał bo leżakował w ZK) składał wniosek o uzasadnienie wyroku...

Johnson
25.05.2010 18:04:48

"ropuch" napisał:


Z kolei ja nie umiem sobie wyobrazić powodu dla oddalenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia.


Jak ktoś złoży wniosek o uzasadnienie przed wyrokiem
Wiem że niektórzy odrzucają jako niedopuszczalny, ale ustawa przewiduje odrzucenie tylko wniosków spóźnionych.

katelra
25.05.2010 18:39:47

boszsz oczywiście, że odrzucenie z uzasadnieniem i tak samo wniosek zgłoszony przed czasem jako niedopuszczalny...

Johnson
25.05.2010 18:42:42

"katelra" napisał:


tak samo wniosek zgłoszony przed czasem jako niedopuszczalny...


Ale czy ktoś pytał albo twierdził że jest on dopuszczalny? Który przepis mówi że się wniosek o uzasadnienie niedopuszczalny odrzuca ?

SSR
25.05.2010 20:54:24

"sponn" napisał:

Nie jest to postanowienie konczace,


dlaczego? - IMHO jest to postanowienie kończące i dlatego jest zaskarżalne

[ Dodano: Wto Maj 25, 2010 8:55 pm ]
"ropuch" napisał:

Z kolei ja nie umiem sobie wyobrazić powodu dla oddalenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia.


sytuacja taka wystąpi, gdy strona wnosi o sporządzenie uzasadnienia niezaskarżalnego postanowienia np. o oddaleniu wniosku dowodowego

[ Dodano: Wto Maj 25, 2010 8:56 pm ]
"kazanna" napisał:

wniosek złożony przed wydaniem postanowienia/wyroku. Co byś z takim zrobił ?


SN odrzuca jako niedopuszczalny - orzeczenie jest w lexie

Johnson
25.05.2010 22:06:29

"SSR" napisał:Z kolei ja nie umiem sobie wyobrazić powodu dla oddalenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia.


sytuacja taka wystąpi, gdy strona wnosi o sporządzenie uzasadnienia niezaskarżalnego postanowienia np. o oddaleniu wniosku dowodowegoA takie wniosek też nie będzie "niedopuszczalny"? Co jak rozumiem, zgodnie z sugestiami SN (ciekawe jak uzasadnionymi ?) kończyłoby się odrzuceniem?

"SSR" napisał:


SN odrzuca jako niedopuszczalny - orzeczenie jest w lexie


No i szukałem i nie znalazłem.
Za to jest coś takiego bez uzasadnienia:

Uchwała SN z dnia 30 czerwca 1989 r. III CZP 67/89

Wniosek strony o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, nadany w polskim urzędzie pocztowym przed jego ogłoszeniem, nie jest skuteczny.
OSP 1990/9/326

+

Bladowski Bogdan

Tytuł: Glosa do uchwały SN z dnia 30 czerwca 1989 r., III CZP 67/89.

Numer: 4593

Tezy publikacji:

1.

Termin do żądania przez stronę sporządzenia - i doręczenia - uzasadnienia wyroku jest tygodniowy (art. 328 § 1 w zw. z art. 331 § 1 k.p.c.). Długość tego terminu uwzględnia zarówno postulat szybkości tzw. postępowania międzyinstancyjnego, jak również wymiar czasu niezbędnego do napisania i złożenia wniosku. Momentem początkowym terminu (dies a quo) jest chwila ogłoszenia sentencji wyroku, a momentem końcowym (dies ad quem) jest data, w której termin upływa, tj. dzień, który nazwą odpowiada pierwszemu dniu terminu (art. 112 k.c. w zw. z art. 165 § 1 k.p.c.).

2.

Zasadniczą konsekwencją uchybienia terminu do żądania sporządzenia uzasadnienia wyroku - także co do jego momentu początkowego, jest bezskuteczność tej czynności procesowej strony; dalszą zaś konsekwencją uchybienia tego terminu jest, że może ona wnieść rewizję już tylko w ewentualnie otwartym dla niej terminie dwutygodniowym, biegnącym od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia wyroku (art. 371 § 2 k.p.c.).

ropuch
26.05.2010 08:56:00

W każdej z wymienionych przez Was sytuacji dotychczas wnioski odrzucałem.

