Czwartek 19 maja 2022 Wydanie nr 5197

Cywilne materialne

wynagrodzenie a brak protokołu odbioru prac budowlanych

Pudlonka napisał w dniu 16.02.2011 o godzinie 16:54:38 :

w wykonaniu umowy o roboty budowlane z 2004r. wykonawca wykonał prace objęte umową ale inwestor twierdzi, że nie odebrał tych prac , wykonawca wskazuje że był odbiór ale tego nie wykazuje ( brak protokołu odbioru)


Czy według Was brak protokołu odbioru prac budowalnych stanowi w zaistniałej sytuacjii (parce zostały wykonane) przeszkodę do domagania się wynagrodzenia przez wykonawcę ??

Johnson napisał w dniu 16.02.2011 o godzinie 17:21:13 :

To się nadaje do wróżki

Za mało informacji podajesz ...

RogerMortimer napisał w dniu 16.02.2011 o godzinie 17:36:19 :

z tego co kojarzę musi być protokół odbioru prac przy tego typu umowie. ale przejrzeć należy umowę.

Oklahoma napisał w dniu 16.02.2011 o godzinie 18:59:44 :

Nawet jeżeli inwestor nie odebrał prac, to trzeba badać, czy nie powinien tego zrobić bo na żądanie wykonawcy powinien przyjmować wykonane roboty nawet częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia (art. 654 k.c). Jeżeli tego nie robi pozostaje w zwłoce chyba, ze skorzystał z uprawnień przewidzianych art. 636 k.c. lub art. 637 k.c. w zw. z art. 656 par. 1 k.c.

Pudlonka napisał w dniu 16.02.2011 o godzinie 19:03:45 :

J i R dzięki za szybką odpowiedź

"Johnson" napisał:

To się nadaje do wróżki

Za mało informacji podajesz ...


więc podaję więcej detali:

sprawa jest o zapłatę wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane

- zgodnie z umową wynagrodzenie miało być płatne na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę w oparciu o protokół odbioru i zatwierdzony kosztorys

- strona umowy (tj inwestor ) nie żyje i pozwanymi obecnie są spadkobiercy (kt przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza) i oni twierdzą że nie wiedzą czy prace zostały wykonane czy nastąpił odbiór prac i czy były wykonane należycie ponieważ ten lokal kt dotyczyła umowa został sprzedany

- nabywca lokalu wykazał, że nabył lokal już po wykonaniu tych prac - więc mam ustalone że prace zostały wykonane najpóźniej w dniu zakupu lokalu

- jednak powód twierdzi że nie wie gdzie jest protokół odbioru, ale na pewno był

- z analizy przepisów i orzecznictwa (m.in. s. apel Kat , s.apel Szczecin ) wynika mi, że z chwilą wykonania prac przez wykonawcę powstaje po stronie inwestora obowiązek dokonania odbioru tych prac i zapłaty wynagrodzenia - więc to na inwestorze spoczywa ciężar udowodnienia że odbiór prac nastąpił albo nie nastąpił i z jakiej przyczyny ??
zatem zapłata wynagrodzenie należałaby się pomimo braku dokonania odbioru prac przez inwestora przy wykonaniu należytym całości prac budowlanych

jak sądzicie

[ Dodano: Sro Lut 16, 2011 7:04 pm ]
Oklahoma widzę że doszliśmy do tych samych wniosków

Oklahoma napisał w dniu 16.02.2011 o godzinie 19:37:06 :

W sytuacji, o której piszesz zapłata się należy. Jeżeli spadkobiercy nie dowodzą, że obiekt budowlany ma wady (a piszesz, że sami nie wiedzą czy wady były cz nie) to należy przyjąć, że wad nie było i spadkobiercy są zobowiązani do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Zgonie z art. 637 par 1 k.c. w zw. z art. 656 par. 1 k.c. ciężar dowodu, ze obiekt budowlany ma wady spoczywa na inwestorze, w tym przypadku na spadkobiercach inwestora. Wykonawca nie musi sam udowadniać, że obiekt nie miał wad. Wykonawca będzie obciążony ciężarem dowodu, ze wad nie ma, są nieistotne lub że nie powstały z jego winy dopiero, w przypadku ustalenia istnienia konkretnych wad.

Pudlonka napisał w dniu 16.02.2011 o godzinie 20:44:56 :

dziękuję wszystkim za pomoc <kwiatek>

Włóczykij napisał w dniu 17.02.2011 o godzinie 00:02:03 :

niewykonanie przez inwestora obowiązku odbioru nie może zwlaniać go z obowiązku zapłaty (a w umowie nie było terminu zapłaty)
praca wykonana, za wyangrodzeniem jak to w tej umowie, a zatem zapłata się należy
sam obiór z pewnością uczytelnia sytuację, ale służy wywarciu dodatkowych skutków (rękojmia itp.)

richter napisał w dniu 18.02.2011 o godzinie 00:25:00 :

sprawa nie jest taka prosta, bo nie po to strony zawierają umowę i wprowadzają w niej określone obostrzenia i sankcje, aby się potem z tego nie wywiązywać powołując się na to, że "o co tak właściwie protokół?". jakby nie był potrzebny, to by tego nie było w umowie!

jeśli masz udowodnione, że prace wykonano i nie ma zastrzeżeń co do jakości oraz brak jest roszczeń o obniżenie ceny, to brak protokołu może wpływać wyłącznie na wymagalność roszczenia (datę wymagalności). wtedy musisz określić, od kiedy należałyby się odsetki. jak wspominałem, jeżeli ktoś zastrzegł konieczność spisania protokołu, to z jakiegoś względu jest mu to potrzebne. jeśli do wystawienia czy zaakceptowania faktury - to jest to ogromnie ważne, bo przecież wadliwie wystawiona faktura to np. dla firmy zamawiającego strata 1/3 zysku (nie może odliczyć VATu, ani nie może wrzucić w faktury koszty) itp. itd.

pamiętajmy też, że jeżeli zostały wykonane prace, za które przewidziano odpłatność i dzięki temu zamawiający zarobił (bo sprzedał z zyskiem) albo powiększył mu się majątek (bo ma nowy dom albo wyremontowany dom), a nie zapłacił wynagrodzenia, to jest bezpodstawnie wzbogacony kosztem wykonawcy

Pudlonka napisał w dniu 18.02.2011 o godzinie 08:56:50 :

pewnie że nie oczywiste - jakby było to bym przecież nie pisała ... a zwłaszcza gdyby był pełny materiał dowodowy ... ale nie ma ... co do wymagalności to też się zastanawiałam - tym bardziej że pozwany który twierdził, że nie wie czy odbiór był to podniósł zarzut przedawnienia ... jednak nie miałam kwestionowanej wysokości wynagrodzenia więc koncepcję wymagalności przyjęłam klasyczną

poza tym furtkę na wzbogacenie sobie otwarłam również ... (wychodząc z upr)

Włóczykij napisał w dniu 18.02.2011 o godzinie 21:33:02 :

Art. 656. § 1. Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.
Art. 646. Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Wiadomo, że umowa o roboty budowlane choć osobna nazwana, to jednak wyspecjalizowano z umowy o dzieło. Wykładnia zakresu odesłania z 656 obrośnięta i nie wiem, czy 646 bezpośrednio się wpisuje,ale raczej do wykorzystania. Coś tam pewnie komnetatorzy wywodzą w tym kierunku (dawno nie miałam, więc teraz nie jestem na bieżąco , odpukać ).

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.