Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

Egzekucja z nieruchomości wspólnej

Johnson
28.10.2010 09:34:17

Powiedzmy że X i Y są sobie małżeństwem. Mają nieruchomość na która jest urządzona KW, gdzie wpisano ich oboje jako współwłaścicieli na warunkach wspólności majątkowej małżeńskiej.
W 2000 roku zapada wyrok przeciwko X na rzecz Z.
W 2003 roku Sąd znosi wspólność majątkową małżeńską między X i Y.
W 2005 roku Sąd nadaje klauzulę wykonalności orzeczeniu z 2000 roku (między X i Z) przeciwko Y, ograniczając odpowiedzialność do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską.
W 2005 roku Z wszczyna na podstawie w/w tytułu wykonawczego egzekucję z nieruchomości o której mowa na początku.
Zajmuje, szacuje, itd.
X i Y nie składają w toku egzekucji żądnych skarg.
Bliżej nieznany podmiot w 2007 roku składa do akt komorniczych gdzie jest prowadzona egzekucja z nieruchomości odpis wyroku z 2003 roku. z którego wynika fakt zniesienia wspólności małżeńskiej.
1) dobrze, mówię że po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej nie można prowadzić egzekucji na podstawie wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności p-ko małżonkowi z ograniczeniem odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością małżeńską? Tzn. można prowadzić egzekucję tylko z udziału dłużnika;
2) czy fakt ten komornik winien uwzględnić z urzędu [ma w aktach wyrok z 2003], bez skarg dłużników? [komornik się tłumaczy tym że zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej nie zostało ujawnione w KW]
3) co byście zrobili na miejscu sądu nadzorującego egzekucję z nieruchomości ?

doctor
28.10.2010 19:59:03

Na gruncie przepisów obowiązujących do stycznia 2005 sprawa wydawała się (większości doktryny i orzecznictwa) jasna:
- do chwili ustania wspólności majątkowej możliwe było prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego na podstawie tytuł egzekucyjnego przeciwko małżonkowi A, opatrzonego klauzulą wykonalności przeciwko małżonkowi B,
- od chwili ustania wspólności majątkowej z mocy ówczesnego art. 42 kro stosowało się przepisy o współwłasnosci w częsciach ułamkowych, a zatem możliwa była egzekucja tylko z udziału małżonka A w poszczególnych składnikach majątku objętego uprzednio wspólnością.

Obecnie jednak do majątku objętego wspólnością majątkową od chwili ustania wspólności stosuje się z mocy art. 46 przepisy o wspólności majątku spadkowego (wcześniej odesłanie w kro do przepisów o spadku dotyczyło jedynie podziału majątku wspólnego a w pozostałym zakresie było odesłanie do współwłasności). Wobec tego powstaje wątpliwość, czy do majątku objętego uprzednio wspólnością od momentu jej ustania nie należy stosować wszystkich przepisów proceduralnych dotyczących egzekucji ze spadku - w szczególności art. 779 par. 1 k.p.c. Jeśli tak, to koncepcja dopuszczalności egzekucji z udziału jednego z małżonków w majątku wspólnym po ustaniu wspólności staje się wątpliwa - byłoby to tak samo niedopuszczalne jak egzekucja z udziału jednego ze spadkobierców. To z kolei stawia wierzyciela w bardzo kiepskiej sytuacji - po ustaniu wspólności nie może prowadzić egzekucji ani z poszczególnych składników majatku wspólnego, ani z udziału jednego z małżonków (tj. dłużnika) w tych składnikach, może jedynie zająć roszczenie o podział majątku wspólnego i wystepować o podział majątku.

Więc może jednak nalezy interpretować 787 kpc w ten sposób, że egzekucja po nadaniu klauzuli przeciwko małżonkowi dłużnika jest możliwa dopóki istnieje majątek wspólny, tj. aż do jego podziału (tzn. samo ustanie wspólności majątkowej po nadaniu klauzuli na malzonka nie uniemożliwia zaspokojenia się wierzyciela z calego majątku)?

Joasia
03.11.2010 16:55:40

wierzyciel po ustaniu wspólności nie może prowadzić egzekucji ani z poszczególnych składników majątku wspólnego, ani z udziału jednego z małżonków (tj. dłużnika) w tych składnikach, może jedynie zająć roszczenie o podział majątku wspólnego i występować o podział majątku

Tak jest to traktowane w moim wydziale - odnośnie do ustania wspólności po 5 lutego 2005. W ramach nadzoru nakaz dla komornika umorzenia egzekucji bo niedopuszczalna - po wysłuchaniu stron - a w ramach wysłuchania wierzyciel może przedstawić, że złożył wniosek o podział majątku - a w ramach wniosku może zażądać zabezpieczenia poprzez zawieszenie egzekucji. Skomplikowane, ale w końcu kto powiedział, że życie jest łatwe, zwłaszcza gdy się jest wierzycielem.
Co do ustania wcześniejszego - egzekucja trwa - tyle że z udziału. Domniemanie działa, że po 1/2 - i dopóki dłużnik lub małżonek dłużnika nie wykażą, że jest inaczej - to nie ma przebacz. Tu to dłużnik lub małżonek musi do sądu o podział majątku z ustaleniem nierównych udziałów (albo o samo ustalenie) - i o zabezpieczenie przez zawieszenie egzekucji.

