Niedziela, 23 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5963
Niedziela, 23 czerwca 2024

Forum sędziów

wykonanie orzeczenia innego państwa

andylevy
21.05.2010 11:43:49

Proszę o podzielenie się doświadczeniami w sprawie wykonywania Decyzji Ramowej Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym. Właśnie otrzymałem do wykonania z Austrii orzeczenia o nałożeniu grzywny w wysokości 70 euro (przy takiej wysokości kary nie można odmówić wykonania wg Decyzji Ramowej) na Polaka, który w Wiedniu przekroczył prędkość. Wniosek przesłany spełnia wszystkie wymogi formalne z Decyzji (art. 4) jest na stosownym druku wszystko OK. Zastanawiam się tylko nad kilkoma kwestiami. Zgodnie z Decyzja Ramową Państwa Członkowskie miały obowiązek poinformować Sekretariat Rady o ramach właściwych wg Decyzji Sekretariat winien udostępnić te informacje wszystkim Państwom Członkowskim, ale nie znalazłem nigdzie jakie organy wskazała Polska (może nie wskazała… i czy stosownie do możliwości wynikającej z Decyzji wyznaczyła organ centralny do wykonywania. Ponadto z postanowień Decyzji wynika, że można odmówić wykonania orzeczenia jeśli dotyczy czynów, które zostały popełnione poza terytorium państwa wydającego, a prawo państwa wykonującego nie dopuszcza ścigania takiego rodzaju przestępstw lub wykroczeń, jeśli zostały one popełnione poza jego terytorium. Tu kłania się przepis art. 3 kodeksu wykroczeń, który co do zasady ogranicza odpowiedzialność za wykroczenia popełnione za granicą do 3 przypadków kodeksowych (art. 131 k.w.) i przekroczenie prędkości z cała pewnością do nich nie należy. Mam zatem możliwość odmowy wykonana orzeczenia właśnie z tego powodu. Z drugiej strony kasa (ok. 300 zł po przeliczeniu) idzie do kasy sądu, oczywiście w przypadku skutecznej egzekucji. Czy ktoś miał już jakieś doświadczenia w stosowaniu tej Decyzji. Ciekawy też jest sposób przypisania takiej należności do księgi należności i technicznie skierowanie poleceni egzekucji.

bebek4
23.05.2010 22:05:06

Czołem! Z moich doświadczeń wynika, iż procedura działa raczej w drugą stronę tzn. my się zwracamy a nie do nas się zwracają, ale skoro Cię wylosowali to trzeba atakować Generalnie wszystkie notyfikacje dotyczące byłego III filara znajdziesz na stronie http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=475&lang=EN, przy czym uprzedzam że zawartość strony nie jest zbyt często aktualizowana a dane w zbiorczych dokumentach, które są raportami komisji a dotyczą np. zbiorczych tabel języków, baz organów itd. zawierają błędy merytoryczne i zawartość ich jest inna niż krajowe notyfikacje zawarte na tej samej stronie.
Do momentu gdy nie masz wątpliwości co do kwestii krajowej implementacji a ta miała miejsce ustawą z 24.10.2008 r. nie ma co sięgać do decyzji ramowej. Kwestia organu centralnego o której piszesz nie ma znaczenia skoro wniosek trafił do Ciebie a jesteś zgodnie z kpk właściwy miejscowo i rzeczowo. Wskazanie organu centralnego ma umożliwić organom sądowym państw członkowskich kierowanie wniosków bez dokładnej analizy właściwości, co jest czasem dość trudne. Wysyła się wniosek za pośrednictwem organu centralnego i ten kieruje go gdzie trzeba lub gdzie mu się wydaje ze trzeba

Co do kwestii merytorycznych to skoro możesz odmówić wykonania lub wykonać to jak uważasz, ja tam jestem zwolennikiem pełnego uznawania decyzji sądowych w duchu porozumienia w tampere, skoro sąd austriacki wymierzył komuś karę to co przemawia za tym żeby odmówić jej wykonania? poza brzemieniem przepisu oczywiście.

