Wtorek 24 maja 2022 Wydanie nr 5202

Cywilna procedura

Pełnomocnik z urzędu

mariusz78 napisał w dniu 09.02.2011 o godzinie 12:51:26 :

Kolejny problem proceduralny
W sprawie o zapłatę został ustanowiony pełnomocnik z urzędu, który w swym pierwszym piśmie zmienił żądanie i wniósł o pozbawienie w części tytułu wykonawczego wykonalności. Zgodnie z przyjętym orzecznictwem umorzyłem postępowania o zapłatę i rozstrzygnąłem o kosztach postępowania o zapłatę. Czy Waszym zdaniem ten pełnomocnik może reprezentować stronę w postępowaniu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Najpierw nie miałem wątpliwości, ale zgodnie z art. 118 par. 2 Adwokat lub radca prawny ustanowiony przez sąd jest obowiązany zastępować stronę do prawomocnego zakończenia postępowania a takie postępowaniu już się zakończyło. Gdyby był to pełnomocnik z wyboru ograniczony w pełnomocnictwie do sprawy o zapłatę, to wezwałbym go o nowe pełnomocnictwo. A tutaj?

Johnson napisał w dniu 09.02.2011 o godzinie 13:20:03 :

Za mało pracy i takie pytania się rodzą

Jeśli by miał być tak jak piszesz, to trochę za późno się zorientowałeś. Jeśli ustanowione miałoby być tylko do procesu o zapłatę to nie powinieś dopuścić do żadnych zmian powództwa.

Przyznaje się że mi nie wpadł by do głowy pomysł że jak pełnomocnik ma pełnomocnictwie zapisane o zapłatę to nie może zmienić powództwa. Ale przyślę to jeszcze.

mariusz78 napisał w dniu 09.02.2011 o godzinie 13:31:56 :

Oczywiście, że może zmienić, ale moim zdaniem jeśli ma pełnomocnictwo szczególne (do sprawy o zapłatę), to po skutecznej zmianie powinien dostarczyć pełnomocnictwo obejmujące również zmienione żądanie

Johnson napisał w dniu 09.02.2011 o godzinie 13:34:12 :

"mariusz78" napisał:

Oczywiście, że może zmienić, ale moim zdaniem jeśli ma pełnomocnictwo szczególne (do sprawy o zapłatę), to po skutecznej zmianie powinien dostarczyć pełnomocnictwo obejmujące również zmienione żądanie


Czemu "o skutecznej zmianie"? Zrozumiałbym żądanie przed (nie ma pan prawa tego żądać) ale po to bez sensu [no i bez obrazy oczywiście]

mariusz78 napisał w dniu 09.02.2011 o godzinie 13:52:35 :

Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy, zatem powództwo może zmienić, bo jest to czynność procesowa z tym związana . Jednak gdy już to zrobi to nie jest już pełnomocnikiem w sprawie o zapłatę, więc wzywam go do złożenia właściwego pełnomocnictwa pod rygorem zwrotu pisma zmieniającego powództwo albo jeżeli jest na rozprawie, to dopuszczam tymczasowo do udziału w sprawie i też zobowiązuje do złożenia pełnomocnictwa. W przypadku pełnomocnika z urzędu nie miałbym wątpliwości, z tymże pełnomocnik z urzędu może reprezentować stronę do zakończenia postępowania, w którym został ustanowiony , czyli w sprawie o zapłatę, która prawomocnie się zakończyła

Pudlonka napisał w dniu 09.02.2011 o godzinie 14:36:17 :

nie wiem czy zauapałam
w sparwie o zapłatę ustanowiłeś peł. z urzędu który zmienił żądanie - skoro uznałęś że zmiana żądania jest dopuszczalna to wg mnie nie ulega wątpliwości że jest umocowany ... chyba że zakreśliłeś sobie spr. o zapłatę i wpisałeś o pozbawienie do nowego rep to masz nową sprawę .... muszę pomyślec ...

Johnson napisał w dniu 09.02.2011 o godzinie 14:43:07 :

"Pudlonka" napisał:


... chyba że zakreśliłeś sobie spr. o zapłatę i wpisałeś o pozbawienie do nowego rep to masz nową sprawę .... muszę pomyślec ...


Przecież to i tak nie może mięć znaczenia. O tym czy jest to cały czas ta sama spawa czy też nowa nie może decydować "księgowość" w repertorium. Moim zdaniem nawet wyłączenie jakiegoś roszczenia do odrębnego rozpoznania nie skutkuje możliwością żądania nowego pełnomocnictwa. Trzeba sobie zrobić kopie z pierwotnej sprawy.

