Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024

Forum sędziów

URLOP NA ZĄDANIE - UCHWAŁA PROTESTACYJNA ZARZĄDU GŁÓWNEGO IS

iga
24.06.2011 16:37:28

[center]Uchwała protestacyjna Zarządu "Iustitii"
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie protestu sędziów [/center]


Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzających do dalszego osłabienia pozycji władzy sądowniczej w Polsce. Niezawisłość sędziowska wymaga szczególnej ochrony, ponieważ jest warunkiem koniecznym do wzmocnienia rządów prawa oraz ochrony indywidualnych wolności w demokratycznym państwie.

Ministerstwo Sprawiedliwości nadal forsuje projekt zmiany ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, pomimo krytycznego wobec niego stanowiska nie tylko sędziów, ale również przedstawicieli innych środowisk prawniczych, jak i istnienia poważnych wątpliwości konstytucyjnych. Uchwalenie ustawy w proponowanym kształcie dodatkowo zwiększy wpływ polityków na sądy, zagrażając tym samym prawu każdego podmiotu do rozpoznania sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd.Kolejnym działaniem wymierzonym w niezawisłość sędziowską są podjęte pod pretekstem oszczędności budżetowych prace, które zmierzają do odstąpienia od zasad ustalania wynagrodzeń sędziowskich wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 9 marca 2009 r. Zapowiadane zamrożenie wynagrodzeń sędziów w 2012 r. poprzez wstrzymanie ich waloryzacji w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2011 r. stanowi powrót do stosowanych wcześniej rozwiązań, które w 2008 r. doprowadziły realną wysokość wynagrodzeń sędziów do poziomu najniższego od 1989 r.

Stowarzyszenie sprzeciwia się wszelkim planom obniżania wynagrodzeń sędziów, takim jak odstąpienie od wypłacania trzynastej pensji oraz likwidacja stanu spoczynku bądź znaczne ograniczenie wynagrodzenia wypłacanego z tego tytułu. Wszelkie tego typu działania pozostają w rażącej sprzeczności z treścią art. 178 ust. 2 Konstytucji RP, który gwarantuje sędziom wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu.

Stowarzyszenie zwraca się do wszystkich sędziów o wzięcie udziału w akcji protestacyjnej mającej na celu wyrażenie sprzeciwu wobec proponowanych rozwiązań. W ramach protestu apeluje o skorzystanie w dniach 11 lipca i 19 września 2011 r. z urlopu określonego w art. 1672 Kodeksu pracy.

Uwzględniając ewentualne przeszkody nie pozwalające na udział w rekomendowanej formie protestu, Stowarzyszenie postuluje o zamanifestowanie poparcia poprzez powstrzymywanie się w tych dniach od czynności procesowych lub zarządzenie dwudziestominutowej przerwy w trakcie trwających posiedzeń sądowych.

baśka
25.06.2011 13:12:21

Jestem wręcz przerażona, że Rząd manipuluje przy trzynastej pensji, likwidacji stanu
spoczynku, znacznym ograniczeniu wynagrodzenia wypłacanego z tego tytułu oraz propozycji zamrożenia wynagrodzenia poprzez wstrzymanie waloryzacji .Powyższe działania czy też propozycje wskazują , że Rząd nie ma pomysłu aby zagospodarować dziurę budżetową poprzez pobudzenie działalności gospodarczej tylko działa na oślep i bierze co się da , nie zastanawiając się nad destrukcyjnymi skutkami . Działania Rządu przypominają zasadę A PO NAS CHOĆBY POTOP . W tej sytuacji jest wręcz obywatelskim obowiązkiem aby przywołać Rząd do opamiętania .


ps.czy wynagrodzenie sędziów w stanie spoczynku podlega waloryzacji ?

violan
25.06.2011 13:20:57

Baśku, mnie też to przeraża. Nigdy wcześniej nie przyszło mi nawet do głowy, że takie pomysły mogą stać się realne.

PS. Chyba wynagrodzenia sędziów w stanie spoczynku tez podlegają waloryzacji.

[ Dodano: Sob Cze 25, 2011 1:21 pm ]
Tylko, do jasnej cholery to żadna waloryzacja!!!!!!!!!!!!!!!!!!! To zasady naliczania wynagrodzeń.

AQUA
25.06.2011 13:37:12

Ad. P.S.

Przytaczam stosowną regulację usp:

Art. 100.
§ 1. Sędziemu, który został przeniesiony w stan spoczynku, w razie zmiany ustroju
sądów lub zmiany granic okręgów sądowych, przysługuje do czasu osiągnięcia
wieku 65 lat, uposażenie w wysokości wynagrodzenia pobieranego na ostatnio
zajmowanym stanowisku.
§ 2. Sędziemu przechodzącemu lub przeniesionemu w stan spoczynku z powodu
wieku, choroby lub utraty sił, przysługuje uposażenie w wysokości 75 % wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio
zajmowanym stanowisku.
§ 3. Uposażenie, o którym mowa w § 1 i 2, podwyższa się stosownie do zmian wysokości
wynagrodzeń zasadniczych sędziów czynnych zawodowo.Powinniśmy jednak przeanalizować sposób realizacji § 3 w praktyce, bo nie wiem, czy nie zdarzają się w tym zakresie różnice w wyliczeniu w związku z interpretacją zwrotu: "stosownie do zmian wysokości wynagrodzeń zasadniczych sędziów czynnych zawodowo".

baśka
26.06.2011 10:23:54

Bardzo dziękuję za info , jutro dzwonię do pani od finansów i popytam.

Volver
27.06.2011 02:35:32

"Zobowiązuje się przedstawicieli Zgromadzenia do przedstawienia niniejszej uchwały na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Sądów Okręgowych, zwołanym przez Krajową Radę Sądownictwa na dzień 4 lipca 2011 r. "

/z uchwały Zgromadzenia SO w Warszawie/

Proszę o zastanowienie się nad przygotowaniem stosownych wystąpień.Struktura osobowa Zebrania Przedstawicieli jest,rzekłbym delikatnie, bardzo konserwatywna.Jest bardzo ważne, aby-mając ku temu okazję- zapoczątkować pewien swobodny i lotny przepływ postępowej myśli w naszym środowisku..Inaczej,skończymy jako sędziowie-patrząc na dynamikę prac nad nowelizacją u.s.p. jak w słynnej bajce o warzywach.

Joan
28.06.2011 10:27:44

Mam nadzieję, że wszyscy czytali ostarni numer gazety Iustitia i artykuł M. Strączyńskiego na temat naszej jedności (a bardziej jej braku), dlatego chociaż tym razem weżmiemy w tym proteście udział masowy.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.