Niedziela 22 maja 2022 Wydanie nr 5200

Cywilna procedura

Koszty ogłoszenia spadkowego, udzielenia informacji itp.

joanna3107 napisał w dniu 31.10.2010 o godzinie 11:08:14 :

Mam pytanie o przyjętą praktykę dotyczącą przyznawania/wypłacania kosztów ogłoszeń, udzielania informacji przez banki itp.
1. Czy wydajecie postanowienie czy po prostu zlecacie zarządzeniem wypłatę?
2. Czy uważacie, że decyzje te są zaskarżalne?
3. A jeśli zaskarżalne, czy czekacie z wypłatą do uprawomocnienia się, czy też wypłacacie niezwłocznie (tak mówi w odniesieniu do biegłych i tłumaczy art. 93 uksc)?

Do tej pory wcale się nad tym nie zastanawiałam i wydawałam postanowienia - w drodze analogii do biegłych i świadków zaskarżalne (wychodząc z założenia, że jeżeli bankowi czy Gazecie odmówię, obetnę część wynagrodzenia - powinien mieć szansę na odwołanie) i wypłacałam należność dopiero po uprawomocnieniu się. Ostatnio jednak w pewnej sprawie zmarł uczestnik i postanowienie pewnie długo się nie uprawomocni (bo nie mam go komu doręczyć, a postępowanie zawieszone), a faktura z terminem płatności będzie leżeć i czekać ... Może macie pomysł jak wyjść z tego małego pata?

Dred napisał w dniu 31.10.2010 o godzinie 11:18:15 :

1. postanowienie, 2. zaskarżalne, 3. czekamy.

pomysł : szybko wypłacić

Pudlonka napisał w dniu 31.10.2010 o godzinie 14:15:44 :

"Dred" napisał:

1. postanowienie, 2. zaskarżalne, 3. czekamy.

pomysł : szybko wypłacić


wyjątkowo się zgodzę

Włóczykij napisał w dniu 31.10.2010 o godzinie 22:28:53 :

Ja (tudzież u mnie) wypłata zarządzeniem bez żadnych zaskarżeń itd.
Teraz się zastanawiam, czy ominęłam jakąś regulację ?
Jeżeli postanowienie z analogii ma być to wg mnie nie dałabym podstawy do tej analogii, bo to są wypłaty czysto techniczne, koszty z którymi się nie dyskutuje tylko się płaci, jak wtedy gdy już prawomocnie ustalimy św./bieg. że wypłacamy i zarządzeniem technicznie zlecamy wykonanie tej wypłaty. (przy biegłym i świadku oceniamy, czy się należy i ile). No jeszcze taki argumnet mi idzie, że przecież ogłoszeniodawcy i innemu wierzycielowi z powyższych tytułó zażalenie nie przysługuje, a strona będzie mogła żalić się na koniec (a w trakcie, gdy będzie wezwana o zaliczkę na taką płatność).
To tak wstępnie, na gorąco, bo temat mnie zanurtował wobec powyższego jego przedstawienia.

joanna3107 napisał w dniu 01.11.2010 o godzinie 05:53:14 :

"Włóczykij" napisał:

Ja (tudzież u mnie) wypłata zarządzeniem bez żadnych zaskarżeń itd.
Teraz się zastanawiam, czy ominęłam jakąś regulację ?
Jeżeli postanowienie z analogii ma być to wg mnie nie dałabym podstawy do tej analogii, bo to są wypłaty czysto techniczne, koszty z którymi się nie dyskutuje tylko się płaci, jak wtedy gdy już prawomocnie ustalimy św./bieg. że wypłacamy i zarządzeniem technicznie zlecamy wykonanie tej wypłaty. (przy biegłym i świadku oceniamy, czy się należy i ile). No jeszcze taki argumnet mi idzie, że przecież ogłoszeniodawcy i innemu wierzycielowi z powyższych tytułó zażalenie nie przysługuje, a strona będzie mogła żalić się na koniec (a w trakcie, gdy będzie wezwana o zaliczkę na taką płatność).
To tak wstępnie, na gorąco, bo temat mnie zanurtował wobec powyższego jego przedstawienia.


Bardzo się cieszę, że pojawiła się odpowiedź Włoczykija Domyślałam się bowiem, że ktoś może mieć inny pomysł na postępowanie z kosztami ogłoszeń.

