Niedziela, 23 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5963
Niedziela, 23 czerwca 2024

Forum sędziów

Forma wniosku o ENA

romanoza
15.03.2011 10:21:22

W komentarzu Steinborna dostępnym w Lexie teza (10)

Z kolei wniosek sądu rejonowego, o którym mowa w art. 607a, powinien przybrać formę postanowienia i mieć uzasadnienie (por. SN II KO 72/96, OSNKW 1997, nr 7-8, poz. 67), które powinno zawierać - podobnie jak wniosek prokuratora - wszystkie informacje niezbędne do wydania ENA oraz wskazywać na okoliczności uzasadniające potrzebę wydania ENA.


W tej chwili przychodzi mi do głowy jeszcze jeden przypadek, kiedy "wniosek" jest postanowieniem uchwała SN z dnia 22 grudnia 1993 r. I KZP 31/93
Postanowienie sądu karnego, zawierające "wniosek" skierowany do organu paszportowego o odmowę wydania lub unieważnienie paszportu oskarżonemu (art. 6 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach - Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5), nie jest wprawdzie środkiem zapobiegawczym sensu stricto, ale - w drodze analogii do tego środka - przyjąć należy dopuszczalność wniesienia zażalenia na takie postanowienie.
OSNKW 1994/1-2/8


Czy podzielacie pogląd Steinborna ?? Bo mnie się on nie podoba. Dochodzić bowiem może do wystąpienia dziwacznych sytuacji, opisywanych zresztą przez komentatora, gdzie taki formalizm w ogóle nie ma miejsca:
Wniosek prokuratora o wydanie ENA powinien spełniać wymogi pisma procesowego (art. 119) oraz zawierać dane potrzebne do sformułowania ENA, a zatem przede wszystkim dane określone w art. 607c § 1 pkt 3-8. Do wniosku powinien zostać dołączony odpis prawomocnego wyroku lub innego podlegającego wykonaniu orzeczenia, w związku z którym ENA ma być wydany (np. postanowienie o tymczasowym aresztowaniu). Nie ma natomiast potrzeby przetłumaczenia wniosku na język urzędowy państwa wykonania ENA. W razie zaistnienia braków formalnych we wniosku zastosowanie znajdzie przepis art. 120.


Wydaje się, że uwzględniając sens wprowadzonej w art. 607austawą nowelizującą z 5 listopada 2009 r. zmiany polegający na ograniczeniu inicjatywy prokuratora do postępowania przygotowawczego, przyjąć należy, że w omawianej sytuacji sąd apelacyjny powinien zwrócić akta właściwemu sądowi okręgowemu, aby ten wydał ENA, działając z urzędu.


przyjąć należy, że sąd okręgowy wydaje ENA z urzędu niezależnie od tego, czy sprawa jest zawisła w wydziale, który wedle wewnętrznego podziału czynności właściwy jest do wydawania ENA; w takiej sytuacji wydaje się bowiem wystarczające, aby przewodniczący wydziału zarządzeniem przekazał akta sprawy do właściwego wydziału celem rozważenia wydania ENA


wówczas sąd penitencjarny nie zwraca się do właściwego sądu rejonowego lub okręgowego, który wydał orzeczenie, lecz powinien bezpośrednio skierować sprawę do właściwego wydziału sądu okręgowego


Można z tego wyczytać, że jedynie SR wydaje postanowienie, prokurator pisze zwykły "wniosek", w SO przewodniczący wydaje zarządzenie, podobnie w SA. Nie bardzo po lekturze art. 607a kpk wiem, skąd się wzięło aż tyle rodzajów wniosków...

andrzej74
15.03.2011 11:11:04

W/g mnie jesto to czynność techniczna /wniosek o wydanie ena/ a nie orzecznicza /co wiązałoby się z wydaniem postanowienia przez sąd/. Tak więc wydaje stosowne zarządzenie i z pismem przewodnim akta wędrują do SO.

romanoza
15.03.2011 11:20:39

"andrzej74" napisał:

Tak więc wydaje stosowne zarządzenie i z pismem przewodnim akta wędrują do SO.
Kiedy właśnie do mnie wróciły celem wydania postanowienia...

totep
15.03.2011 11:23:12

Gdzieś mniej więcej od roku mój SO zażyczył sobie, żeby wniosek miał formę postanowienia. Tak robiłem, bo przecież nie kopałem się z koniem

romanoza
15.03.2011 11:29:47

"totep" napisał:

