Czwartek 08 grudnia 2022 Wydanie nr 5400

Cywilna procedura

Uzasadnienie wyroku zaocznego

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 04.02.2011 o godzinie 16:38:28 :

W wyroku eksmisyjnym zaocznym dotyczącym lokalu mieszkalnego (uwzględniającym powództwo) sąd ustalił, iż pozwanemu nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego.
Pozwany nie wniósł sprzeciwu. Apelację od wyroku w czesci dotyczącej ustalenia braku ww. prawa wniosła strona powodowa

Pierwsze primo: czy apelacja powinna być odrzucona z uwagi na brak tzw. gravamen

Drugie primo: jeśli nie powinna być odrzucona, to co z uzasadnieniem, skoro art. 342 kpc stanowi, że wyrok zaoczny sąd uzasadnia, gdy powództwo zostało oddalone w całości lub części...

mariusz78 napisał w dniu 04.02.2011 o godzinie 17:47:08 :

Może on upatruje gravamen w tym, że jeśli pozwanemu przyznano by prawo do lokalu socjalnego, to wtedy mógłby wystąpić przeciwko gminie odszkodowanie za niedostarczenie lokalu? Jeśli tak, to i tak jest to chyba zbyt daleko idąca interpretacja. Chyba apelacja do odrzucenia, chociaż...Co do uzasadnienia - w zasadzie orzeczenie o lokalu socjalnym nie jest ani orzeczeniem oddalającym ani uwzględniającym powództwo. Skoro uzasadnienie wyroku zaocznego trzeba sporządzić jeśli przyznano lokal socjalny (przynajmniej tak się u nas przyjmuje), to z drugiej strony dlaczego nie sporządzać w odwrotnej sytuacji, zwłaszcza, że obecnie czasami nieprzyznanie lokalu socjalnego jest mniej korzystne dla powoda, bo pozbawia go prawa do odszkodowania. Mi w identycznej sytuacji powód złożył wniosek o uzasadnienie wyroku zaocznego i uzasadnienie sporządziłem. Apelacji nie było

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 04.02.2011 o godzinie 18:48:55 :

"mariusz78" napisał:

...obecnie czasami nieprzyznanie lokalu socjalnego jest mniej korzystne dla powoda, bo pozbawia go prawa do odszkodowania


Ano nie do końca...

Uchwały z dnia 21 stycznia 2011 r. (sygn. akt III CZP 120/10, III CZP 116/10)
Gmina może ponosić wobec właściciela lokalu odpowiedzialność na podstawie art. 417 § 1 k.c. za szkodę wyrządzoną niewskazaniem pomieszczenia tymczasowego, o którym mowa w art. 1047 § 4 k.p.c.

mariusz78 napisał w dniu 04.02.2011 o godzinie 19:05:35 :

A to nie znałem...
Choć nie sposób się nie zgodzić mimo, ze 1047 par. 4 jest niekonstytucyjny, choć jeszcze obowiązuje. Apelacja więc chyba nadal do odrzucenia, ale z uzasadnienie trzeba chyba sporządzić

[ Dodano: Pią Lut 04, 2011 7:08 pm ]

Uchwały z dnia 21 stycznia 2011 r. (sygn. akt III CZP 120/10, III CZP 116/10)
Gmina może ponosić wobec właściciela lokalu odpowiedzialność na podstawie art. 417 § 1 k.c. za szkodę wyrządzoną niewskazaniem pomieszczenia tymczasowego, o którym mowa w art. 1047 § 4 k.p.c.


...jeśli masz te uchwałę w wersji elektronicznej, to możesz mi podesłać na priv

Johnson napisał w dniu 04.02.2011 o godzinie 19:28:52 :

"mariusz78" napisał:


...jeśli masz te uchwałę w wersji elektronicznej, to możesz mi podesłać na priv


Pewnie uzasadnień w SN tak szybko nie piszą
http://www.sn.pl/orzecznictwo/2_1.html
Pewnie tam się pojawi uzasadnienie.

cin napisał w dniu 04.02.2011 o godzinie 21:04:29 :

Pierwsze primo: odrzucić nie można.
Drugie primo: uzasadnienie chyba trzeba sporządzić
ale to tak intuicyjnie

Włóczykij napisał w dniu 04.02.2011 o godzinie 21:52:57 :