Niestety nie wiem jak podejść do zagadnienia od strony księgowej że się tak wyrażę bo nie mam doświadczenia orzekania w wykonaniu, ale niedługo będę na naradzie z fachowcami to się dowiem co myślą na ten temat. Pozdrawiam

andylevy
24.05.2010 08:31:14

Dzięki. Zapomniałem jednak dodać istotnej rzeczy a mianowicie, że orzeczenia w Austrii wydał nie Sąd ale Policja (Bundespolizeidirektion Wien Polizaikommissariat Floridsdorf) i właśnie tzw. Komenda Federalna w Wiedniu wysyła orzeczenie do wykonania. Z tego powodu miałem wątpliwości, co do właściwości i sposobu przekazania (w pouczenie zawartym w orzeczeniu karnym mowa jest o przekazaniu do wyegzekwowania do właściwego organu policji w Polsce). W Polsce mandaty egzekwowane są w drodze egzekucji administracyjnej.

[ Dodano: Wto Maj 25, 2010 12:36 pm ]
Dalej walczę z wnioskiem i zasadniczym problemem jest zakres a może raczej sposób implementacji przez Polskę Decyzji ramowej. Przepisy k.p.k. (rozdz. 66b) zawęziły bowiem zakres wykonywania kary pieniężnych w stosunku do Decyzji ramowej. Definicja "kary o charakterze pieniężnym" w art. 1 lit. b decyzji ramowej obejmuje swoim zakresem zobowiązanie do zapłaty między innymi określonej w orzeczeniu kwoty pieniężnej w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia. Natomiast art. 611 ff 1 k.p.k. odnosi się tylko do kwoty pieniężnej jako kary za popełnione przestępstwo?... W komentarzach sugeruje się konieczność dokonania poprawnej implementacji i dodania wyrażenia "lub wykroczenie". Póki co jednak nikt tego nie zmienił i co teraz? Czy można wbrew polskim uregulowaniom ustawowym dokonywać wykładni systemowej (nie będzie ona contra legem?). Na tle całej sprawy, to właśnie sama możliwość wykonywania kary pieniężnej za wykroczenie stała się jedynym ale zasadniczym problemem, bo cała reszta jest dosyć jasno uregulowana w następnych "f-nych" przepisach art. 611 k.p.k.

[ Dodano: Sro Lip 21, 2010 12:50 pm ]
Nie wiem, czy tylko ja mam takie szczęście, ale dostałem kolejną taką sprawę z Wiednia.
W poprzedniej jednak odmówiłem wykonania, wskazując na zakres implementacji decyzji ramowej, który nie obejmuje wykroczeń.

amelius
22.09.2010 11:15:03

Taki mam problem.

Wpłnął do Wydziału Karnego dokumnet zatytułowany "Zaświadczenie" wydany na podstawie Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie stosowania zasady wzajemngeo uznawania do kar o charakterze pieniężnym. Napisano w tymże zaświadczeniu (o wyglądzie formularza), że Bundespolzeidirektion Wien przekazuje nieniejszym zaświadczeniem administracyjne postępowanie egzekucyjne właściwemu organowi w państwie wykonującym, a tym właściwym organem jest sąd. Dalej z tego zaświadczenia wynika, że na obywatela polskiego na terytorium Republiki Austrii nałożono karę pieniężną (grzywnę) w wysokości 70 euro za naruszenie przepisów ruchu drogowego. W załączeniu przesałno oryginał chyba orzeczenia wraz z tłumaczeniem, (z którego nie wynika nazwa formy tego orzeczenia, ale pewnie to jest orzeczenie, które nazywa się...rozporządzenie karne)

I co z tym robić? Stosować wprost i bezpośrednio ową decyzję ramową Rady, która jest opubilkowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli tak, to czy jest jakiś przepis w polskim systemie, który na to pozwala. Czy mieliście już z takim kazusem do czynienia, ja niestety nie. Więc proszę o podanie rozwiązania.

totep
22.09.2010 11:28:06

Ja to stosuję - tzreba sięzwrócić do NBP o wskazanie kursu Euro z daty wydania orzeczenia państwa obcego i po torerzynabuy wyliczenia zakładasz kartę dłużnika i wzywasz do zapłacenia w terminie 30 dni itd.

romanoza
22.09.2010 11:36:45

Jak wygląda postępowanie w Austrii w sprawach drogowych mniej więcej opis jest w Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie Weh i z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie Rieg przeciwko Austrii http://www.pk.gov.pl/index.php?0,785 (jak zwykle nie wiem, jak poprawnie zlinkować )
W lexie jest komentarz G. Jaworski, A. Sołtysińska, popatrz sobie tezy do 611 ff i następne kpk, wcześniej pisałem, że nie dotyczy wykroczenia ale doczytałem i wychodzi na to, że wykroczenia też. Tylko tutaj będziesz stosował wprost Decyzję a nie kpk.

amelius
22.09.2010 11:48:52

Dzięki, już znalazłem przepisy w kpk. Teraz przeczytam komentarz odnośnie wykroczenia.

