Środa 01 lutego 2023 Wydanie nr 5455

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa zasiłku macierzyńskieg

molier napisał w dniu 08.06.2011 o godzinie 21:19:04 :

Witam,
przejdę od razu do rzeczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512), w razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36.

Powyższy przepis jest dla mnie zrozumiały, w sytuacji, gdy dokonano zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy.

Problem rodzi się na tle następującego stanu faktycznego:
Pani X miała umowę o pracę na 1/3 etatu na czas określony do 20 stycznia 2009 r. W trakcie tej umowy zawarła drugą umowę o pracę w wymiarze 2/3 etatu na czas nieokreślony. W dniu porodu tj. 20 stycznia 2009 r. wygasła 1 umowa o pracę (ta na czas określony), a ZUS naliczył zasiłek macierzyński od wynagrodzenia jedynie z drugiej umowy czyli z 2/3 etatu.

Pytanie brzmi, czy decyzja ZUS jest prawidłowa, czy może należało naliczyć zasiłek macierzyński z wynagrodzeń z dwóch umów o pracę?

Czy w sytuacji gdy w dniu porodu wygasła 1 umowa o pracę (na czas określony) na 1/3 etatu i od tego momentu obowiązywała tylko umowa na czas nieokreślony na 2/3 etatu, można w ogóle mówić o zmianie umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy?

Jeśli ktoś czuje się na siłach, to proszę o komentarz.

Pozdrawiam

Johnson napisał w dniu 08.06.2011 o godzinie 21:31:19 :

"molier" napisał:


Pani X miała umowę o pracę na 1/3 etatu na czas określony do 20 stycznia 2009 r. W trakcie tej umowy zawarła drugą umowę o pracę w wymiarze 2/3 etatu na czas nieokreślony. W dniu porodu tj. 20 stycznia 2009 r. wygasła 1 umowa o pracę (ta na czas określony), a ZUS naliczył zasiłek macierzyński od wynagrodzenia jedynie z drugiej umowy czyli z 2/3 etatu.


Niejasno piszesz. To z jednym pracodawcą czy z dwoma? Pewnie dwoma ?!
Jak z dwoma to ja żadnej zmiany umowy nie widzę. Jak z jednym do nie można mieć dwóch umów o pracę. Wtedy jest zmiana z 1/3 na 2/3.

molier napisał w dniu 08.06.2011 o godzinie 21:36:45 :

Johnson, umowy były zawarte z jednym i tym samym pracodawcą, tylko inne stanowiska pracy.

Johnson napisał w dniu 08.06.2011 o godzinie 21:41:10 :

"molier" napisał:

Johnson, umowy były zawarte z jednym i tym samym pracodawcą, tylko inne stanowiska pracy.


To dla mnie jest jedna umowa. A więc nie mogę się zgodzić że coś wygasło w dniu porodu. Strony zmieniły umowę z umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony.
Pytanie jaka była intencja stron:
1) zmiana z 1/3 na 2/3
czy też
2) 1/3 + 2/3 = 1

A więc zmiana umowy w zakresie czasu była. Pytanie tylko czy na 2/3 cz na 3/3 ?

molier napisał w dniu 09.06.2011 o godzinie 00:11:26 :

Ja rozumiem to tak, były dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy, ale na różne stanowiska:
1) jedna w wymiarze 1/3 etatu na czas określony do 20 stycznia 2009 r.
2) druga w wymiarze 2/3 etatu na czas nieokreślony (zawarta w dacie obowiązywania pierwszej umowy)
Jeśli brać pod uwagę intencje stron, jak zasugerował Johnson, to można przyjąć, ze w dacie zawierania drugiej umowy, intencją stron była zmiana wymiaru czasu pracy z 1/3 etatu na cały etat (1/3 + 2/3 = 1). Wciąż były to jednak moim zdaniem dwie umowy, które składały się na pełny etat, a nie jedna jak przyjął Johnson
Idąc powyższym tropem, skoro w dniu 20 stycznia 2009 r. kończył się okres na jaki została zawarta umowa na 1/3 etatu i strony nie zawarły kolejnej umowy, to można przyjąć, że ich intencją było zmniejszenie wymiaru czasu pracy do 2/3 etatu.

Jeśli jednak uznamy, mając na uwadze powyższe, że było dwie umowy o pracę, z których jedna, ta pierwsza, zawarta na ściśle określony czas, została rozwiązana z mocy prawa po upływie okresu wskazanego w umowie, to nie zaistnieje de facto sytuacja, o której mowa w przepisie art. 40 cytowanej w temacie ustawy, tzn. nie będzie można mówić o zmianie umowy o pracę polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy. W efekcie nie będzie miał w ogóle tutaj zastosowania art. 40 ustawy.

Rose napisał w dniu 16.06.2011 o godzinie 23:38:50 :

Miałam idealnie taką samą sytuację (dwie umowy, ten sam pracodawca, jedna wygasa) i wydałam wyrok zmieniający.

IMHO interpretacja ZUS jest sprzeczna z celem i sensem zasiłku wypłacania zasiłku macierzyńskiego, a najważniejsza jest wykładnia przepisów o zasiłku macierzyńskim.

Art. 47. Przepisy art. 36-42 i art. 45 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego, a do świadczenia rehabilitacyjnego także art. 46.


Wklejam fragment uzasadnienia:
"W ocenie Sądu rozpoznającego niniejszą sprawę, sytuacja ubezpieczonej, tj. zmiana wymiaru czasu pracy w miesiącu, w którym nabyła ona prawo do zasiłku macierzyńskiego rzeczywiście uzasadnia zastosowanie art. 40 tzw. ustawy zasiłkowej. Wskazać jednak należy, że przepis ten dotyczy sytuacji, w których zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła faktycznie i w rzeczywistości, tzn. jeśli pracownik po zmianie wymiaru czasu pracy przepracuje choćby jeden dzień. Zdaniem Sądu w sytuacji, kiedy odwołująca się nieprzerwanie od dnia 22 lipca 2008 roku była niezdolna do pracy, a do dnia porodu zasiłek chorobowy ustalono biorąc za podstawę wynagrodzenie ubezpieczonej ustalone na poziomie 1 etatu, zasiłek macierzyński winien zostać ustalony na tym samym co dotychczas poziomie, bowiem zmiana wymiaru czasu pracy faktycznie nie nastąpiła. Odwołująca się począwszy od dnia 22 lipca 2009 r. nieprzerwanie była niezdolna do pracy, pomiędzy okresem pobierania zasiłku chorobowego a okresem pobierania zasiłku macierzyńskiego M.T. nie przepracowała ani jednego dnia w nowym wymiarze czasu pracy tj. 2/3 etatu, a zatem brak jest podstaw do zmniejszenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. "

Wyrok wydałam w styczniu, poszła apelacja ZUS, jeszcze nie wróciła.

molier napisał w dniu 19.08.2011 o godzinie 09:24:32 :

Dzięki Rose za komentarz, w mojej sprawie też była zmiana, tak jak u Ciebie : )

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.