Moim zdaniem jedna sprawa miedzy stronami jest od wniesienia pozwu az do całkowitego końca, niezależnie od tego czy w toku postępowania pojawiły się nowe roszczenia (których nie było w pozwie) albo czy też niektóre z roszczeń zostały umorzone.

richter napisał w dniu 09.02.2011 o godzinie 17:07:19 :

bez przesady

zgłosił się do sądu człowiek, który żąda udzielenia ochrony prawnej dla swoich roszczeń, w jego mniemaniu słusznie uzasadnionych

dostał pełnomocnika, który (jak można domniemywać) ma jakąś koncepcję, którą realizuje, aby prawo do sądu dla swojego klienta z urzędu urzeczywistnić

chcesz zmienić mu pełnomocnika tylko po to, by ustanowić nowego? przesłanki do udzielenia pełnomocnika z urzędu przecież nie ustały, jak mniemam (poprzez zmianę powództwa)

Pudlonka napisał w dniu 09.02.2011 o godzinie 17:56:16 :

"Johnson" napisał:


... chyba że zakreśliłeś sobie spr. o zapłatę i wpisałeś o pozbawienie do nowego rep to masz nową sprawę .... muszę pomyślec ...


Przecież to i tak nie może mięć znaczenia. O tym czy jest to cały czas ta sama spawa czy też nowa nie może decydować "księgowość" w repertorium. Moim zdaniem nawet wyłączenie jakiegoś roszczenia do odrębnego rozpoznania nie skutkuje możliwością żądania nowego pełnomocnictwa. Trzeba sobie zrobić kopie z pierwotnej sprawy.

Moim zdaniem jedna sprawa miedzy stronami jest od wniesienia pozwu az do całkowitego końca, niezależnie od tego czy w toku postępowania pojawiły się nowe roszczenia (których nie było w pozwie) albo czy też niektóre z roszczeń zostały umorzone.

po przemyśleniu .... zgadzam się z Johnsonem raz w drodze wyjątku

mariusz78 napisał w dniu 09.02.2011 o godzinie 20:56:43 :

"vanilka" napisał:

Podłączę się pod temat z moim problemem. Pełnomocnik z urzędu był ustanowiony w sprawie, która zakończyła się prawomocnym zwrotem pozwu. Następnie ten pełnomocnik składa nowy pozew (to samo roszczenie) i powołuje się na jego ustanowienie w sprawie zwróconej. Jest umocowany?Moim zdaniem nie.
Jeśli bylo to nie mogę znaleźć
A co głównego wątku - to chyba zbędny formalista ze mnie Tylko caly czas nie daje mi spać ten przepis - może działać do prawomocnego zakończenia postępowania - jakiegokolwiek wywołanego wniesieniem pozwu, czy tylko tego głównego żądania??

J: No i ten post pasuje do dwóch wątków

Pudlonka napisał w dniu 09.02.2011 o godzinie 22:45:56 :

"mariusz78" napisał:

Podłączę się pod temat z moim problemem. Pełnomocnik z urzędu był ustanowiony w sprawie, która zakończyła się prawomocnym zwrotem pozwu. Następnie ten pełnomocnik składa nowy pozew (to samo roszczenie) i powołuje się na jego ustanowienie w sprawie zwróconej. Jest umocowany?Moim zdaniem nie.
Jeśli bylo to nie mogę znaleźć
A co głównego wątku - to chyba zbędny formalista ze mnie Tylko caly czas nie daje mi spać ten przepis - może działać do prawomocnego zakończenia postępowania - jakiegokolwiek wywołanego wniesieniem pozwu, czy tylko tego głównego żądania??

J: No i ten post pasuje do dwóch wątków


vanilka wg mnie - nie

mariusz skoro nastąpiła zmiana powództwa, a nie wniesienie nowego pozwu !! to nie masz SPRAWY prawomocnie zakończonej tylko ewentualnie zakończone postępowanie co do 1 z roszczeń - popatrz na to z innej strony gdyby to był pełn. z urzędu powoda i po jego ustanowieniu w sprawie X c/a Y pełnomocnik wystąpił z wnioskiem ze 194 kpc i następnie dokonała się zmiana podmiotowa z Y na Q to co nie jest już umocowany

mariusz78 napisał w dniu 09.02.2011 o godzinie 23:05:23 :

"Pudlonka" napisał:

Podłączę się pod temat z moim problemem. Pełnomocnik z urzędu był ustanowiony w sprawie, która zakończyła się prawomocnym zwrotem pozwu. Następnie ten pełnomocnik składa nowy pozew (to samo roszczenie) i powołuje się na jego ustanowienie w sprawie zwróconej. Jest umocowany?Moim zdaniem nie.
Jeśli bylo to nie mogę znaleźć
A co głównego wątku - to chyba zbędny formalista ze mnie Tylko caly czas nie daje mi spać ten przepis - może działać do prawomocnego zakończenia postępowania - jakiegokolwiek wywołanego wniesieniem pozwu, czy tylko tego głównego żądania??