Sprawdza się stara maksyma: szukacie a znajdziecie.

romanoza
22.09.2010 11:50:57

"totep" napisał:

i po torerzynabuy
ja bym na Twoim miejscu amelius zachował jednak czujność. Totep coś kombinuje

totep
22.09.2010 12:28:09

"romanoza" napisał:

i po torerzynabuy
ja bym na Twoim miejscu amelius zachował jednak czujność. Totep coś kombinuje

To się nazywa "judicial magic"

bebek4
23.09.2010 21:49:01

A tak z ciekawości Totep, robisz wszystko solo? Czy najpierw karny w ramach takiej procedurki jakby exequatur wydaje postanowienie za co człek jest skazany i jaki jest wymiar kary a potem przekazuje się to sekcji do wykonania. Szkoły są dwie i moi koledzy też mnie o to pytają żądając jasnych i konkretnych odpowiedzi Ja szczerze powiedziawszy przychylam się do stanowiska aby robił to karny a wykonywała sekcja, ale może są argumenty za innym stanowiskiem (poza takim że każdy chce mieć mniej pracy.

Odnośnie kwestii czy zagadnienie dotyczy kar za wykroczenia to moim zdaniem wprost z decyzji ramowej wynika że tak a że polska implementacja jak zwykle jest ... to już inna sprawa. W moim okręgu wykonuje się kary za wykroczenia drogowe (zgodnie z treścią preambuły decyzji ramowej gdzie jest to jeden z głównych celów).

totep
24.09.2010 09:40:35

Ja to robię sam, bo jako jedyny się w to wgryzam. JAlbym zaryzykował i wrzucił do karnego to ryzyko utknięcia w szafie na dłuugo jest duuuuże

bebek4
24.09.2010 16:45:28

musisz mieć straszne kły i uważaj bo Mini nie zwraca za implanty

Pozdrawiam

totep
24.09.2010 18:39:56

"bebek4" napisał:

musisz mieć straszne kły i uważaj bo Mini nie zwraca za implanty

Pozdrawiam

amelius
13.10.2010 13:48:13

"andylevy" napisał:


[ Dodano: Wto Maj 25, 2010 12:36 pm ]
Dalej walczę z wnioskiem i zasadniczym problemem jest zakres a może raczej sposób implementacji przez Polskę Decyzji ramowej. Przepisy k.p.k. (rozdz. 66b) zawęziły bowiem zakres wykonywania kary pieniężnych w stosunku do Decyzji ramowej. Definicja "kary o charakterze pieniężnym" w art. 1 lit. b decyzji ramowej obejmuje swoim zakresem zobowiązanie do zapłaty między innymi określonej w orzeczeniu kwoty pieniężnej w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia. Natomiast art. 611 ff 1 k.p.k. odnosi się tylko do kwoty pieniężnej jako kary za popełnione przestępstwo?... W komentarzach sugeruje się konieczność dokonania poprawnej implementacji i dodania wyrażenia "lub wykroczenie". Póki co jednak nikt tego nie zmienił i co teraz? Czy można wbrew polskim uregulowaniom ustawowym dokonywać wykładni systemowej (nie będzie ona contra legem?). Na tle całej sprawy, to właśnie sama możliwość wykonywania kary pieniężnej za wykroczenie stała się jedynym ale zasadniczym problemem, bo cała reszta jest dosyć jasno uregulowana w następnych "f-nych" przepisach art. 611 k.p.k.Miałem identyczny problem.
Odmówiłem wykonania orzeczenia jako, że kara została orzeczona za wykorczenie, a właściwie nie wiem za co, bo wniosek z załącznikami był tak napisany i przetłumaczony, że trudno było go zrozumieć, podany przepis przypominał numerację sprzętu agd, ale domyślić się można było, że sprawca został ukarany za wykroczenie.
Nie zamierzam się bawić w wyskładnię systemową. Z drugiej strony przepis art. 611 fg stanowi, że można odmówić wykonania orzeczenia, jeżli czyn, w związku z którym wydano to orzeczenie nie stanowi przestępstwa według prawa polskiego. Mimo tego zatem można nie odmówić. Nie wiem czy to dobrze...

romanoza
13.10.2010 14:08:50

Podobną rozmowę mamy tutaj http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?p=194994&highlight=#194994

amelius
13.10.2010 15:02:31

No tak, sam zainicjowałem wątek.