Argumenty przeciwko postanowieniu są proste - brak jednoznacznej regulacji w ustawie, brak jasnego przepisu o zażaleniu. A dodatkowo w mojej sytuacji pozwoliłoby to na wypłatę pieniędzy, pomimo zawieszenia postępowania

Argumenty za postanowieniem jednak również są:
1. nie można zgodzić się, że z kosztami ogłoszenia nie dyskutujemy - a co będzie jeżeli gazeta w jednej sprawie przyśle fakturę na 661,24 zł, a w innej na 5000 zł (wtedy chyba jednak można podyskutować
2. skoro świadkowie i biegli mogą żalić się na wysokość kosztów, to w drodze analogii również bank i gazeta może zaskarżyć odmowę przyznania kosztów ogłoszenia czy udzielenia informacji,
3. strona powinna mieć możliwość zaskarżenia i to nie tylko w sytuacji wezwania do uiszczenia zaliczki (na wezwanie do uiszczenia zaliczki, wymiar zaliczki nie ma zażalenia, w dodatku w wielu sytuacjach płacimy z sum budżetowych, więc nie ma nawet wezwania do uiszczenia zaliczki), ponieważ jak już kasa zostanie wypłacona, to jej raczej nie odzyskamy, a strony w końcu będą musiały nam zwrócić kwoty wypłacone z sum,
4. postanowienie SN z dnia 3 kwietnia 1974 r., II CZ 39/74, OSNC 1975/6/93 - jasno wskazuje, że decyzja o kosztach za udzielenie informacji miała formę postanowienia, a zażalenie na to postanowienie rozpoznawał SN,
5. właśnie znalazłam w komentarzu do UKSC Zielińskiego pogląd, że koszty przedstawienia dokumentów zwraca się osobie trzeciej na zasadach odnoszących się do świadka (wyd. 6, s. 96) - niestety bez uzasadnienia.

Gotka napisał w dniu 01.11.2010 o godzinie 07:37:04 :

teoria, że powinno być postanowienie zaskarżalne ma silną podstawę. Ale zarządzenie od razu o wypłacie ma tę zaletę, że kwestia jest szybko załatwiona. Dlatego u nas każdy robi jak uważa, a faktycznie większość zarządeniem.

imagine7 napisał w dniu 01.11.2010 o godzinie 13:09:45 :

W przypadku ogłoszeń zobowiązuję stronę, która wnioskuje do uiszczenia zaliczki. Wydaję postanowienie o dokonaniu ogłoszeń, pod spodem zarządzenie, żeby zwrócic się do gazety X o dokonanie ogłoszenia tej treści. Postanowienie doręczam wszystkim, albo wydaję na rozprawie. Po nadejściu gazety z ogłoszeniem otrzymuję fakturę, którą polecam zarządzeniem zapłacić koszt ogłoszenia z zaliczki. Koszty ogłoszeń rozliczam w postanowieniu końcowym - co powoduje, że są zaskarżalne jako orzeczenie o kosztach postępowania.

tombialka napisał w dniu 02.11.2010 o godzinie 21:47:06 :

Art. 394 § 1 pkt 9 kpc mówi, że zażalenie jest na zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar opłaty, zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty oraz wynagrodzenie biegłego i należności świadka.

Czyli nie ma zażalenia, bo nikogo się kosztami nie obciąża (pozostałe w ogóle nie pasują). Jeśli nawet byłoby takie postanowienie zaskareżalne to postanowienia są skuteczne (art. 360 kpc) z chwilą ogłoszenia lub podpisania. Można więc wypłacać od razu. Pytanie nawet czy nie trzeba ...

SRS napisał w dniu 02.11.2010 o godzinie 23:30:44 :

czy ktos ogłasza w ogolnopolskim "Naszym Dzienniku" ponoc ma duży naklad i kosztuje uwłaszczeniowe, zasiedzeniowe, spadkowe - do 150 zł.
Na forum ktos pisał iż także trzeba kazde dać do Monitora - za 500zl.

imagine7 napisał w dniu 03.11.2010 o godzinie 22:16:12 :

Ja dawałam do Gazety Prawnej, bo chciałam, żeby ogloszenie było w rozsądnej cenie i była szansa, ze ktos przeczyta. A potem SO zaczął uchylac takie postanowienia i stwierdził wprost, że "oczytny" jest tylko Monitor Sądowy i Gospodarczy...

SRS napisał w dniu 04.11.2010 o godzinie 14:57:55 :

"imagine7" napisał:

Ja dawałam do Gazety Prawnej, bo chciałam, żeby ogloszenie było w rozsądnej cenie i była szansa, ze ktos przeczyta. A potem SO zaczął uchylac takie postanowienia i stwierdził wprost, że "oczytny" jest tylko Monitor Sądowy i Gospodarczy...


i że niby Monitor Sądowy i Gospodarczy "wystarcza, robi za prasę.."?
.. na forum były już w tej kwestii inne głosy . ale sprawa ciekawa jest.

cin napisał w dniu 04.11.2010 o godzinie 18:32:58 :

