Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

Art. 761 kpc

Katie
30.05.2011 23:25:46

Mam pytanie - w związku ze skargą na czynności komornika mocno interesuje mnie kwestia czy w ramach art. 761 kpc komornik jest uprawniony do żądania od banku przedstawienia wyciągów z rachunków bankowych i wskazanie podmiotów wpłacających środki na rachunek za wskazany okres? Czy taki zakres żądania jest niezbędny dla prowadzenia egzekucji?
Mam opcje z egzekucją alimentów, czyli ma zastosowanie art. 1081 kpc.

Tomasz Zawiślak
31.05.2011 07:42:43

"Katie" napisał:

Mam pytanie - w związku ze skargą na czynności komornika mocno interesuje mnie kwestia czy w ramach art. 761 kpc komornik jest uprawniony do żądania od banku przedstawienia wyciągów z rachunków bankowych i wskazanie podmiotów wpłacających środki na rachunek za wskazany okres? Czy taki zakres żądania jest niezbędny dla prowadzenia egzekucji?
Mam opcje z egzekucją alimentów, czyli ma zastosowanie art. 1081 kpc.


Moim zdaniem w sytuacji egzekucji alimentów komornik jest uprawniony do żądania od banku takich informacji. Komornik ma zgodnie z art. 1086 par. 1 kpc prowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika. Wierzyciel nie ma obowiązku wskazywać majątku dłużnika, ani sposobów egzekucji. Komornik ma działać z urzędu i korzystać z - co tu kryć bardzo szerokich - uprawnień w celu poszukiwania majątku dłuznika i wykonania tytułu. Dysponując takimi informacjami, których komornik żąda, może dokonać zajęcia ewentualnych wierzytelności dłuznika, np z tytułu umowy zlecenia. W praktyce zdarza się, że dłuznik jest związany z jakimś podmiotem stałą lub okresową umowa zlecenia, co stanowi ewidentne obejście przepisów o umowie o pracę (osobna sprawa, to czy w w takim wypadku wynagrodzenie będzie przelewane na rachunek dłużnika...)

Dodatkowo wskazuję na treść art. 2 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji:

5. Organy administracji publicznej, urzędy skarbowe, organy rentowe, o których mowa w art. 476 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, podmioty prowadzące działalność maklerską, organy spółdzielni mieszkaniowych, zarządy wspólnot mieszkaniowych, inne podmioty zarządzające mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również inne instytucje są obowiązane na pisemne żądanie komornika udzielić mu informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczące stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Przepis art. 762 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

Katie
31.05.2011 22:39:18

Ogromnie dziękuje, za bardzo wyczerpujące i pomocne stanowisko.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.