Czwartek, 23 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5932
Czwartek, 23 maja 2024

Forum sędziów

zobowiązanie Gminy do zawarcia u. najmu

esinuhe44
04.03.2011 15:27:55

Najemczyni mieszkania komunalnego - babcia, bierze do swojego mieszkania wnuczkę. Wnuczka mieszkała z babcią lat ok. 17, ale zameldowana zostaje późno i okres zameldowania do śmierci babci wynosi 4 lata i 11 ms.
W uchwale Gminy postanowiono, że Gmina zawiera umowy najmu z osobami niespełniającymi przesłanek z art. 691 kc, jeśli do dnia śmierci najemcy zamieszkiwały przez conajmniej 5 lat. Zamieszkiwanie ma być wykazane zameldowaniem.
Gmina wniosła o eksmisję, Sąd I inst. orzekł eksmisję wskazując, że nawet gdyby przyjąć, że wnuczka spełniła przesłanki z Uchwały Gminy, to nie ma tytułu prawnego, bo umowa nie została zawarta.
Chciałbym wnieść pozew o zobowiązanie Gminy do złożenia oświadczenia woli o zawarciu umowy najmu na podstawie tej uchwały Gminy. Twierdzę, że ten okres min. 5-o letni odnosi się tylko do okoliczności zamieszkiwania a tekst Uchwały pozwala na przyjęcie, że okres zameldowania nie musi być aż 5-o letni. Ponadto odmowa zawarcia umowy w sytuacji gdy wnuczce brakuje 1-ego miesiąca z 5-oletniego okresu objętego zameldowaniem jest nadużyciem ich prawa podmiotowego... uff.
Czy Państwo widzą szanse powodzenia takiego powództwa?

romanoza
04.03.2011 15:33:06

Oj chyba nie uzyskasz tutaj odpowiedzi

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.