Środa 30 listopada 2022 Wydanie nr 5392

Cywilna procedura

Odsteki od należności głównej w planie podziału

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 29.09.2010 o godzinie 19:18:55 :

Do kiedy powinny być naliczone (i uwzględnione w planie podziału) odsetki od egzekwowanej należności?

Zawsze przyjmowałem że do dnia sporządzenia planu. Moim zdaniem przemawia za tym wprost brzmienie art. 1024 par. 2 zd. 2 kpc.

Ostatnio spotkałem się z inną praktyką, a mianowicie naliczaniem odsetek wyłącznie do dnia wpłacenia ceny na rachunek depozytowy sądu. Zwolennicy tego poglądu twierdzą, iż wpłata ceny do "depozytu sądowego" zwalnia dłużnika z zobowiązania, a zatem wywołuje stutek materialnoprawny. Poza tym powołują się na treść art. 815 par. 2 kpc, który rzekomo nalezy stosować przez analogię także do sądu...

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem uchwały SN z dnia 28 kwietnia 2010 r. (sygn. akt III CZP 8/10) zaczałem się zastanawiać, czy datą końcową naliczania odsetek nie powinna być jednak data prawomocności postanowienia o przysądzeniu. Do tego dnia cena stanowi własność licytanta. Po tym dniu staje się sumą uzyskaną z egzekucji, podlegającą podziałowi. Nie oznacza to jednak, iż automatycznie dochodzi do zaspokojenia wierzyciela. Do kiedy powinny być zatem naliczane odsetki za opóźnienie? Co do zasady do chwili zaspokojenia wierzyciela. To by oznaczało, iż po sporządzeniu planu, aż do jego faktycznego wykonania odsteki dalej narastają... - czyli lipa

Przyjęcie daty prawomocności postanowienia o przysądzeniu jako "granicznej" wydaje się najbardziej logiczne (por. art. 1025 par. 3 kpc). Ma dodatkowo tę zaletę, iż nie byłoby konieczne każdorazowe uzupełnianie projektu planu sporządzonego przez komornika o odetki narosłe pomiędzy datą sporządzenia projektu, a datą jego zatwierdzenia.

Johnson napisał w dniu 29.09.2010 o godzinie 21:06:40 :

Według mnie odsetki lecą do dnia zapłaty - tj. do sporządzenia planu podziału.

To pierwsza myśl jak mi przyszła do głowy

Gotka napisał w dniu 29.09.2010 o godzinie 21:30:37 :

te odsetki są naliczane do wtedy, do kiedy leżą na koncie depozytwoym - czyli do daty przelania wadium i ceny komornikowi celem wykonanai planu podziału. NIgdy więc to nie będzie dzień prawomocnego zatwierdzenia planu podziału - bo o tej prawomocności dowiadujem,y się dopiero później gdy zgromadzimy wszytskie zwrotki, a i księgowość nie wykonuje od razu zarządzenia o przelaniu komornikowi. Dlatego uchwałą SN nie załatwia niczego w temacie uzupełniajacego planu podziału, który zawsze bęzie potrzebny - bo w tym zasadniczym plani ebędą tylko odsetki za okres o dnia prawomocności przysądzenia włąsności do dnia sporzązenia przez komornika uzupełniającego planu podziału.

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 29.09.2010 o godzinie 22:10:19 :

Zaszło chyba małe nieporozumienie.... Nie chodzi mi o odsetki od ceny nabycia wpłaconej na rachunek depozytowy sądu (polecam artukuł: Marek Jaślikowski, Michał Krakowiak, Odsetki od sum depozytowych na rachunkach bankowych sądów w planie podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości, MoP 2010, nr 16) lecz odsetki egzekwowane wraz z należnością główną.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.