Gdzieś mniej więcej od roku mój SO zażyczył sobie, żeby wniosek miał formę postanowienia. Tak robiłem, bo przecież nie kopałem się z koniem
Ale to ten sam SO i wcześniej zwykły wniosek wystarczał. Ja nie widzę powodu wydawania postanowienia. ENA miało uprościć procedurę wydawania skazanych pomiędzy państwami UE, a w takich okolicznościach to w obrocie międzynarodowym uprości a krajowym nie. Zasadniczo mogę w 30 s. wydać takie postanowienia, bo wniosek mam w komputerze, ale nie o to chodzi.

andrzej74
15.03.2011 11:59:45

"romanoza" napisał:

Gdzieś mniej więcej od roku mój SO zażyczył sobie, żeby wniosek miał formę postanowienia. Tak robiłem, bo przecież nie kopałem się z koniem
Ale to ten sam SO i wcześniej zwykły wniosek wystarczał. Ja nie widzę powodu wydawania postanowienia. ENA miało uprościć procedurę wydawania skazanych pomiędzy państwami UE, a w takich okolicznościach to w obrocie międzynarodowym uprości a krajowym nie. Zasadniczo mogę w 30 s. wydać takie postanowienia, bo wniosek mam w komputerze, ale nie o to chodzi.
Tak, ale jak wydasz takie postanowienie to o jego treści musisz powiadomić strony /100 par. 2 kpk/, obrońców, pełnomocników - dodatkowa robota dla sekretariatu, tyle tylko po co...

romanoza
15.03.2011 12:01:54

"andrzej74" napisał:

Tak, ale jak wydasz takie postanowienie to o jego treści musisz powiadomić strony /100 par. 2 kpk/, obrońców, pełnomocników - dodatkowa robota dla sekretariatu, tyle tylko po co...
Przekonujesz przekonanego Do tego w orzeczeniu przywołanym przez Steinborna znajduje się taki fragment
Wniosek sądu, przed którym sprawa się toczy, o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania przez sąd apelacyjny to postanowienie, wydawane na rozprawie w składzie rozpoznającym sprawę albo na posiedzeniu.

totep
15.03.2011 12:08:29

Wysyłałem zarządzenia, to mi zwracali w celu wydania postanowienia, przyczym postanowienia nie doręczałem stronom i przechodziło

andrzej74
15.03.2011 12:09:18

Poddaję się, biała flaga, bezwarunkowa kapitylacja itp...
Ps. szczerze współczuję...

[ Dodano: Wto Mar 15, 2011 12:10 pm ]
"totep" napisał:

Wysyłałem zarządzenia, to mi zwracali w celu wydania postanowienia, przyczym postanowienia nie doręczałem stronom i przechodziło

No tak z jednej strony pełen formalizm, z drugiej jego brak...
Może nie doczytali w kpk...

censor
15.03.2011 12:25:16

U nas zwykły wniosek, pismo.

bebek4
15.03.2011 23:25:21

U mnie na razie zwykły wniosek ale chyba już niedługo

Darkside
16.03.2011 08:59:48

sprawdziłem , wniosek .

ruda
17.03.2011 16:23:49

wniosek ,,,bo niby co? postanowienie? z czego to wynika? bebek do roboty!

xvart
18.03.2011 12:58:20

dla mnie sprawa jest jasna: art. 607a mówi o wniosku Sądu Rejonowego. Jak wniosek Sądu, a nie sędziego to moim zdaniem właściwa jest forma postanowienia. Jest to postanowienie niezaskarżalne, zapada na posiedzeniu bez udziału stron.
Romanoza: takie rozwiązanie ma swoje zalety. Można taką sprawę wpisać do Ko. Wykonujesz pracę i przynajmniej masz z tego fajkę.
Jeżeli jest to postanowienie, którego nie trzeba nikomu doręczać, to nakład pracy nie odbiega od tego przy pisaniu wniosku w formie zarządzenia.
Dodatkowo przy postanowieniu Sąd Okręgowy nie może wezwać Cię do uzupełnienia wniosku, bo kpk nie przewiduje uzupełniania postanowień.