J: No i ten post pasuje do dwóch wątków
vanilka wg mnie - nie

mariusz skoro nastąpiła zmiana powództwa, a nie wniesienie nowego pozwu !! to nie masz SPRAWY prawomocnie zakończonej tylko ewentualnie zakończone postępowanie co do 1 z roszczeń - popatrz na to z innej strony gdyby to był pełn. z urzędu powoda i po jego ustanowieniu w sprawie X c/a Y pełnomocnik wystąpił z wnioskiem ze 194 kpc i następnie dokonała się zmiana podmiotowa z Y na Q to co nie jest już umocowany


Przekonałaś mnie Punkt dla Ciebie

Pudlonka napisał w dniu 09.02.2011 o godzinie 23:11:10 :

"mariusz78" napisał:

Przekonałaś mnie Punkt dla Ciebie


<skromny> <skromny> <skromny>

mariusz78 napisał w dniu 03.01.2012 o godzinie 10:16:11 :

Czas trochę odświeżyć wątek

W sprawie o zapłatę został ustanowiony pełnomocnik z urzędu. Następnie sprawa ta na podstawie art. 618 par. 2 kpc została przekazana do sprawy o zniesienie współwłasności. Czy waszym zdaniem pełnomocnik z urzędu ma prawo dalej reprezentować daną osobę już w sprawie o zniesienie współwłasności. Ten pełnomocnik nie bardzo chce reprezentować taka osobę w postępowaniu o zniesienie współwłasności. pojawiła się u nas koncepcja aby wydawać postanowienia stwierdzające że ten pełnomocnik z urzędu ustanowiony w sprawie o zapłatę reprezentuje daną osobę w postępowaniu o zniesienie współwłasności. Takie postanowienie zostało wydane i w reakcji na nie pełnomocnik z urzędu stwierdził, że on nie powinien być pełnomocnikiem w nieprocesie. Co Wy na to?

Dred napisał w dniu 03.01.2012 o godzinie 12:00:30 :

grzywna?

kzawislak napisał w dniu 03.01.2012 o godzinie 12:43:56 :

Ciekawa kwestia
Stosownie do treści art. 118 § 2 kpc pełnomocnik ustanowiony z urzędu jest zobowiązany zastępować stronę do prawomocnego zakończenia postępowania – chyba że z postanowienia sądu wynika, że obowiązek zastępowania strony ustaje wcześniej. W trybie art. 618 § 1 kpc sprawy przekazuje się do dalszego rozpoznania sądowi prowadzącemu postępowanie o zniesienie współwłasności. A zatem sprawy te są kontynuowane i do ich zakończenia pełnomocnik jest zobowiązany zastępować stronę, zwłaszcza że nie zachodzi żadna z ustawowych przesłanek wygaśnięcia pełnomocnictwa (art. 119 – 120 kpc)

W postanowieniu SN z dnia 26 marca 2002 r. (IV CKN 38/01) obrazowo wskazano, ze taka przekazana sprawa traci swoją odrębność procesową, wtapiając się w to postępowanie – może zatem uznać, że także postanowienie o ustanowieniu pełnomocnika w sprawie o zapłatę traci swoją odrębność i rozciąga się na całe postępowanie do którego dołączono sprawę z ustanowionym z urzędu pełnomocnikiem?

gilgamesz napisał w dniu 03.01.2012 o godzinie 17:56:03 :

Miałem kiedyś taką sytuację. Pełnomocnik ustanowiony w sprawie X. Sprawa dołączona na podstawie art. 618 kpc do sprawy Y. Wydałem wstępne postanowienie co sprawy X i oddaliłem wniosek. Po długich wahaniach uznałem, że w takiej sytuacji ten pełnomocnik nie reprezentuje już strony w sprawie Y

SRS napisał w dniu 07.01.2012 o godzinie 21:32:04 :

co w tym ,jest. a jakby taki pelnomocnik jeszcze wnosl o stw.spadku po rodzinie klienta i jeszcze o zasiedzenie? ...
"richter" napisał:

bez przesady

zgłosił się do sądu człowiek, który żąda udzielenia ochrony prawnej dla swoich roszczeń, w jego mniemaniu słusznie uzasadnionych

dostał pełnomocnika, który (jak można domniemywać) ma jakąś koncepcję, którą realizuje, aby prawo do sądu dla swojego klienta z urzędu urzeczywistnić

chcesz zmienić mu pełnomocnika tylko po to, by ustanowić nowego? przesłanki do udzielenia pełnomocnika z urzędu przecież nie ustały, jak mniemam (poprzez zmianę powództwa)

Joasia napisał w dniu 17.01.2012 o godzinie 19:59:23 :

Ja jak Johnson. Kontynuacja pełnomocnictwa. To cały czas jedna sprawa, tylko żądania (albo i tryby) się w niej zmieniają.
Zresztą: jak w sprawie zapoczątkowanej niezrozumiałym dwutomowym pismem maczkiem zatytułowanym "skarga na komornika" daję pełnomocnika z urzędu - to robię to po to, żeby mi ten zawodowiec uporządkował żądanie i np. określił je jako powództwo wzajemne albo pozew o zapłatę odszkodowania przeciwko komornikowi i dalej bronił racji klienta. Jak już ten biedny pełnomocnik się narobi i przełoży żal do świata swego klienta na roszczenia procesowe - to dlaczego mu tę sprawę zabrać i dać innemu?

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.