Ale spierać się nie będę

magda1311
27.05.2010 15:51:37

u mnie tak:

wniosek spóźniony - odrzucenie - postanowienie kończące - zaskarżalne

wniosek do nieistniejącego orzeczenia albo takiego które nie podlega uzasadnieniu - odmowa sporządzenia uzasadnienia - zaskarżalne z 394 par 1 pkt 7 kpc

ale też się nie będę kłócić

beatah
31.05.2010 22:16:29

No tak, wszyscy którzy twierdzą, że dopuszczalność zaskarżenia postanowienia o odrzuceniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia wynika z "kończącego" charakteru tego postanowienia powinni, przepraszam, przejrzeć swoje notatki z aplikacji. Od kiedy to bowiem postanowienie o o odrzuceniu wniosku kończy postępowanie w sprawie??? Wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku nie jest warunkiem wniesienia apelacji. I zwykle, gdy sąd nie będzie z premedytację czekał do upływu terminu, chociażby po to, aby nie być zmuszonym zwykle do rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji, taka apelacja zostanie wniesiona. Powyższe potwierdza także art. 394 par. 1 pkt 7 kpc, co oznacza, że postanowienie wydane w tym przedmiocie nie jest "kończące", gdyż w przeciwnym przypadku nie zostałoby wymienione. Co do skutków wniesienia wniosku przed ogłoszeniem wyroku, to zagadnienie to jest wyjątkowo dyskusyjne. Nie ma raczej podstawy do odrzucenia takiego wniosku lub stwierdzenia jego bezskuteczności, bo czynność ta nie została dokonana po terminie. W praktyce sądowej takie wnioski odrzuca się, aby zapewne "wyczyścić" formalnie sprawę lub po prostu spróbować uczynić wszystko, aby pozbawić skuteczności takiego wniosku. Ale pomyślmy czy wniosek zawarty w pozwie o treści: wnoszę o sporządzenie wyroku w przypadku jego wydania nie powinien być skuteczny. Dlaczego nie, podobnie jak wniosek o zasądzenie kosztów, który także jest w istocie składany warunkowo i będzie ewentualnie rozpoznany jak spełnione zostaną ku temu ustawowe warunki: wydane zostanie orzeczenie kończące postępowanie, powód wygra sprawę i poniesie koszty podlegające zwrotowi. SN pochylił się nad zagadnieniem podejmowania czynności "rzed terminem" w sprawie III CZP 90/03. Warto się z nim zapoznać.

Zażalenie raczej przysługuje, ale tylko z uwagi na racjonalną wykładnię art. 394 par. 1 pkt 7.

katelra
31.05.2010 23:47:46

"beatah" napisał:

Co do skutków wniesienia wniosku przed ogłoszeniem wyroku, to zagadnienie to jest wyjątkowo dyskusyjne. Nie ma raczej podstawy do odrzucenia takiego wniosku lub stwierdzenia jego bezskuteczności, bo czynność ta nie została dokonana po terminie. W praktyce sądowej takie wnioski odrzuca się, aby zapewne "wyczyścić" formalnie sprawę lub po prostu spróbować uczynić wszystko, aby pozbawić skuteczności takiego wniosku. Ale pomyślmy czy wniosek zawarty w pozwie o treści: wnoszę o sporządzenie wyroku w przypadku jego wydania nie powinien być skuteczny. Dlaczego nie,


ano dlatego, ze jest przepis art. 328par.1 kpc przewidujący konkretny termin do wniesienia o uzasadnienie. I raczej nie jest to zagadnienie dyskusyjne.


A co do "odrzucania" niedopuszczalnych wniosków to właśnie z dość odległych czasów aplikacji czerpię wiedzę Jak mnie uczono jest to jedyny właściwy sposób reakcji sądu na wnioski niemerytoryczne. Co do orzeczeń kończących postępowanie..no comments

Co do niefortunnej redakcji przepisu art. 394 par.1 punkt 7 kpc proszę porównać z punktem 2 "odmowa zwolnienia od kosztów" , czy ta dotyczy tylko merytorycznego roztrzygnięcia czy też zwrotu wniosku o zwolnienie?

Ten cały zamęt legislacyjny sieją ci, którym wydaje się, że liczba zmienionych aktów prawnych daje im legitymację do rządzenia krajem.. Ja myślę, że należy po prostu stosować wykładnię we wszystkich jej wymiarach posiłkujac się wiedzą odnośnie funkcjonowania całego systemu prawa cywilnego a nie czytając jednostkowe przepisy i odsyłając innych sędziów na aplikację. To nie tylko niegrzeczne ale i nieuprawnione. pozdrawiam

SSR
31.05.2010 23:55:48

"katelra" napisał:

Ja myślę, że należy po prostu stosować wykładnię we wszystkich jej wymiarach posiłkujac się wiedzą odnośnie funkcjonowania całego systemu prawa cywilnego a nie czytając jednostkowe przepisy i odsyłając innych sędziów na aplikację. To nie tylko niegrzeczne ale i nieuprawnione. pozdrawiam


Bardzo ładnie powiedziane (napisane) - zgadzam się w pełni.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.