Jednak kluczowe do rozwiązania tego ciekawego kazusu byłoby, co oni w tej apelacji, czy z tego wynika jakiś sens pod gravemen, czy nie. Jeśli stwierdzamy, że nie, to jednak odrzucenie (choć i tu przy jakiejś dyskusji ktoś kswetinował jego istnienie w kpc, ale niezaleznie od trafności tego poglądu przyznam, że gdy jakiś czas temu szukałam czegoś na ten temat, to nie znalazłam dobrego źródła dla uzasadnienia, jakoś w popularnych komentarzach kwestia ta nie była rozwinięta).
Skoro apelacja do odrzucenia, to i uzasadnienia nie ma. Oczywście pozostaje przypadek, gdy nie mamy apelacji, a jest już wniosek o uzasadnienie. Myślę, że jednak odrzucić pod hasłem, że to orzeczenie jest w wątku uwzględnenia powództwa i w razie czego po argumantach zażalenia uchylić (gdyby przekonali, że jednak jest coś na rzeczy z tą apelacją). Myślałam, czy wobec tuch wątpliwości wcześniej nie zobowiazać do wyjaśnienia pod rygorem odrzucenia, niby coś tu jest na rzeczy, żeby doprecyzować, zanim się wyda decyzję niż wydawać z założeniem uchylenia, ale skoro wydaje się oczywistością brak interesu w zaskrżeniu, to może jednak odrazu odrzucenie.
Ciekawy jest ten argument, że jednak powód mógł być zainteresowany wydaniem orzeczenia o przyznaniu prawa do lokalu socjalnego. Zwł. gdy powodem ni jest gmina coś jest na rzeczy, że tak mogłoby być. Przytoczone orzeczenie SN wyjaśnia kwestię pomieszczeń zastępczych, ale do tej pory przecież był wątpliwe czy gmina czy wierzyciel sam ma je dostarczać. Do wejrzenia zatem pozostaje też stanowisko powoda z toku sprawy, czy optował za lokalem socjalnym dla dłużnika, bo wtedy byśmy wiedzieli, czy dając lub nie taki lokal uwzględniliśmy w całości jego oczekiwanie procesowe.
Podsumowując - ocena wg ogólnych założeń, jakiej ohcrony oczekiwał powód w procesie, jaką uzyskał, by ustalić, czy może czegoś oczekiwać po apelacji.

ujw napisał w dniu 04.02.2011 o godzinie 22:08:44 :

Uważam, że w każdym przypadku złożenia apelacji, każdy wyrok należy uzasadnić art. 328 k.p.c. ... cóż, że zaoczny...

Włóczykij napisał w dniu 04.02.2011 o godzinie 22:15:13 :

Ale ujw 342 (niestey w amoku konika z klapkamii zdarzyło mi się napisać uzasadnienie to zaoczniaka, gdy mogłam na tej podstawie odmówić i jeszcze ten perfidny peł. co to złożył wytknął mi to potem )

Art. 342. Wyrok zaoczny sąd uzasadnia, gdy powództwo zostało oddalone w całości lub w części, a powód zażądał uzasadnienia w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku, albo gdy powód, który żądania takiego nie zgłosił, wniósł apelację w przepisanym terminie.

Hakoss napisał w dniu 04.02.2011 o godzinie 22:25:23 :

Primo uno, brak gravamen a odrzucenie apelacji przez sąd pierwszej instancji? wolę oddalenie na tej podstawie;

Primo secundo, orzeczenie o prawie do lokalu socjalnego (bądź jego braku) jest obowiązkiem sądu wynikającym z ustawy - w zasadzie nie musi / a może nawet nie powinien/ być objęty treścią roszczenia procesowego, z czego wynika

Primo tercio, orzeczenie lokalu socjalnym nie ma charakteru "kierunkowego", w ogóle nie może być mowy o gravamen, poza tym

Primo quarto, powód może mieć interes w ustaleniu istnienia lokalu socjalnego, w pewnych warunkach wykonanie wyroku eksmisyjnego może być łatwiejsze, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę wymieniony przepis k.p.c.

Poza tym kwestia lokalu socjalnego w ogóle nie powinna należeć do działki cywilnej (drogi sądowej) ale administracyjnej, i w ogóle - w świetlanej przyszłości - nie powinno się o tym orzekać.
A uzasadnienie, jak wniósł apelację napisać...

Joasia napisał w dniu 04.02.2011 o godzinie 22:51:59 :

Brak gravamen nie skutkuje odrzuceniem apelacji, tylko oddaleniem. Przynajmniej w Wawie. Nie tak dawno miałam sprawę z powództwa matki o eksmisję syna - eksmitowałam bez lokalu - apelację wniosła matka - apelację oddalono. To był oczny, ale nie ma różnicy: jest apelacja - jest uzasadnienie.

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 05.02.2011 o godzinie 10:53:35 :

"ujw" napisał:

Uważam, że w każdym przypadku złożenia apelacji, każdy wyrok należy uzasadnić art. 328 k.p.c. ... cóż, że zaoczny...


