Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

Odmowa przyjęcia przesyłki

tombialka
29.07.2010 23:44:21

Obecnie art. 139 § 2 kpc stanowi, że jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane. W takim przypadku doręczający zwraca pismo do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia.
Poprzednio przepis ten brzmiał „Jeżeli adresat lub jego domownik odmawia przyjęcia pisma, pozostawia się je w miejscu doręczenia, a gdyby to było niemożliwe, pismo przesłane pocztą składa się - uprzedzając o tym - w placówce pocztowej operatora publicznego lub, w przypadku pism doręczanych w inny sposób, w urzędzie właściwej gminy.” Obowiązujące w dotychczasowym brzmieniu rozporządzenie MS nakazywało w takim wypadku pojedyncze awizowanie.
Rozumiem więc, że teraz w razie odmowy przyjęcia nie trzeba już awizować przesyłki tylko zwrócić ją do Sądu od razu.

Niestety z uwagi na treść art. 4 ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.7.45), która zmieniła art. 139 kpc zdaje się wynikać, że jego nowe brzmienie stosuje się do spraw wszczętych po jej wejściu wżycie. Skąd zatem listonosz ma wiedzieć, w razie odmowy przyjęcia, kiedy sprawa została wszczęta i czy ma awizować przesyłkę, czy też zwrócić ją od razu Sądu?

praefectus
23.08.2010 10:28:58

Listonosz tego nie może wiedzieć. Natomiast przewodniczący oceniając skuteczność doręczenia już tak i w razie, gdy potrzebne było awizowanie, a go nie było, powinien zarządzić ponowne doręczenie za pośrednictwem naczelnika placówki pocztowej, wskazując ja ma to doręczenie wyglądać. Zazwyczaj działa.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.