Piątek 07 października 2022 Wydanie nr 5338
gzrech napisał w dniu 22.12.2010 o godzinie 14:25:17 :

Zgodnie z tym przepisem
§ 1.Strony oraz obrońcy i pełnomocnicy mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu odwoławczego rozpoznającego zażalenie na postanowienie kończące postępowanie oraz na zatrzymanie. Mają oni prawo do udziału w posiedzeniu sądu odwoławczego także wtedy, gdy przysługuje im prawo udziału w posiedzeniu sądu pierwszej instancji.
§ 2. W innych wypadkach sąd odwoławczy może zezwolić stronom lub obrońcy albo pełnomocnikowi na wzięcie udziału w posiedzeniu.
§ 3. Przepis art. 451 stosuje się odpowiednio, gdy przedmiotem posiedzenia ma być rozpoznanie zażalenia na postanowienie kończące postępowanie oraz na zatrzymanie.

Pytanie moje jest takie, czy przez § 3 znajduje zastoswanie art. 451 do sytuacji, w której SR rozpoznaje zażalenie na umorzenie dochodzenia i skarżący, który został aresztowany w innej sprawie wnosi o doprowadzenie go na posiedzenie w przedmiocie rozpoznania jego zażalenia na umorzenie postępowania. Wątpliwość moja ma charakter dwojaki: 1 czy przepis ten jako odnoszący się do sądu odwoławczego dotyczy SR w tej konkrentej sytuacju - wydaje się, że tak, 2. art. 451 mówi o oskarżonym, a nasz wnioskodawca nie jest oskarzonym tylko osobą, która zaskarżyła orzeczenie o umorzeniu postępowania przygotowawczego - tu już mam wątpliwości (podobnie jek połowa mojego wydziału, która twierdzi, że przepis ten znajduje zastosowanie tylko w wypadku osoby oskarżonej lub podejrzanej; druga połowa nie nie ma tych wątpliwości i doprowadza skarżącego).

romanoza napisał w dniu 22.12.2010 o godzinie 14:56:07 :

Ja bym doprowadził, bo 117 kpk. Ma prawo wziąć udział w czynności, brak doprowadzenia stanowi, że jego nieobecności nie można uznać za nieusprawiedliwioną.

m35 napisał w dniu 22.12.2010 o godzinie 19:54:11 :

Ale tam masz napisane, że art. 451 kpk stosuje sie odpowiednio, a nie wprost. Więc nie można czytać, że to dotyczy tylko oskarżonego, ale każdej strony o ile przedmiotem postępowania jest rozpoznanie zażalenia na orzeczenie zamykające drogę do wydania wyroku. Ja już od kilku lat nie robię w Kp, ale pamiętam, że jak miałem pokrzywdzonego, który się żali w ZK lub AS to pouczałem go o prawie złożenia wniosku o doprowadzenie na posiedzenie i ewentualne w przypadku niedoprowadzenia, że zostanie mu wyznaczony pełnomocnik z urzędu. Zresztą u nas w sądzie ta kwestia nie budzi większych wątpliwości.

Ignacy napisał w dniu 03.01.2011 o godzinie 11:15:13 :

Zacznę od tego, że chodzi Ci o art. 464 a nie 463 ( zapewne pomyłka pisarska - może amin. to jakoś poprawi)

A co do meritum -
ad. 1 Przepis ten stosuje się do SR który rozpoznając zażalenie na postanowienie prokuratora jest Sądem II instancji - wynika to m. in. z art. 465 § 1 kpk.

ad. 2 Przez odpowiednie stosowanie art. 451 kpk rozumieć należy, że w przypadku zażalenia pokrzywdzonego pozbawionego wolności na postanowienie prokuratora kończące postępowanie ( np. umorzenie śledztwa) Sąd wyznaczając posiedzenie poucza pokrzywdzonego o treści art. 451 kpk, a gdy pokrzywdzony złoży wniosek o doprowadzenie na posiedzenie, Sąd albo go doprowadza, albo uznaje za wystarczającą obecność pełnomocnika i jeżeli pokrzywdzony go nie ma, wyznacza mu go z urzędu. Tu ujawnia się różnica wynikająca z "odpowiedniego" stosowania art. 451 kpk - zamiast obrońcy jest pełnomocnik.

Podobnie jak m35, stosuję tą praktykę od wielu lat, jeszcze nie zdarzyło mi się doprowadzać pokrzywdzonego pozbawionego wolnosci na posiedzenie w Kp ( ale zdarzało się już wyznaczać pełnomocnika). W jednej z takich spraw pokrzywdzony był wyjątkowo płodnym pisarzem i sparwa w trybie róznych skarg i kontroli przetarła się o wizytatorów i minisprawi. Jakoś gromy na mnie nie spadły, więc chyba robię dobrze.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.