Trzeba by wątki złączyć.

Darkside
13.10.2010 18:22:56

"amelius" napisał:

No tak, sam zainicjowałem wątek.

Trzeba by wątki złączyć.

proszę bardzo , scalone )

ddominus
14.10.2010 08:56:49

ja jeszcze wyznaczam posiedzenie w trybie art. 611a par. 1 k.p.k. gdzie w postanowieniu stwierdzam dopuszczalnosć przejecia orzeczenia i po uprawomocnieniu postanowienia sprawa trafia do windykacji na normalnych zasadach

grzywnę okreslam kwotowo w zaokręgleniu do pełnych 10 bo tak stanowi nasz kodeks wykroczeń

gdy obwiniony uiści grzywnę to stanowi ona dochód Skarbu Państwa ponieważ RP nie zawierała odrębnej umowy z Austrią o przekazywaniu tychże pineniędzy na ich rzecz

podobne sprawy wpływały do naszego sądu o wykroczenia związane z przekroczeniem prędkości przez kierowców oraz przekroczenie czasu pracy przez kierowców TIRów - ustawa o transporcie drogowym

jeżeli trzeba to na prywatny mail podam numery telefonów osób które w MS-ie zajmuja się sprawami współpracy z terenu Austrii oraz brały udział w implementownaiu tejże decyzji ramowej

amelius
15.10.2010 15:03:05

Zgodnie z art. 611fl kpk o treści postanowienia w przedmiocie wykonania orzeczenia o karach pieniężnych (...)powiadamia się niezwłocznie właściwy sąd lub inny organ państwa wydania orzeczenia.

Czy to powiadomienie należy przetłumaczyć, w tym przypadku na jezyk niemiecki, czy słać tylko oryginał?

ddominus
18.10.2010 09:02:47

na ostatnim posiedzeniu w przedmiocie uznania takiego orzeczenia wstał obwiniony i doręczył Sądowi dokumenty z któych wynika, że sprzedał samochód którym popełniono wykroczenie a dodatkowo samochód ten uczestniczył w wypadku (potwierdzone opisem i opinią biegłego rzeczoznawcy). Wskazał, iż w dniu popełnienia wykroczenia nie było go na terenie Austrii bo był w pracy (zaświadczenie od pracodawcy)
Sprawa się rypła i wszystko wskazuje, iż Sad nie dopuści do przejecia takiego orzeczenia

zastanawaim się nad jednym czy wykroczenie ujawniono np na fotoradarze czy byla to interwencja funckjaonraiuszy Policji i o te informacje zwracam się do własciwego organu na terenie Austrii.

Ale czy moge podważać prawomocny mandat (doręczenie mandatu na teren RP dla obwinionego jak najbardziej prawidłowe)

bebek4
18.10.2010 17:29:01

"amelius" napisał:


[ Dodano: Wto Maj 25, 2010 12:36 pm ]
Dalej walczę z wnioskiem i zasadniczym problemem jest zakres a może raczej sposób implementacji przez Polskę Decyzji ramowej. Przepisy k.p.k. (rozdz. 66b) zawęziły bowiem zakres wykonywania kary pieniężnych w stosunku do Decyzji ramowej. Definicja "kary o charakterze pieniężnym" w art. 1 lit. b decyzji ramowej obejmuje swoim zakresem zobowiązanie do zapłaty między innymi określonej w orzeczeniu kwoty pieniężnej w związku z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia. Natomiast art. 611 ff 1 k.p.k. odnosi się tylko do kwoty pieniężnej jako kary za popełnione przestępstwo?... W komentarzach sugeruje się konieczność dokonania poprawnej implementacji i dodania wyrażenia "lub wykroczenie". Póki co jednak nikt tego nie zmienił i co teraz? Czy można wbrew polskim uregulowaniom ustawowym dokonywać wykładni systemowej (nie będzie ona contra legem?). Na tle całej sprawy, to właśnie sama możliwość wykonywania kary pieniężnej za wykroczenie stała się jedynym ale zasadniczym problemem, bo cała reszta jest dosyć jasno uregulowana w następnych "f-nych" przepisach art. 611 k.p.k.Miałem identyczny problem.
Odmówiłem wykonania orzeczenia jako, że kara została orzeczona za wykorczenie, a właściwie nie wiem za co, bo wniosek z załącznikami był tak napisany i przetłumaczony, że trudno było go zrozumieć, podany przepis przypominał numerację sprzętu agd, ale domyślić się można było, że sprawca został ukarany za wykroczenie.
Nie zamierzam się bawić w wyskładnię systemową. Z drugiej strony przepis art. 611 fg stanowi, że można odmówić wykonania orzeczenia, jeżli czyn, w związku z którym wydano to orzeczenie nie stanowi przestępstwa według prawa polskiego. Mimo tego zatem można nie odmówić. Nie wiem czy to dobrze...

