Czwartek, 23 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5932
Czwartek, 23 maja 2024

Forum sędziów

Art. 15 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

P
24.01.2008 20:02:56

Pani X przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w SM, w którym mieszkała z konkubentem. Pożycie było, powiedzmy, dość burzliwe. Zmarła, spadkobiercą jest brat. Konkubent nadal mieszka w tym lokalu i podobno jest uciążliwy (nie udowodnione). Konkubent i brat chcą ustanowienia prawa na ich rzecz.

Nie miałem jeszcze takiej sprawy, więc proszę o poradę, żeby nie wyważać otwartych drzwi.
1) Jak zwykle formułujecie orzeczenie? "Postanawia ustalić, że roszczenie o to i to przysługuje temu a temu"?
2) Jedna przesłanka rozstrzygnięcia jest wprost wskazana w ustawie, ale nie jest wyłączna. Jakie jeszcze zdarza się Wam brać pod uwagę?
3) Z ustawy wynika, że wpłacenie wkładu nie jest przesłanką roszczenia o ustanowienie sp. lok. prawa do lokalu. Ten pogląd jest ugruntowany? Spółdzielnia twierdzi inaczej, ale podejrzewam, że u podłoża leży chęć zysku, a nie szacunek dla prawa.

ubilexibi
25.01.2008 11:42:23

1) Tak - roszczenie o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie ..., czyli jak w treści art 15 ust. 1 u.s.m.
2) Uwaga: ważne jest kiedy ta pani zmarła. Obecna treść art 15 ust. 2 (a rozumiem, że o tę sytuację tu chodzi) obowiązuje od 31 lipca 2007 r. Wcześniej roszczenie to przysługiwało wyłącznie ,,osobom zamieszkałym z byłym członkiem" Jeżeli więc pani zmarła przed tą datą, to brat nie ma co szukać. Sprawa więc jest prosta jak drut.
Orzecznictwo jeszcze na tle art. 221 Prawa spółzielczego przyjmowało, że konkubent jest osobą bliską.
Przesłanki mogą być różne. Stan rodzinny (dzieci), majątkowy, możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w inny sposób, itp.
3) Spółdzielnia ma trochę racji. Tzn. jeżeli przyznasz lokal konkubentowi, a brat jest jedynym spadkobiercą, to spółdzielnia musi zwróćić wkład bratu, a konkubent będzie musiał go wpłacić. Wkład dziedziczy się bowiem na ogólnych zasadach. Nadto, spółdzielnia będzie mogła na podstawie art 488§2 k.p.c. wstrzymać się z przyjęciem w poczet członków i zawarciem umowy do czasu wpłacenia wkładu.
Takiego problemu czywiście nie ma, gdy konkubent jest jedynym spadkobiercą.

P
30.01.2008 22:33:27

Już chyba nikt więcej się nie wypowie. Ubilexibi, dziękuję za pomoc.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.