Czwartek 08 grudnia 2022 Wydanie nr 5400

Cywilna procedura

Egzekucja wyłącznie na podstawie postanowienia komornika

johan napisał w dniu 19.08.2010 o godzinie 22:41:06 :

Komornik umorzył postępowanie zgodnie z wnioskiem wierzyciela. Nie zostały wyegzekwowane koszty zastępstwa radcowskiego w postępowaniu egzekucyjnym. Wierzyciel zwrócił się o ich egzekucję przedkładając organowi egzekucyjnemu wydane przez niego postanowienie w przedmiocie przyznania kosztów zastępstwa. Komornik odmawia wszczęcia w tym zakresie egzekucji i odrzuca wniosek argumentując brakiem możliwości kwalifikacji wydanego postanowienia jako tytułu wykonawczego wskazanego w treści przepisu art. 777kpc.

W mojej ocenie mamy tu do czynienia z sytuacja wyjątkową. Do egzekwowania tych kosztów wystarczy przecież bowiem postanowienie organu egzekucyjnego bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności. Zatem znajduje tu wyłom od zasady aby przedstawić tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Bezzasadne wydaje się być traktowanie przez komornika kosztów zastępstwa jako roszczenia akcesoryjnego obok i zarazem ściśle powiązanego z egzekucja należności głównej. Wydane prawomocne postanowienie przecież ma samoistny byt, natomiast wierzyciel może ograniczyć egzekucję tylko do tej części roszczenia.

[ Dodano: Pon Sie 23, 2010 9:56 am ]
jest tu kto?

Sofista napisał w dniu 03.02.2011 o godzinie 14:37:00 :

Moge sie mylić lecz zaden z par. od 1 do 3 ani zaden pkt. powołanego przez komornika art. 777kpc nie wymienia jego postanowienia jako tytułu egzekucyjnego

A wiec czy tu by nie trzeba teraz zaopatrzyć w 776 (jezeli post. komornika mozna )

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 03.02.2011 o godzinie 15:48:16 :

Co do postanowień komornika jako tytułów wykonawczych dot. kosztów postępowania egzekucyjnego zob. art 49 ust. 3 i 4 ustawy o komorniach sądowych i egzekucji

3. W celu pobrania opłat, o których mowa w ust. 2, komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa dłużnika do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.4. W przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, uiszcza wierzyciel. W celu ich pobrania komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa wierzyciela do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.

Johnson napisał w dniu 03.02.2011 o godzinie 16:06:32 :

Ja kiedyś widziałem taką "never ending story"

0) była sobie jakaś egzekucja
1) komornik wydał postanowienie o kosztach dla siebie
2) dłużnik nie zapłacił
3) komornik bez nadania klauzuli wykonalności sobie egzekwował - na koniec znów 1-2-3 i tak ze trzy razy w kółko

Sofista napisał w dniu 03.02.2011 o godzinie 16:34:09 :

"Tomasz Zawiślak" napisał:

Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.


art. 770 1 i klauzuli nie trzeba wyglada wiec iż pomysł komornika z 777 chyba mało przemyślany

cin napisał w dniu 03.02.2011 o godzinie 18:37:51 :

"Tomasz Zawiślak" napisał:

Co do postanowień komornika jako tytułów wykonawczych dot. kosztów postępowania egzekucyjnego zob. art 49 ust. 3 i 4 ustawy o komorniach sądowych i egzekucji

3. W celu pobrania opłat, o których mowa w ust. 2, komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa dłużnika do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.4. W przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, uiszcza wierzyciel. W celu ich pobrania komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa wierzyciela do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie po uprawomocnieniu się podlega wykonaniu w drodze egzekucji bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności.


Dorzucę jeszcze art. 770(1) k.p.c. (Prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności).
Nie będę się upierał, ale wydaje mi się, że to właśnie ten przepis będzie stanowił tu podstawę, bo z postów wynika, ze chodzi o postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania egzekucyjnego (zastępstwa procesowego), a nie kosztów egzekucyjnych (opłat i wydatków należnych komornikowi). Art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji dotyczy tylko kosztów egzekucyjnych.
Z obu tych przepisów wynika, że każde z tych postanowień podlega wykonaniu bez nadania klauzuli i - co do zasady - w ramach postępowania w którym zostało wydane, co wynika wprost z art. 770 zd. 2 k.p.c.

Gotka napisał w dniu 03.02.2011 o godzinie 21:12:55 :

"cin" napisał:

podlega wykonaniu bez nadania klauzuli i - co do zasady - w ramach postępowania w którym zostało wydane, co wynika wprost z art. 770 zd. 2 k.p.c.


może temu komorniku o to ostatnie chodziło - że to może być egzekwowane tylko w tym postępowaniu, w którym wydał to postanowienie

Joasia napisał w dniu 04.02.2011 o godzinie 16:41:41 :

Art. 770 kpc. Cytowany przez Tomka art. 49 dotyczy tylko opłat - a tu chodzi o wynagrodzenie pełnomocnika wierzyciela.
Postanowienie to na pewno może być egzekwowane w ramach tego postępowania, w którym było wydane. A wierzyciel wniósł o jego umorzenie. W całości? Jeśli tak, to o co kaman? Czy teraz składa on nowy wniosek egzekucyjny na koszty z tamtego postępowania?

To dość ryzykowne, bo wyobraźmy sobie taką maszynkę do robienia kosztów: mamy sobie dłużnika. Wnosimy o egzekucję. Komornik zawiadamia o wszczęciu i ustala koszty, w tym wynagrodzenie pełnomocnika. WWnosimy o umorzenie. Wnosimy o egzekucję ustalonych tam kosztów. Komornik nalicza koszty. Wnosimy o umorzenie. Wnosimy o egzekucję kosztów z tych dwóch postanowień. Potem z trzech. Potem z 10-ciu. No ile można przeprowadzić celowych egzekucji i ile celowych kosztów można dostać?

Z drugiej strony - jak tytuł nie jest wyegzekwowany w całości, a egzekucja umorzona, to komornik go zwraca wierzycielowi z adnotacją, ile wyegzekwowano plus ile kosztów egzekucyjnych jest ewentualnie do zapłacenia. I ten tytuł można przedstawić potem do nowej egzekucji. A można też częściowo egzekwować - czyli tylko koszty też można.

Ostatecznie - wydaje mi się, że - jeśli to jest nowy wniosek - to komornik powinien to egzekwować, i to bez klauzuli. Ale koszty tego nowego postępowania powinien ponieść wierzyciel, jeśli nie jest egzekucja celowa, tylko taki numer z celowym mnożeniem kosztów.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.