Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

192 pkt 3 kpc w postępowaniu o uzgodnienie treści KW

vanilka
16.02.2011 22:25:14

Po doręczeniu pozwu o uzgodnienie treści KW z rzeczywistym stanem prawnym przez wykreślenie obciążenia tej nieruchomości - powód zbył nieruchomość, ale pozew podtrzymuje. Zgadzam się w pełni z orzeczeniem SN, że legitymacja czynna w takiej sprawie przysługuje tylko osobie, która jest uprawniona do złożenia wniosku o wpis w KW. Czy widzicie jakieś szczególne cechy postępowania o uzgodnienie treści KW, które przemawiają za tym, że zbycie rzeczy w toku procesu powoduje utratę legitymacji czynnej, czyli wyłączenie art, 192 pkt 3 kpc? Chyba, że już to było, a ja nie umiem szukać,,,,,

Tomasz Zawiślak
19.02.2011 16:49:52

Wydaje mi się, że odpowiedź odnajdziesz w uzasadnieniu uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2009 r, III CZP 80/09
http://www.sn.pl/orzecznictwo/uzasadnienia/ic/III-CZP-0080_09.pdf

Moim zdaniem z uwagi na charakter tego postępowania decyduje stan z chwili zamknięcia rozprawy. Te same argumenty, które przemawiają za przyjęciem poglądu, że legitymowanym do wytoczenia powództwa może być tylko osoba, która mogłaby złożyć wniosek o dokonanie wpisu (art. 626 [2] § 5 k.p.c.), nakazują przyjąć, iż stan taki musi utrzymać się do zamknięcia rozprawy. Były właściciel po uzyskaniu wyroku uwzględniającego jego powództwo nie mógłby przecież skutecznie wystąpić z wnioskiem o dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej.

Z powyższego wynika, iz zbycie nieruchomości przez powoda po doręczeniu pozwu pozwanemu powoduje utratę legitymacji czynnej w sprawie o uzgodnienie treści KW.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.