My też wysyłamy do Gazety Prawnej, chociaż to nie poczytna gazeta. Niedawno ktoś w wydziale zadecydował, żeby opublikować w rzepie albo w wyborczej i jak przyszła faktura (jeszcze przed opublikowaniem) na kilka tysięcy złotych, to szybko zmienił na gazetę prawną. Ale ciekawy ten pomysł z Naszym Dziennikiem.
A koszty przyznajemy od pewnego czasu zarządzeniem, bo tak zadecydował nasz SO. A jeśli nasz SO tak zadecydował, to oznacza to, że tak być powinno.

joanna3107 napisał w dniu 07.11.2010 o godzinie 20:57:46 :

Dzięki za wymianę zdań.
Zbliżyłam się do wypłaty na podstawie zarządzenia
A teraz głos Cina powołujący się na SO ma niemal moc wiążącą - SO Cina to też mój SO

Joasia napisał w dniu 08.11.2010 o godzinie 15:39:44 :

A ja nie daję nigdzie, tylko każę dawać temu, komu na tym zależy - czyli najczęściej wnioskodawcy. I daję wolny wybór - coby nie wyjść na ukierunkowaną politycznie

Na przestrzeni tych parunastu lat sądzenia zdarzyło mi się jeden raz, że nie dał - i musiałam potem dać to ogłoszenie sama.

Szymelek:
" o s t a n a w i a :
1. zarządzić dokonanie ogłoszeń w trybie art. 672 k.p.c. o treści następującej:
„W Sądzie Rejonowym … pod sygnaturą I Ns … toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po …, synu …, ostatnio stale zamieszkałym w …., zmarłym dnia … r. w ... W skład spadku wchodzi prawdopodobnie (i tu np. mieszkanie w Warszawie – coby zachęcić do zgłaszania się ). Sąd wzywa spadkobierców, aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”
2. zobowiązać … do umieszczenia na swój koszt powyższych ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w części ogólnopolskiej jednej z gazet: „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik – Gazeta Prawna”, „Nasz Dziennik”, „Fakt” lub „Super Express” – oraz do złożenia dowodów wykonania powyższego w terminie 6-ciu tygodni, pod rygorem dokonania tych ogłoszeń na koszt zobowiązanego;
3. wywiesić tekst ogłoszenia w budynku Sądu i w Urzędzie Dzielnicy Warszawa – Wola.
SSR …

Zarządzenie:
Odpis postanowienia proszę doręczyć wnioskodawcy."

kam napisał w dniu 08.11.2010 o godzinie 18:14:28 :

"Joasia" napisał:

wywiesić tekst ogłoszenia w budynku Sądu i w Urzędzie Dzielnicy Warszawa – Wola.

dopisuję jeszcze stronę internetową sądu
i też najczęściej zobowiązuje stronę

Johnson napisał w dniu 08.11.2010 o godzinie 18:24:57 :

A jak to się ma do §121 regulaminu sądowego, z którego jakby wynikało że ogłoszenia to wysyła sąd
Ale bardzo ciekawa koncepcja przerzucenia czegoś na strony

AQUA napisał w dniu 08.11.2010 o godzinie 18:44:54 :

"Johnson" napisał:

A jak to się ma do §121 regulaminu sądowego, z którego jakby wynikało że ogłoszenia to wysyła sąd
Ale bardzo ciekawa koncepcja przerzucenia czegoś na strony


Dla mnie również ta koncepcja jest całkowicie nowatorska, tym bardziej, że nie widzę dla niej żadnego umocowania w przepisach. Od ogłoszeń w toku prowadzonego postępowania jest jednak sąd, a nie strona.

Moglibyśmy także - idąc tym nowatorskim tokiem postępowania- zobowiązywać stronę do ogłoszenia, pod rygorem zawieszenia, a po roku- jak nie ogłosi- umarzać i.... po sprawie.


.... albo- żeby było szybciej- po co pod rygorem zawieszenia? Jak strona się nie dostosuje i nie ogłosi, to najlepiej oddalać.

cin napisał w dniu 08.11.2010 o godzinie 19:12:26 :

Najlepiej by było, żeby wnioskodawca sam przesłuchał wszystkich świadków, sam dał ogłoszenia, przeprowadził oględziny itd. i złożył gotowe akta w sądzie z projektem postanowienia wraz w uzasadnieniem. To by był czad

Joasia napisał w dniu 09.11.2010 o godzinie 09:23:34 :

To by nie był czad (Czad?), tylko USA. Aż tak dobrze to nie ma. Niestety zresztą.

