Czwartek 19 maja 2022 Wydanie nr 5197

Cywilne materialne

ART. 95 PRAWA BANKOWEGO A HIPOTEKA

arczi napisał w dniu 29.03.2011 o godzinie 09:47:12 :

CIEKAWY JESTEM OPINII SĘDZIÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH, czy umowna hipoteka bankowa jest możliwa z pominięciem formy aktu notarialnego? PO PUBLIKACJI WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z 15.03.2011 (P 7/09), odmawiającego mocy dokumentu urzędowego dokumentom bankowym

doctor napisał w dniu 29.03.2011 o godzinie 14:19:53 :

Z treści wyroku TK wynika, że dotyczy on wyłącznie niezgodności art. 95 ust. 1 Prawa bankowego z Konstytucją w części, w jakiej przepis ten nadaje moc prawną dokumentu urzędowego księgom rachunkowym i wyciągom z ksiąg rachunkowych banku - a nie w części, w jakiej przepis ten określa, że wymienione w nim dokumenty stanowić mogą podstawę wpisu w KW. Wyrok TK nie dotyczy też art. 95 ust. 3 Prawa bankowego. Skoro tak, to akurat w kwestii postepowania o wpis tzw. hipoteki bankowej wyrok TK niczego nie zmienia.

Oczywiście, po wyroku z 15 marca 2011 roku ewentualna skarga konstytucyjna dotycząca niezgodnosci z Konstytucją także art. 95 ust. 3 Prawa bankowego będzie miała znaczne szanse powodzenia, więc gdybym orzekał w postępowaniu wieczystoksięgowym to poważnie rozważyłbym wystąpienie z pytaniem prawnym do TK w tej kwestii...

arczi napisał w dniu 30.03.2011 o godzinie 13:33:34 :

Zgadzam się, są wątpliwości ale ust. 3 odwołuje się wprost par ust.1!!: Art. 95. (267) 1. ( Księgi rachunkowe banków i sporządzone na ich podstawie wyciągi oraz inne oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banków i opatrzone pieczęcią banku, jak również sporządzone w ten sposób pokwitowania odbioru należności mają moc prawną dokumentów urzędowych w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych oraz ustanowionych na rzecz banku zabezpieczeń i mogą stanowić podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych.3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność dłużnika banku lub innej osoby ustanawiającej hipotekę na rzecz banku w celu zabezpieczenia wierzytelności dłużnika banku. Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zabezpieczenie może być dokonane przez złożenie tych dokumentów do zbioru dokumentów.

Jeżeli więc tylko dokumenty, o których mowa w ust.1 są podstawą wpisu hipoteki do KW, a wyrok odbiera moc urzędową dokumentu takim dokumentom (czyni z nich dokumenty prywatne), to przepis ust.1, a również odwołujący się do niego bezpośrednio ust.3 nie mają żadnej logicznej treści merytorycznej. Zakres bowierm tych przepisó dotyczy ksiąg jako dokumentów urzędowych.

A sądy mają ponadto prawo do samodzielnej odmowy zastosowania przepisu jeżeli jest on niezgodny -ich zdaniem - z konstytucją. Takie stanowisko zajmuje SN (chociaż nie zgadza sie z nim TK)

doctor napisał w dniu 30.03.2011 o godzinie 19:02:43 :

"arczi" napisał:

Jeżeli więc tylko dokumenty, o których mowa w ust.1 są podstawą wpisu hipoteki do KW, a wyrok odbiera moc urzędową dokumentu takim dokumentom (czyni z nich dokumenty prywatne), to przepis ust.1, a również odwołujący się do niego bezpośrednio ust.3 nie mają żadnej logicznej treści merytorycznej. Zakres bowiem tych przepisó dotyczy ksiąg jako dokumentów urzędowych.

A sądy mają ponadto prawo do samodzielnej odmowy zastosowania przepisu jeżeli jest on niezgodny -ich zdaniem - z konstytucją. Takie stanowisko zajmuje SN (chociaż nie zgadza sie z nim TK)


Art. 95 ust. 1 Prawa bankowego po wyroku TK jak najbardziej zachowuje treść merytoryczną - TK "wyjął" z dotychczasowej treści tego przepisu jedynie przypisanie mocy dokumentu urzędowego dokumentom w tym przepisie wymienionym w stosunku do kontrahentów banku będących konsumentami. Wyrok TK w żaden sposób nie ingeruje w pozostałą część omawianego przepisu, a w szczególności w część dotyczącą tego, iż omawiane dokumenty bankowe mogą stanowić podstawę wpisu w KW. Nie ma podstaw by wywodzić z wyroku TK skutki prawne, które z niego nie wynikają.

Co do (rzekomej) kompetencji sądów do samodzielnej odmowy zastosowania przepisu ustawowego niezgodnego z konstytucją, to brak jest podstawy prawnej dla twierdzenia, że taka kompetencja sądom powszechnym przysługuje.

Harry napisał w dniu 02.04.2011 o godzinie 17:59:03 :

No ale podstawą wpisu w księgach wieczystych może być dokument urzędowy, lub prywatny z podpisem notarialnie poświadczonym. Skoro zaś dokumenty bankowe utraciły moc dokumentów urzędowych, to czy mogą być podstawą wpisu bez notarialnego poświadczenia zawartch w nich podpisów?

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.