Moim zdaniem karę za wykroczenie można wykonać dokonując wykładni prowspólnotowej nie bawiąc się w jakąś systemową. Polecam lekturę orzeczenia C-105/03 o ile dobrze pamiętam. W tamtej sprawie włosi też nie mieli implementowanych odpowiednich uregulowań decyzji ramowej a Trybunał stwierdził dopuszczalność wykładni prawa krajowego w szerszym, uwarunkowanym jej treścią zakresie. A co do jakości tzw. załączników to faktycznie nasze pity bardziej czytelne są Ale nic to nasze na pewno nie będą dla nich łatwiejsze

amelius
20.10.2010 23:28:20

"bebek4" napisał:


Moim zdaniem karę za wykroczenie można wykonać dokonując wykładni prowspólnotowej nie bawiąc się w jakąś systemową. Polecam lekturę orzeczenia C-105/03 o ile dobrze pamiętam. W tamtej sprawie włosi też nie mieli implementowanych odpowiednich uregulowań decyzji ramowej a Trybunał stwierdził dopuszczalność wykładni prawa krajowego w szerszym, uwarunkowanym jej treścią zakresie.

Moim zdaniem taka wykładania prowspólnotowa jest za daleko idąca. Sąd nie jest od poprawiania błędów ustawodawcy w procesie implementacji. Wydaje mi się, że wcale nie trzeba sięgać do różnych przemyślnych sposobów wykładni, bo możliwość przyjęcia do wykonania kary orzeczonej za wykroczenie jest możliwa na podstawie przepisów kpk w taki sposób jak to wyżej opisałem. Tak mi się wydaje.

romanoza
09.12.2010 15:20:15

"amelius" napisał:

Nie zamierzam się bawić w wyskładnię systemową. Z drugiej strony przepis art. 611 fg stanowi, że można odmówić wykonania orzeczenia, jeżli czyn, w związku z którym wydano to orzeczenie nie stanowi przestępstwa według prawa polskiego. Mimo tego zatem można nie odmówić. Nie wiem czy to dobrze...
Ja chyba zinterpretowałbym to w ten sposób, że czyn jest przestępstwem w państwie przekazującym, a u nas nie. Bebek, masz może namiary na ów C-105/03, bo nie mogę znaleźć po polsku

Mario 71
09.12.2010 18:58:45

Być może coś mi umknęło ale dlaczego nie stosować wprost przepisu kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Moim zdaniem z mocy niżej zacytowanego przepisu stosuje się przepisy kpk do wykonania np: mandatu z Austrii.
Art. 116b. § 1. Do wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub obowiązku naprawienia szkody lub orzeczenia zasądzającego koszty postępowania oraz do wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o karach o charakterze pieniężnym stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 66a i 66b Kodeksu postępowania karnego.

romanoza
09.12.2010 22:32:35

"Mario 71" napisał:

Być może coś mi umknęło ale dlaczego nie stosować wprost przepisu kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Moim zdaniem z mocy niżej zacytowanego przepisu stosuje się przepisy kpk do wykonania np: mandatu z Austrii.
Art. 116b. § 1. Do wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub obowiązku naprawienia szkody lub orzeczenia zasądzającego koszty postępowania oraz do wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o karach o charakterze pieniężnym stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 66a i 66b Kodeksu postępowania karnego.
A w tych przepisach odpowiednio stoi, że wykonuje się, ino przestępstwa. Mamy nieco ułomną implementację i wg. mnie na tym polega problem. Dostałem dzisiaj 7 sztuk z Holandii, chociaż nie wiem dlaczego ja, ale to insza inszość. Czy możemy stosować wprost decyzję ramową Chyba jednak nie...

