Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

pełnomocnictwo dla pracownika

Haze
22.07.2010 19:50:04

Stroną procesu jest Skarb Państwa - Prezydent Miasta W. Prezydent udzielił pełnomocnictwa do występowania w sparwie pracownikowi urzędu miejskiego. Czy macie takie sytuacje, czy dopuszczacie takiego pełnomocnika do udziału w sparwie, jaka jest praktyka w innych sądach?

vanilka
22.07.2010 22:51:03

Praktyka Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, a co za tym idzie naszych pomniejszych SR jest taka, że nawet pracownik danej jednostki organizacyjnej nie może reprezentować Skarbu Państwa. Orzeczenie takie wydano na gruncie sprawy, gdzie Skarb Państwa - SO w .... reprezentował sędzia tego sądu na podstawie pełnomocnictwa prezesa sądu. Poszedł uchył na niewłaściwą reprezentację.

Ja tam się z tym nie zgadzam, ale się stosuję, aby nie obarczać kolegów z wydziału moimi uchyłami.

jaztek
22.07.2010 23:57:19

"vanilka" napisał:

Praktyka Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, a co za tym idzie naszych pomniejszych SR jest taka, że nawet pracownik danej jednostki organizacyjnej nie może reprezentować Skarbu Państwa. Orzeczenie takie wydano na gruncie sprawy, gdzie Skarb Państwa - SO w .... reprezentował sędzia tego sądu na podstawie pełnomocnictwa prezesa sądu. Poszedł uchył na niewłaściwą reprezentację.
może apelacja nie lubi prezesa SO ? :P. A prezes po uchyłce przyszedł na rozprawę i powiedział, że podtrzymuje wszystkie czynności zdziałane przez nieumocowanego SSO i zapadł identyczny wyrok ?

Johnson
23.07.2010 19:02:51

A Prezydent Miasta to nie jest przypadkiem organem samorządowym? W jakim wypadku reprezentuje SP?

magda1311
23.07.2010 19:38:07

w takim chyba

Ustawa o gospodarce nieruchomościami
Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9) właściwym organie - należy przez to rozumieć starostę, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz organ wykonawczy gminy, powiatu i województwa w odniesieniu do nieruchomości stanowiących odpowiednio własność gminy, powiatu i województwa;

9b1) staroście - należy przez to rozumieć również prezydenta miasta na prawach powiatu;

Haze
23.07.2010 19:42:34

chodziło mi o prezydenta miasta na prawach powiatu

starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) - np. przy zasiedzeniu.

Paweł
26.07.2010 10:38:48

"vanilka" napisał:

Praktyka Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, a co za tym idzie naszych pomniejszych SR jest taka, że nawet pracownik danej jednostki organizacyjnej nie może reprezentować Skarbu Państwa. Orzeczenie takie wydano na gruncie sprawy, gdzie Skarb Państwa - SO w .... reprezentował sędzia tego sądu na podstawie pełnomocnictwa prezesa sądu. Poszedł uchył na niewłaściwą reprezentację.

Ja tam się z tym nie zgadzam, ale się stosuję, aby nie obarczać kolegów z wydziału moimi uchyłami.


A jakie było uzasadnienie takiego poglądu? Ja osobiście Z treści art. 87§2 nie bardzo mogę dopatrzeć sie jakiejśc przeszkody. Przecież Skarb Państwa ma osobowość prawną, mowa jest o pracowniku jednostki albo organu nadrzędnego. Urząd Miasta w takim przypadku działa w sprawach z zakresu administracji rządowej jako jednostka organizacyjna Skarbu Państwa, której organem jest Prezydent Miasta, łączący funkcje Prezydenta i Starosty, podobnie jak Urząd Miejski wypełnia funkcje starostwa. Chyba że potraktowano te przepisy jako lex specialis i wywiedziono z nich takie ograniczenia.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.