Wtorek 03 sierpnia 2021 Wydanie nr 4908

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

czy to jest zatrudnienie

abak napisał w dniu 08.06.2010 o godzinie 13:47:34 :

Mam pytanie i prośbę o odpowiedź. Czy Waszym zdaniem, mając na uwadze poniżej przytoczone przepisy Pracownik Funduszu MUSI/NIE MUSI mieć zgodę na bycie pozaetatowym członkiem SKO?

Art. 112. 1. (ustawy o św. op. zdr.)
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.

Ustawa o SKO
Art. 4. ust. 3. Członkostwo w kolegium ma charakter etatowy lub pozaetatowy.
Art. 7 ust. 2. Członka kolegium powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa kolegium, zgłoszony po uzyskaniu opinii zgromadzenia ogólnego kolegium, przyjętej w głosowaniu tajnym, większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu.
ust. 7. Pozaetatowi członkowie kolegium wybierani są na okres 6 lat, z tym że co 3 lata następuje wybór połowy ich składu.

Art. 15. 1. (skreślony).
2. Prezes kolegium nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy:
1) na podstawie powołania - z etatowymi członkami kolegium,
2) na podstawie umowy o pracę - z pracownikami biura kolegium.
3. Podstawą rozwiązania stosunku pracy etatowego członka kolegium jest ustanie członkostwa wskutek odwołania.
4. Pozaetatowi członkowie kolegium otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach oraz zwrot kosztów podróży.
5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania prezesa, wiceprezesa i pozostałych członków kolegium oraz szczegółowe zasady wynagradzania pracowników biura kolegium.
6. (13) Wynagrodzenie zasadnicze prezesa, wiceprezesa i etatowych członków kolegium stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Wysokość wynagrodzenia jest różnicowana ze względu na staż pracy i pełnioną funkcję.
13) Art. 15 ust. 6 zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.154.1799) z dniem 1 stycznia 2002 r.
7. (14) Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6. Wielokrotność ta nie może być mniejsza niż 3,0.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.

[ Dodano: Czw Cze 10, 2010 8:48 am ]
Jezuu nie ma żadnego "racusia"

czy sprawa tak oczywista??? proszę chociaż o krótkie nie musi , jeżeli musi to prosiłbym o czy chociaż słowa uzasadnienia

zapewniam że sprawa dotyczy mnie osobiście i nigdzie użyte opinie tu poznane nie będą (w żadnym sądzie urzędzie tudzież innej instytucji). Ja osobiście wątpliwości nie mam, i uważam że nie musi... ale r.pr. z firmy uważa że lepiej byłoby się spytać Centrali co o tym sądzi..... i lekko zachwiała mojom pewnościom...... co do racji.....
może być pw.

Johnson napisał w dniu 14.06.2010 o godzinie 15:55:27 :

"zatrudnienie" - to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą (art. 2 ust 1 pkt 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Co prawda to definicja legalna na potrzeby tamtej ustawy, ale o ile we wskazanych przez ciebie ustawach nie ma definicji odmiennej to z uwagi na spójność systemu można na nią się spokojnie powołać.

Rose napisał w dniu 15.06.2010 o godzinie 00:16:14 :

Zgodnie z literą prawa, to nie musi. Ale wszyscy wiemy, że w konkretnej sprawie może liczyć się zdanie Prezesa Funduszu ;-)

abak napisał w dniu 15.06.2010 o godzinie 07:52:38 :

dziękuję, właśnie się zastanawiam czy wywoływać wilka z lasu, bo Rose ma rację, że liczyć to się może tak naprawdę zdanie Prezesa , zastanawiam się jedynie co jak nie spytam....... bo moim zdaniem nie muszę........... i tu jest zagadka , chyba poczekam na akt powołania, póki go nie mam nie ma tematu.........

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.