Zgoda z małym ale...
Art. 328 kpc jako ogólniejszy będzie miał zastosowanie do wyroku zaocznego w przypadku złożenia apelacji, która nie podlega odrzuceniu, w zakresie którego nie reguluje art. 342 kpc jako przepis szczególny... Jest to dość specyficzne rozumienie zasady lex specialis derogat legi generali Możnaby pójśc w przeciwnym kierunku i powiedzieć, że skoro jest przepis szczególny to reguluje daną kwestię w sposób wyczerpujący, a zatem jeśli w jakiejś sytuacji nie przewiduje sporządzenia uzasadnienia to się go nie sporządza Jak jednak w takiej sytuacji rozpoznać apelację
Reasumując, zgadzam się z ujw

Johnson napisał w dniu 05.02.2011 o godzinie 11:40:15 :

A nie jest to tak że art. 328 kpc to zasada ogólna a art. 342 kpc to wyjątek ? Jak jest wyjątek to nie ma zasady ogólnej.
No i nie zgadzam się z tym że art. 342 kpc jest niekompletny - on reguluje wszystkie sytuacje gdy następuje sporządzenie uzasadnienia wyroków zaocznych.

Nie pisać uzasadnienia

A co do rozpoznawania apelacji bez uzasadnienia - skoro i tak będzie oddalona z powodu gravamen to po co SO uzasadnienie ??

Dodam jeszcze że poprzednio art. 342 kpc brzmiał w odpowiedniej części:
"Ponadto wyrok zaoczny sąd uzasadnia, gdy powództwo zostało oddalone, a powód zażądał uzasadnienia w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku, albo gdy powód, który żądania takiego nie zgłosił, wniósł apelację w przepisanym terminie"

Skoro wyrugowano zapis o sporządzaniu uzasadnienia w sytuacji "gdy powód, który żądania takiego nie zgłosił, wniósł apelację w przepisanym terminie" znaczy zamiarem racjonalnego ustawodawcy było niesporządzanie uzasadnienia w sytuacji gdy powód tylko wniósł apelację a nie chciał uzasadnienia

ujw napisał w dniu 05.02.2011 o godzinie 11:49:55 :

"Tomasz Zawiślak" napisał:

Uważam, że w każdym przypadku złożenia apelacji, każdy wyrok należy uzasadnić art. 328 k.p.c. ... cóż, że zaoczny...


Zgoda z małym ale...
Art. 328 kpc jako ogólniejszy będzie miał zastosowanie do wyroku zaocznego w przypadku złożenia apelacji, która nie podlega odrzuceniu, w zakresie którego nie reguluje art. 342 kpc jako przepis szczególny... Jest to dość specyficzne rozumienie zasady lex specialis derogat legi generali Możnaby pójśc w przeciwnym kierunku i powiedzieć, że skoro jest przepis szczególny to reguluje daną kwestię w sposób wyczerpujący, a zatem jeśli w jakiejś sytuacji nie przewiduje sporządzenia uzasadnienia to się go nie sporządza Jak jednak w takiej sytuacji rozpoznać apelację
Reasumując, zgadzam się z ujw

Ufff....

Joasia napisał w dniu 05.02.2011 o godzinie 12:06:58 :

Skoro wyrugowano zapis o sporządzaniu uzasadnienia w sytuacji "gdy powód, który żądania takiego nie zgłosił, wniósł apelację w przepisanym terminie" znaczy zamiarem racjonalnego ustawodawcy było niesporządzanie uzasadnienia w sytuacji gdy powód tylko wniósł apelację a nie chciał uzasadnienia

Albo wyrzucił zbędne superfluum

Johnson napisał w dniu 05.02.2011 o godzinie 12:11:44 :

"Joasia" napisał:


Albo wyrzucił zbędne superfluum


Jakby tak było to wcześniejszego ustawodawcy nie moglibyśmy nazwać "racjonalnym"

A co do zasady to chyba wcześniej ustawodawca był bardziej racjonalniejszy niż teraz.

Włóczykij napisał w dniu 05.02.2011 o godzinie 14:17:05 :

"Johnson" napisał:

A co do zasady to chyba wcześniej ustawodawca był bardziej racjonalniejszy niż teraz.
_________________


Toż to wielkie pytanie dla fiozofów -
czy racjonalny ustaowodawca (to przecież aboslut) - może być bardziej/mniej racjonalny ?


Ps. <spadaj> a co to za emotka, chyba sobie tu wykorzystam dla podkreślenia śmiertelnej powagi wypowiedzi, choć podpis pod tą emotką jakiś dziwny.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.