Uważam, że także przy mojej praktyce ogłoszenia daje sąd - w tym celu wydaję przecież postanowienie, w którym wskazana jest treść ogłoszenia. Tylko technicznym wykonawcą jest strona. Dlaczego?
1. Nie narzucam politycznie żadnej gazety.
2. Strona sama wybiera - spośród wskazanych gazet - i w ten sposób ma wpływ na wydatkowanie swojej własnej kasy. Dlaczego ja mam narzucać jej, czy chce zaoszczędzić i wspomóc gospodarczo Nasz Dziennik, czy też chce wydać 10x więcej ale wspomóc Gazetę Wyborczą?
3. Z mojego doświadczenia wynika, że przyspiesza to sprawę - ludzie są szybsi niż sekretariat.
4. Odciążam sekretariat, co nie jest bez znaczenia np. w sytuacji, gdy ubyła prawie połowa pracowników (likwidacja zleceń...).
5. Mnie jest łatwiej.

Johnson napisał w dniu 09.11.2010 o godzinie 09:50:19 :

"Joasia" napisał:


1. Nie narzucam politycznie żadnej gazety.


To czemu nie dajesz stronom mozliwości publikowania w "NIE" bądź w "Najwyższym Czasie" czy też w "Niedzieli" Te gazet też mają dużo czytelników

Joasia napisał w dniu 09.11.2010 o godzinie 10:35:12 :

Po pierwsze, nie mają nakładów na tyle dużych na terenie całego kraju, żeby mogły być uznane za gazety poczytne w kraju. Przynajmniej według monitoringu nakładu prasy. Według nich masowe nakłady mają tylko te gazety, które wymieniłam. Po drugie - wątpię, czy magazyn to to samo co gazeta. Gazeta powinna być jednak codzienna. Nie zamieściłabym ogłoszenia we Wprost czy w Polityce.

Co ciekawe, tylko raz zdarzyło mi się, żeby wnioskodawca dal to ogłoszenie do faktu. Widocznie ludzie jakoś nie mają ochoty widzieć ogłoszenia o ich spadkodawcy obok fotki z gołą babą. To tak a propos propozycji ogłoszeń w NIE.

Volver napisał w dniu 09.11.2010 o godzinie 11:57:40 :

"AQUA" napisał:

nie widzę dla niej żadnego umocowania w przepisach. Od ogłoszeń w toku prowadzonego postępowania jest jednak sąd, a nie strona.


także tak uważam.choć ten Czad mnie się podoba i czas najwyższy na takie rozwiązania legislacyjne-dla mnie" filozofia USA" jest pewnego rodzaju wzorem skuteczności w działaniu-nic tak tego działania nie przyspiesza jak własna inwencja i przedsiębiorczość strony-wolnego obywatela.

problemem u mnie były zaliczki na koszt ogłoszeń.Wiele lata temu zacząłem nadawać wezwaniu rygor zawieszenia-po kilku oddalonych zażaleniach- ustabilizowała się praktyka...w końcu sprawa toczy się w interesie strony, później w interesie szeroko rozumianego bezpieczeństwa obrotu prawnego i porządkowania stosunków własnościowych, a na końcu ...w interesie sądu...(pomijam pozostałe elementy-jeśli firma tj. sąd ma ustabilizowana kadrę wszystko powinno iść jak w szwajcarskim zegarku, ale jak ma upierdliwą księgową, nieustannie nowe stażystki, które nauczać trzeba od nowa...to wtedy zaczyna się "ściana płaczu", pomijam kwiatki napływające z radcostwa...bądź młodzieży adwokackiej..ale szybko się uczą...współpracy...)

tombialka napisał w dniu 09.11.2010 o godzinie 13:28:29 :

U nas za rygor zawieszenia to by była chyba dyscyplinarka.

kam napisał w dniu 09.11.2010 o godzinie 14:32:25 :

"Joasia" napisał:

Po drugie - wątpię, czy magazyn to to samo co gazeta. Gazeta powinna być jednak codzienna. Nie zamieściłabym ogłoszenia we Wprost czy w Polityce.

Biorąc pod uwagę liczbę ogłoszeń w Tygodniku Powszechnym nie wszyscy podzielają ten pogląd Co więcej - myślę że ogłoszenia w poczytnych tygodnikach przeczyta więcej osób niż te wciśnięte w dodatki ogłoszeniowe dzienników.

AQUA napisał w dniu 09.11.2010 o godzinie 16:58:12 :

"Volver" napisał:


problemem u mnie były zaliczki na koszt ogłoszeń.Wiele lata temu zacząłem nadawać wezwaniu rygor zawieszenia-po kilku oddalonych zażaleniach- ustabilizowała się praktyka...


Bardzo ciekawe.

Chciałabym Was zapytać, czy umarzaliście prawomocnie po takim zawieszeniu, bo pisząc mój poprzedni post nie przypuszczałam, że istnieje instancyjnie przetarta praktyka zawieszania ze względu na brak zaliczki.

Włóczykij napisał w dniu 09.11.2010 o godzinie 19:49:46 :

AQUO - nie przejdzie

AQUA napisał w dniu 11.11.2010 o godzinie 12:05:03 :

... ale może gdzieś u Was przeszło i dlatego pytałam

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.