Co do tej klauzuli, to oczywiście jako sąd jesteś związany orzeczeniem innego sądu, i wcale go nie kwestionujesz - tyle że jest to klauzula bez desygnatu. Zbiór pusty. Bo w dacie jej nadania już żadnego majątku objętego wspólnością nie było. Czyli - egzekucja przeciwko żonie dłużnika - do umorzenia (tzn. żeby komornik umorzył) - bo prowadzona jest w uproszczeniu bez tytułu.

AKSR Radom
17.12.2010 20:06:29

Wiążąca jest treść księgi wieczystej, rękojmia działa. Jeżeli dłuznicy nie ujawnią rzeczywistego stanu prawnego, komornik w pełni prawidłowo prowadzi postępowanie, ma tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji.

Jeżeli ujawniony zostanie rzeczywisty stan prawny to egzekucja musi być wszczęta od początku do ułamkowych części nieruchomości, wszakże to odrębny sposób egzekucji od egzekucji z całej nieruchomości (stosuje się oczywiście do niego przepisy o egzekucji z nieruchomości).

Johnson
17.12.2010 21:22:46

"AKSR Radom" napisał:

Wiążąca jest treść księgi wieczystej, rękojmia działa. Jeżeli dłuznicy nie ujawnią rzeczywistego stanu prawnego, komornik w pełni prawidłowo prowadzi postępowanie, ma tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji.


A czy wyrok jaki ma komornik nie podważa domniemania zgodności ?
Przykładowo rękojmia KW przecież nie działa gdy ktoś wie, że treść księgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, albo ten, kto z łatwością mógł się o tym dowiedzieć.
Moim zdaniem zdaniem komornik nie może się zasłaniać samą KW, gdzie jest wspólność łączna, jeśli mu się składa wyrok o rozdzielności majątkowej.

AKSR Radom
17.12.2010 22:19:25

Art.6 ust
1 Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie chroni rozporządzeń nieodpłatnych albo dokonanych na rzecz nabywcy działającego w złej wierze.
2. W złej wierze jest ten, kto wie, że treść księgi wieczystej jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym, albo ten, kto z łatwością mógł się o tym dowiedzieć.


Mogę się obronić jedynie stwierdzeniem, że komornik nie rozporządza nieruchomością na rzecz nabywców. Więc wydaje się, że art. 6 ust.1,2 nie dotyczy organów egzekucyjnych.

( a nabywcy w trybie licytacji raczej nie będą świadomi niezgodności, czy komornik ma ich o tym pouczyć przed licytacją, sąd??).

Dla legalności postępowania uważam, że powinno to być ujawnione jednak komornik nie ma do tego legitymacji a strony zazwyczaj mają w poważaniu ujawnianie niezgodności.

EDIT
Bardzo ciekawym argumentem jest fakt, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie czynności komorników z 1968r. (par. 133), komornik ma obowiązek przesłać do ksiąg wieczystych zawiadomienie o niezgodności rzeczywistego stanu z treścią księgi wyłącznie wtedy gdy niezgodność dotyczy obszaru nieruchomości lub sposobu jej użytkowania.

Czyli tak jakby żadnej ingerencji w kwestie domniemań wynikające z księgi komornik nie może dokonać. Żadnego zawiadomienia nie można wysłać, nic.

[ Dodano: Wto Gru 21, 2010 12:01 pm ]
Jeszcze chciałem zapytać jak to wygląda w nadzorze nad egzekucją z nieruchomości. Czy ujawnienie niezgodności skutkuje umorzeniem postępowania i zakreśleniem Co?

Pytam z tego względu, że jest to sytuacja dość często występująca przy egzekucji z nieruchomości, a przysparza trudności.

Komornicy jedni prowadzą dalej, drudzy nie.

Czy wskutek ujawnienia prawa przez np. ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej komornik może prowadzić egzekucję do nowo ujawnionych ułamkowych części nieruchomości. Tzn jaki skutek ma to ujawnienie?

Z mojej analizy wynika, że wszystkie czynności od zajęcia przez opis i dalej należy dokonać od nowa. Przecież dotychczasowa egzekucja była prowadzona do całej nieruchomości a na skutek ujawnienia komornik może przeprowadzić egzekucję jedynie do ułamkowych części, która to egzekucja jest odrębnym sposobem egzekucji. Czyli nawet nowy wniosek o wszczęcie egzekucji musi być.

Jakie Państwo zarządzenia wydają w tej kwestii?

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.