Niedziela 22 maja 2022 Wydanie nr 5200

Cywilna procedura

192 pkt 3 kpc w postępowaniu o uzgodnienie treści KW

vanilka napisał w dniu 16.02.2011 o godzinie 22:25:14 :

Po doręczeniu pozwu o uzgodnienie treści KW z rzeczywistym stanem prawnym przez wykreślenie obciążenia tej nieruchomości - powód zbył nieruchomość, ale pozew podtrzymuje. Zgadzam się w pełni z orzeczeniem SN, że legitymacja czynna w takiej sprawie przysługuje tylko osobie, która jest uprawniona do złożenia wniosku o wpis w KW. Czy widzicie jakieś szczególne cechy postępowania o uzgodnienie treści KW, które przemawiają za tym, że zbycie rzeczy w toku procesu powoduje utratę legitymacji czynnej, czyli wyłączenie art, 192 pkt 3 kpc? Chyba, że już to było, a ja nie umiem szukać,,,,,

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 19.02.2011 o godzinie 16:49:52 :

Wydaje mi się, że odpowiedź odnajdziesz w uzasadnieniu uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2009 r, III CZP 80/09
http://www.sn.pl/orzecznictwo/uzasadnienia/ic/III-CZP-0080_09.pdf

Moim zdaniem z uwagi na charakter tego postępowania decyduje stan z chwili zamknięcia rozprawy. Te same argumenty, które przemawiają za przyjęciem poglądu, że legitymowanym do wytoczenia powództwa może być tylko osoba, która mogłaby złożyć wniosek o dokonanie wpisu (art. 626 [2] § 5 k.p.c.), nakazują przyjąć, iż stan taki musi utrzymać się do zamknięcia rozprawy. Były właściciel po uzyskaniu wyroku uwzględniającego jego powództwo nie mógłby przecież skutecznie wystąpić z wnioskiem o dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej.

Z powyższego wynika, iz zbycie nieruchomości przez powoda po doręczeniu pozwu pozwanemu powoduje utratę legitymacji czynnej w sprawie o uzgodnienie treści KW.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.