Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024

Forum sędziów

Uchwały Zgromadzenia - Sąd Okręgowy w Poznaniu

larakroft
26.10.2010 20:19:10

Poniżej wklejam dwie kolejne uchwały, tym razem z Poznania. Z uwagi na naszych "starych" aplikantów wierzę, że zgromadzenia kolejnych sądów pójdą wytyczoną przez Poznań drogą.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bronisław Komorowski
Prezes Rady Ministrów
Pan Donald Tusk
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Pan Antoni Górski
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Pan Stanisław Dąbrowski
Minister Sprawiedliwości
Pan Krzysztof Kwiatkowski


Uchwała 1

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu apeluje o pilne podjęcie inicjatywy utworzenia okrągłego stołu w sprawie reformy ustrojowej wymiaru sprawiedliwości.

Proponowane przez Ministerstwo zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych są tak daleko idące, że wymagają szerokiej i realnej konsultacji ze środowiskiem sędziowskim.

Szczególny niepokój Zgromadzenia budzi wprowadzenie nieznanej dotąd instytucji okresowej oceny pracy sędziów stojącej w sprzeczności z zasadą niezawisłości sędziowskiej.Ewentualne wprowadzenie systemu ocen, wymaga przeprowadzenia rzetelnych badań w zakresie obciążenia pracą sędziów w poszczególnych jednostkach, bowiem nie ulega wątpliwości, że ilość i jakość spraw rozpoznawanych przez poszczególnych sędziów w skali kraju diametralnie się różni.

Poważne wątpliwości wywołuje też rozszerzenie kompetencji dyrektora sądu pozbawiające prezesa sądu wpływu na obsadę stanowisk administracyjnych w pionach bezpośrednio współpracujących z sędziami.Również inne zmiany ustrojowe zawarte w projekcie, winny w przekonaniu Zgromadzenia, stanowić przedmiot powszechnej w środowisku i publicznej debaty.

Zgromadzenie Przedstawicieli pozostaje w przekonaniu, ze wszystkim decydentom zależy na jak najsprawniejszym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.Arbitralnie proponowane zmiany w tak zasadniczych kwestiach, bez przeprowadzenia konsultacji,z całą pewnością nie będą prowadziły do poprawy kondycji i wizerunku polskiego sądownictwa.Zgromadzenie Przedstawicieli uważa,że zmiany w proponowanym kształcie mogą wręcz tą kondycję i wizerunek pogorszyć.


Uchwała 2

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu popiera stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14.10.2010 w sprawie projektowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wydłużenia okresów pracy na stanowisku referendarza sądowego i asystenta sędziego umożliwiających ubieganie się o stanowisko sędziego sądu rejonowego.
Zgromadzenie Przedstawicieli okręgu Sądu okręgowego w w Poznaniu wyraża głębokie zaniepokojenie propozycjami zmian do ustawy z dnia 23.01.2009 r o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, które w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości,zmierzają do pozbawienia asystentów sędziów i referendarzy sądowych o 2- letnim stażu pracy na tych stanowiskach, którzy zdali egzamin sędziowski na poprzednio obowiązujących zasadach, uprawnienia do zgłaszania kandydatur na wolne stanowisko sędziowskie.
Propozycje te naruszają konstytucyjne zasady ochrony prawa nabytych, bezpodstawnie stawiając w uprzywilejowanej pozycji przyszłych absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.Konsekwencją takiej zmiany będzie z pewnością znaczna ilość rezygnacji z pracy obecnych asystentów.

Dred
26.10.2010 20:26:34

BRAWO WIELKOPOLSKA.A!!!!!!!! :D :D :D

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.