Wtorek 24 maja 2022 Wydanie nr 5202

Cywilna procedura

Art. 761 kpc

Katie napisał w dniu 30.05.2011 o godzinie 23:25:46 :

Mam pytanie - w związku ze skargą na czynności komornika mocno interesuje mnie kwestia czy w ramach art. 761 kpc komornik jest uprawniony do żądania od banku przedstawienia wyciągów z rachunków bankowych i wskazanie podmiotów wpłacających środki na rachunek za wskazany okres? Czy taki zakres żądania jest niezbędny dla prowadzenia egzekucji?
Mam opcje z egzekucją alimentów, czyli ma zastosowanie art. 1081 kpc.

Tomasz Zawiślak napisał w dniu 31.05.2011 o godzinie 07:42:43 :

"Katie" napisał:

Mam pytanie - w związku ze skargą na czynności komornika mocno interesuje mnie kwestia czy w ramach art. 761 kpc komornik jest uprawniony do żądania od banku przedstawienia wyciągów z rachunków bankowych i wskazanie podmiotów wpłacających środki na rachunek za wskazany okres? Czy taki zakres żądania jest niezbędny dla prowadzenia egzekucji?
Mam opcje z egzekucją alimentów, czyli ma zastosowanie art. 1081 kpc.


Moim zdaniem w sytuacji egzekucji alimentów komornik jest uprawniony do żądania od banku takich informacji. Komornik ma zgodnie z art. 1086 par. 1 kpc prowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika. Wierzyciel nie ma obowiązku wskazywać majątku dłużnika, ani sposobów egzekucji. Komornik ma działać z urzędu i korzystać z - co tu kryć bardzo szerokich - uprawnień w celu poszukiwania majątku dłuznika i wykonania tytułu. Dysponując takimi informacjami, których komornik żąda, może dokonać zajęcia ewentualnych wierzytelności dłuznika, np z tytułu umowy zlecenia. W praktyce zdarza się, że dłuznik jest związany z jakimś podmiotem stałą lub okresową umowa zlecenia, co stanowi ewidentne obejście przepisów o umowie o pracę (osobna sprawa, to czy w w takim wypadku wynagrodzenie będzie przelewane na rachunek dłużnika...)

Dodatkowo wskazuję na treść art. 2 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji:

5. Organy administracji publicznej, urzędy skarbowe, organy rentowe, o których mowa w art. 476 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, podmioty prowadzące działalność maklerską, organy spółdzielni mieszkaniowych, zarządy wspólnot mieszkaniowych, inne podmioty zarządzające mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również inne instytucje są obowiązane na pisemne żądanie komornika udzielić mu informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczące stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Przepis art. 762 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

Katie napisał w dniu 31.05.2011 o godzinie 22:39:18 :

Ogromnie dziękuje, za bardzo wyczerpujące i pomocne stanowisko.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.