bebek4
11.12.2010 22:52:56

Hej Romano! Ja właśnie z Holandii wróciłem, znajdę polską wersję 105/03 po niedzieli to wyślę na priva. Pozdr

kropek
12.12.2010 13:52:59

"romanoza" napisał:

Bebek, masz może namiary na ów C-105/03, bo nie mogę znaleźć po polsku


Voila: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0105:PL:HTML

romanoza
13.12.2010 08:36:22

"bebek4" napisał:

Hej Romano! Ja właśnie z Holandii wróciłem, znajdę polską wersję 105/03 po niedzieli to wyślę na priva. Pozdr
Dzięki, było napisać, że to Pupino :D"kropek" napisał:

Voila: http://eur-lex.europa.eu/...03J0105:PL:HTML
Jak ja lubię to forum, dzięki serdeczne :D

bull78
09.02.2011 16:10:20

Mam do wykonania mandat z Austrii. W nadesłanych dokumentach jest zaświadczenie oraz ksero zawiadomienia o nałożeniu mandatu przez Polizei (dla ukaranej wraz ze zwrotką). Brak natomiast samego mandatu. Czy w waszej praktyce mieliście jeszcze odrębny dokument mandatu? Czy tylko to zawiadomienie o nałożeniu?

MF
09.02.2011 20:27:28

ja niestety miałem tylko ksero i zawiadomienie
z tego, co pamiętam, to wezwałem do uzupełnienia braków poprzez złożenie odpisu (zgodnie z tym co mówi 611fh § 4kpk) i dałem na posiedzenie. nie pamiętam jednak jaką decyzje podjął ten, kto orzekał. Zdaje się, że stawił się ukarany na posiedzenie i zgodził się na wykonanie orzeczenia, więc, jak gdyby odpadł problem braku odpisu orzeczenia.
Według mnie, z tego powodu (brak odpisu orzeczenia) można by było odmówić zgody na wykonanie 611fg§1 pkt2, bo przy braku orzeczenia NIE DAŁOBY SIĘ GO Wykonać w drodze ewentualnej egzekucji

bull78
10.02.2011 00:13:30

"MF" napisał:

ja niestety miałem tylko ksero i zawiadomienie
z tego, co pamiętam, to wezwałem do uzupełnienia braków poprzez złożenie odpisu (zgodnie z tym co mówi 611fh § 4kpk) i dałem na posiedzenie. nie pamiętam jednak jaką decyzje podjął ten, kto orzekał. Zdaje się, że stawił się ukarany na posiedzenie i zgodził się na wykonanie orzeczenia, więc, jak gdyby odpadł problem braku odpisu orzeczenia.
Według mnie, z tego powodu (brak odpisu orzeczenia) można by było odmówić zgody na wykonanie 611fg§1 pkt2, bo przy braku orzeczenia NIE DAŁOBY SIĘ GO Wykonać w drodze ewentualnej egzekucji


Właśnie o to chodzi. Nie ma tytułu. Jutro mam posiedzenie. Najwyżej odroczę i zażądam odpisu mandatu.

cezary
07.09.2011 11:40:16

a gdzie to rejestrujecie, może w Cs-ie?
Co do wykroczenia skłaniam się do wskazywania jako podstawy prawnej art. 611ff par 1 kpk w zw. z art. 116b par 1 kpsw, bo po to w tym ostatnim przepisie użyto słowa "odpowiednio" żeby można bylo wykonywać orzeczenia o karach za popelnione wykroczenia, nieprzypadkowo też Rodział 20b kpsw wprowadzono na mocy tej samej ustawy na podstawie ktorej wprowadzono do kpk Rozdział 66b

zziajany
19.04.2012 21:38:10

Napisano w tymże zaświadczeniu (o wyglądzie formularza), że Bundespolzeidirektion Wien przekazuje nieniejszym zaświadczeniem administracyjne postępowanie egzekucyjne właściwemu organowi w państwie wykonującym, a tym właściwym organem jest sąd.

dlaczego sąd jest organem właściwym do przeprowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego ? Dopiero odnalazłem wątek i może moja wątpliwość jest wynikiem ignorancji, ale póki co nie rozumiem.

Darkside
09.05.2012 10:18:35

a ma ktoś szymelek ?

rbk
09.05.2012 15:05:20

Mam. Niedawno opracowałem. Podaj e-mail na PW.

markosciel
09.05.2012 23:50:11

"rbk" napisał:

Mam. Niedawno opracowałem. Podaj e-mail na PW.


