Czwartek 26 maja 2022 Wydanie nr 5204

Cywilna procedura

wykonawca testamentu uczestnikiem?

kam napisał w dniu 21.10.2010 o godzinie 14:14:51 :

czy wykonawca testamentu powinien być uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku?
z jednej strony w takim postępowaniu następuje ustalenie podmiotu, wobec którego wykonawca testamentu będzie dłużnikiem (ma im wydać majątek spadkowy); z drugiej strony - dla wykonawcy nie powinno mieć znaczenia komu ze spadkobierców wyda ten majątek, a więc czy rzeczywiście wynik postępowania dotyczy jego praw?

plesser napisał w dniu 23.10.2010 o godzinie 19:40:31 :

Legitymacją do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku SN zajmował sie w sprawach zakończonych wydaniem postanowień z 24.10.2001, III CKN 366/00 i 1.6.2000, IV CKN 470/00. Nie mam teraz dostępu do lexa, ale zdaje się, że wśród podmiotów legitymowanych wymieniono tam także wykonawcę testamentu. Wykonawcy wydającemu majątek spadkowy nie jest wszystko jedno, bo wydając go osobom, które na piękne oczy uzna za spadkobierców, nie jest chroniony przez art. 1026 i nast. KC . Można rozważać jego odpowiedzialność odszkodowawczą, gdyby jednak osoba uznana przez niego za spadkobiercę spadkobiercą nie była. O wydaniu majątku spadkowego powinien też powiadomić wszystkich spadkobierców w razie wspólności majątku spadkowego.
Jest jeszcze inny motyw: moim zdaniem rolą wykonawcy jest też w wypadku testamentu niejednoznacznego (zwłaszcza własnoręcznego) oddziaływanie z pozycji uczestnika na taką wykładnię tego testamentu, która ucieleśni wolę spadkodawcy. Stwierdzeniówki zawierają w sobie jednak pewien element dyspozytywności i jeśli wszyscy spadkobiercy zgodni są co do pewnej wykładni testamentu i jest ona zgodna z ustawą i zdrowym rozsądkiem to sąd spadku często nie jest bardziej święty od papieża i na taką wykładnię przystaje. To z kolei nie zawsze musi być zgodne z wolą spadkodawcy i w tego rodzaju sytuacji wykonawca powinien forsować jej wykonanie w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Dred napisał w dniu 23.10.2010 o godzinie 19:46:41 :

"plesser" napisał:

Legitymacją do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku SN zajmował sie w sprawach zakończonych wydaniem postanowień z 24.10.2001, III CKN 366/00 i 1.6.2000, IV CKN 470/00. Nie mam teraz dostępu do lexa....


<hahaha>

gilgamesz napisał w dniu 23.10.2010 o godzinie 21:20:38 :

Krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku nie jest tożsamy z kręgiem zainteresowanych w rozumieniu 510 kpc.
Mówiąc w skrócie z wnioskiem może wystąpić każdy kto ma interes by ustalić spadkobiercę, ale zainteresowanym, który powinien być uczestnikiem jest tylko ten, kto ma interes w określonym wyniku postępowania.
Są na to jakieś orzeczenia i komentarze, bodaj Gudowski o tym pisał. Jak będę miał dostęp do lexa mogę sprawdzić

czyli wykonawca może złożyć wniosek ale nie trzeba go wciągać jako uczestnika w toku postępowania

plesser napisał w dniu 24.10.2010 o godzinie 10:18:14 :

Trafnie, ale rozumowanie z końcowej części mojego pierwotnego posta przemawia za uznaniem interesu prawnego w określonym wyniku postępowania, a nie wyłącznie w jego zainicjowaniu.
Za namiar na uwagi rozgraniczające interes prawny w złożeniu wniosku i w udziale w postępowaniu nieprocesowym byłbym bardzo wdzięczny. W tym kierunku idzie Sędzia Stempniak w artykule "Zarząd spadku nieobjętego w ujęciu przepisów KPC cz. I", monitor Prawniczy 2010, nr 18, str. 1002. Przydałyby mi się inne głosy opowiadające się za takim skądinąd słusznym rozgraniczeniem.

Dred napisał w dniu 24.10.2010 o godzinie 10:23:36 :

Jestem za!

kam napisał w dniu 25.10.2010 o godzinie 08:53:01 :

W tym, że wykonawca testamentu może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (w tym zakresie nie mam wątpliwości co do jego legitymacji) rzeczywiście nie upatrywałbym konieczności wzięcia udziału w postępowaniu wszczętym na wniosek spadkobiercy, w końcu np.wierzycieli, którzy też mogą wszcząć postępowanie, nie wzywa się do udziału w nim.
Nie upatrywałbym też źródła uprawnień wykonawcy w ewentualnym wpływaniu na wynik rozstrzygnięcia i wykładnię testamentu - bo czy to są okoliczności, które mają znaczenie dla wykonawcy testamentu? W zasadzie jego pozycja nie różni się od pozycji innych dłużników spadku - ma spełnić świadczenie na rzecz osób, które będą spadkobiercami, nadal twierdzę, że nie ma większego znaczenia kto nim będzie. Chociaż jeśli rzeczywiście spór dotyczyłby uznania określonych postanowień za powołanie do spadku bądź zapis, można by się zastanawiać.
Ale czy to, że w postępowaniu rozstrzyga się o ważności testamentu, a więc czynności prawnej, z której wynika powołanie wykonawcy testamentu, nie wystarczy żeby uznać, że wynik postępowania dotyczy praw wykonawcy testamentu?

plesser napisał w dniu 25.10.2010 o godzinie 19:52:36 :

"kam" napisał:


Nie upatrywałbym też źródła uprawnień wykonawcy w ewentualnym wpływaniu na wynik rozstrzygnięcia i wykładnię testamentu - bo czy to są okoliczności, które mają znaczenie dla wykonawcy testamentu?


W mojej ocenie tak, bo do zadań wykonawcy należy implementacja woli spadkodawcy. Mieści się w tym w sytuacjach szczególnych także obrona ważności testamentu, czy jego określonej interpretacji; przede wszystkim jednak interpretacja zapisów i poleceń, których rozróżnienie od rozrządzenia o ustanowieniu spadkobiercą jest, jak wiemy, często sprawą bardzo złożoną. I tu jest miejsce dla działania wykonawcy w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku nie tyle dotyczy praw (osoby sprawującej funkcję) wykonawcy, co udział w nim mieści się w zakresie ustawowych kompetencji wykonawcy.
Nie można też tracić z oczu, że często stwierdzenie nabycia spadku będzie miało miejsce już po częściowym wykonaniu testamentu. Dokonywanie przez sąd spadku interpretacji rozrządzeń testamentowych jako zapisów czy ustanowienia spadkobiercą ma w takiej sytuacji znaczenie dla oceny prawidłowości działań wykonawcy.

gilgamesz napisał w dniu 25.10.2010 o godzinie 20:12:37 :

Przepis tego nie różnicuje ale myślę, że do rozważenia jest sytuacji w której nie wzywam wykonawcy testamentu - bo nie ma interesu, ale jak się sam zgłasza i wykazuje ten interes to czemu nie, mogę go wezwać....

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.