romanoza
18.03.2011 13:23:24

"xvart" napisał:

dla mnie sprawa jest jasna: art. 607a mówi o wniosku Sądu Rejonowego. Jak wniosek Sądu, a nie sędziego to moim zdaniem właściwa jest forma postanowienia. Jest to postanowienie niezaskarżalne, zapada na posiedzeniu bez udziału stron.
Romanoza: takie rozwiązanie ma swoje zalety. Można taką sprawę wpisać do Ko. Wykonujesz pracę i przynajmniej masz z tego fajkę.
Jeżeli jest to postanowienie, którego nie trzeba nikomu doręczać, to nakład pracy nie odbiega od tego przy pisaniu wniosku w formie zarządzenia.
Dodatkowo przy postanowieniu Sąd Okręgowy nie może wezwać Cię do uzupełnienia wniosku, bo kpk nie przewiduje uzupełniania postanowień.
Chyba ostatecznie przychylę się do tego poglądu. Dzięki wszystkim za udział w dyskusji

Darkside
18.03.2011 14:43:04

"romanoza" napisał:

dla mnie sprawa jest jasna: art. 607a mówi o wniosku Sądu Rejonowego. Jak wniosek Sądu, a nie sędziego to moim zdaniem właściwa jest forma postanowienia. Jest to postanowienie niezaskarżalne, zapada na posiedzeniu bez udziału stron.
Romanoza: takie rozwiązanie ma swoje zalety. Można taką sprawę wpisać do Ko. Wykonujesz pracę i przynajmniej masz z tego fajkę.
Jeżeli jest to postanowienie, którego nie trzeba nikomu doręczać, to nakład pracy nie odbiega od tego przy pisaniu wniosku w formie zarządzenia.
Dodatkowo przy postanowieniu Sąd Okręgowy nie może wezwać Cię do uzupełnienia wniosku, bo kpk nie przewiduje uzupełniania postanowień.
Chyba ostatecznie przychylę się do tego poglądu. Dzięki wszystkim za udział w dyskusji po głębszym zastanowieniu stwierdzam, że kolega xvart ma rację , dać mu piwa

bebek4
18.03.2011 21:24:34

Xavart z ust mi wyjął, tyle że uważam to za zbędny formalizm. Skoro posiedzenie to zarządzenie o wyznaczeniu, wokanda, protokół, protokolant i po co? Ale chyba nie ma wyjścia choć ja zamierzam trwać na stanowisku dopóki mi wizytator inaczej nie karze

[ Dodano: Pią Mar 18, 2011 9:26 pm ]
a SO to do wszystkiego może wezwać

romanoza
18.03.2011 21:31:04

"bebek4" napisał:

Xavart z ust mi wyjął, tyle że uważam to za zbędny formalizm. Skoro posiedzenie to zarządzenie o wyznaczeniu, wokanda, protokół, protokolant i po co? Ale chyba nie ma wyjścia choć ja zamierzam trwać na stanowisku dopóki mi wizytator inaczej nie karze

[ Dodano: Pią Mar 18, 2011 9:26 pm ]
a SO to do wszystkiego może wezwać
Zamierzałem wdać się w "spór" z SO, że skoro mogą działać z urzędu, to mój wniosek mogą potraktować jako "informację o potrzebie wydania ENA". Ale dam sobie raczej spokój chyba, że uda mi się przekonać SO. Bo o ile samo postanowienie to nie jest problem, to cała otoczka jest bez sensu. Tylko zastanawiam się, czy potrzebne jest jawne, czy można jednak zza biurka

totep
18.03.2011 21:42:47

"romanoza" napisał:

Xavart z ust mi wyjął, tyle że uważam to za zbędny formalizm. Skoro posiedzenie to zarządzenie o wyznaczeniu, wokanda, protokół, protokolant i po co? Ale chyba nie ma wyjścia choć ja zamierzam trwać na stanowisku dopóki mi wizytator inaczej nie karze

[ Dodano: Pią Mar 18, 2011 9:26 pm ]
a SO to do wszystkiego może wezwać
Zamierzałem wdać się w "spór" z SO, że skoro mogą działać z urzędu, to mój wniosek mogą potraktować jako "informację o potrzebie wydania ENA". Ale dam sobie raczej spokój chyba, że uda mi się przekonać SO. Bo o ile samo postanowienie to nie jest problem, to cała otoczka jest bez sensu. Tylko zastanawiam się, czy potrzebne jest jawne, czy można jednak zza biurka
Ja tam robiłem zza biurka - a raczej asystentka

xvart
20.03.2011 13:10:19

dobre piwo nigdy nie jest złe

ja robię zza biurka, bo moim zdaniem jest to postanowienie z kpk (bez udziału kkw). Kpk zawiera kompleksową regulację także w stosunku do skazanych. Szybka fajka w Ko.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.