Czwartek, 23 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5932
Czwartek, 23 maja 2024

Forum sędziów

Skutecznosć umowy

sebus
27.10.2010 12:18:10

X i Y zawierają umowę, powiedzmy podnajmu na czas określony, w dniu 30.06.2005r. W tym czasie X nie jest dzierżawcą, gdyż pierwotna umowa dzierżawy z 1998 została rozwiązana jeszcze w 2003. Następnie X staje się ponownie dzierżawcą na podstawie umowy z 2008, która stanowi "aneks" do umowy pierwotnej z 1998, gdzie wydzierżawiający uchyla się od skutków oświadczenie o rozwiązaniu umowy z 2003 i cofa to oświadczenie woli.
1. Czy Y jest podnajemcą czy nie?
2. Czy zawarcie umowy w 2008 sanuje wszystkie wcześniejsze czynności, jakie dokonywał X jako osoba nieuprawniona?
3. Czy umowa z 30.06.2005r. jest nieważna czy bezskuteczna?
4. Czy X nabywając prawo własności nieruchomości dzierżawionej może skorzystać z 668 par. 2 kc w stosunku do podnajemcy?

Pudlonka
27.10.2010 18:36:02

nemo plus iuris ...
czy X władał ew płacił czynsz dzierżawny w okresie 1998 -2005 ? bo może pomimo rozwiązania umowy dzierżawy mógł podnająć?
a właściciel wiedział o podnajęciu i czy na to się godził ?

sebus
28.10.2010 08:02:47

Właściciel wprost stwierdził, ze wiedział, że X robi wszystko aby storpedować wówczas toczące się postępowania ( w tym egzekucyjne o wydanie nieruchomości - przedmiotu dzierżawy). Nawiasem mówiąc X to sp. z. o.o., gdzie prezesem zarządu był A natomiast Y to osoba fizyczna - też A, już nie prezes zarządu X Prezesem zarządu stał się ojciec A Ponadto X płacił odszkodowanie za bezumowne korzystanie z przedmiotu dzierżawy. A tak w ogóle to sprawa jest po uchyle
PS. właściciel na podnajęcie się nie godził, zgodził się dopiero w 2009 ( pisemnie).

[ Dodano: Czw Paź 28, 2010 8:03 am ]
PS nr 2: publikacja dzisiaj o 10

[ Dodano: Czw Paź 28, 2010 8:05 am ]
PS nr 3 : czy doszło do konwalidacji umowy z 30.05.2005r. wskutek nowej umowy dzierżawy ( jeżeli byłaby bezskuteczna)

Dred
28.10.2010 09:22:43

"sebus" napisał:

PS nr 2: publikacja dzisiaj o 10


chyba trzeba będzie zmienić....

doctor
28.10.2010 18:52:35

Hm, dobrze by było jeszcze wiedzieć o co i między kim jest sprawa, jak również czy chodzi o umowę najmu czy dzierżawy.

Moim zdaniem nie ma podstaw, by uznać, że brak tytułu prawnego do przedmiotu umowy po stronie X powodował nieważność umowy z 2005 roku zawartej między X i Y. Pozostaje kwestia oceny skutków prawnych tej umowy - powstały skutki prawne w relacji między X i Y (tj. ich wzajemne prawa i obowiązki), natomiast Y nie uzyskał w 2005 roku żadnych uprawnień do przedmiotu umowy skutecznych wobec właściciela - a zatem z punktu widzenia właściciela Y nie uzyskał wtedy tytułu prawnego do przedmiotu najmu.

Co zmieniło się z chwilą, kiedy w 2008 roku X stał się dzierżawcą (najemcą?) przedmiotu umowy? To zależy od tego, czy to była dzierżawa czy najem (bo art. 668 i 698 k.c. jednak "trochę" się różnią) oraz jaka była dokładna treść umowy między właścicielem a X. Przychylam się raczej do poglądu, że brak jest podstaw do przyjęcia, że Y uzyskał skuteczny wobec właściciela tytuł do władania przedmiotem tych dwóch umów (o to chyba chodzi w tej sprawie?), a uzyskał go dopiero kiedy właściciel wyraźnie zgodził się na podnajęcie.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.