To ja też poproszę

m35
11.05.2012 00:13:05

"markosciel" napisał:

Mam. Niedawno opracowałem. Podaj e-mail na PW.


To ja też poproszę

Mark ale u nas już mamy u asystentów. Oni to wszystko piszą i wiedzą jak robić.
Tak w ogóle to od 1 stycznia takie sprawy wpisujemy do wykazu Kop w wydziale orzeczniczym, a po uprawomocnieniu postanowienia o wykonaniu orzeczenia przekazuje sie do wykonania do wydziału wykonywania orzeczeń/sekcji wykonawczej. Delikwenta wzywa się normalnie do zapłaty, można rozkładać na raty. Co do kary zastępczej wszystko zależy co stoi w zaświadczeniu i czy organ zagraniczny wyraża na to zgodę.

markosciel
12.05.2012 01:27:35

"m35" napisał:

Mam. Niedawno opracowałem. Podaj e-mail na PW.


To ja też poproszę

Mark ale u nas już mamy u asystentów. Oni to wszystko piszą i wiedzą jak robić.
Tak w ogóle to od 1 stycznia takie sprawy wpisujemy do wykazu Kop w wydziale orzeczniczym, a po uprawomocnieniu postanowienia o wykonaniu orzeczenia przekazuje sie do wykonania do wydziału wykonywania orzeczeń/sekcji wykonawczej. Delikwenta wzywa się normalnie do zapłaty, można rozkładać na raty. Co do kary zastępczej wszystko zależy co stoi w zaświadczeniu i czy organ zagraniczny wyraża na to zgodę.

Ja to wiem - i jak Ci dzisiaj mówiłem interesuje mnie jak to robią gdzieś w Polszcze

Jarosiński
14.05.2012 14:38:11

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,3930,ruszyl-europejski-system-przekazywania-informacji.html

censor
21.07.2012 16:55:13

Kazus jest taki.
Skazany jest obywatelem innego kraju UE. Tamten kraj wystąpił o przejęcie orzeczenia do wykonania, bo ustalił, że w Polsce skazany sobie przebywa i pracuje. W Polsce sąd przejął zagraniczne orzeczenie do wykonania. Po wydaniu postanowienia o przejęciu orzeczenia do wykonania skazany nie zapłacił dobrowolnie grzywny. Została wdrożona egzekucja komornicza. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne stwierdzając bezskuteczność egzekucji, uzasadniając, że skazany w tym miejsce gdzie miał w Polsce przebywać (i załóżmy że przebywał gdy przejmowano orzeczenie do wykonania) już nie przebywa, nie ma majątku podlegającego zajęciu; prawdopodobnie znowu wyjechał do swego macierzystego kraju.
Co robić dalej?
Pojawiła się koncepcja, żeby procedować dalej w trybie art.45-46 kkw. Jednak ona mi nie bardzo „leży”, a to dlatego – jak niżej.
Zgodnie z art.611ff §1 kpk orzeczenie podlega wykonaniu przez sąd rejonowy, w okręgu którego sprawca posiada mienie lub osiąga dochody, albo ma stałe lub czasowe miejsce pobytu. Jeśli skazany wyjechał stąd i żadnego majątku nie zostawił, to żadna z ww. przesłanek nie jest aktualna, bo tu nie pracuje, więc dochodów też tu nie osiąga, nie ma stałego ani czasowego miejsca pobytu. Moim zdaniem należałoby, wobec zmiany okoliczności, w trybie art.24 §1 kkw uchylić poprzednio wydane postanowienie o przejęciu orzeczenia do wykonania. Moim zdaniem istotne jest tu to, że to nie jest "nasze" orzeczenie, polskiego sądu, a właściwość polskiego sądu do wykonania orzeczenia była niejako "delegacyjna", związana z miejscem pobytu skazanego, które okazało się przejściowe. Ale dziwne by było, żeby tut. sąd miał "aż do skutku" orzeczenie wydane w innym państwie wykonywać, skoro skazany sobie hula po Europie a może i po świecie.
Co o tym myślicie?

PS. Proszę PT Moderatorów o rozważenie zasadności przeniesienia niniejszego wątku do działu „Karne wykonawcze”.

romanoza
21.07.2012 17:21:30

Wydaje się, że dobrze kombinujesz. Na razie niech Twój post zostanie tutaj a później się zobaczy.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.