Piątek 03 grudnia 2021 Wydanie nr 5030

Informacje o uchwałach, zgromadzeniach, wydarzeniach

Uchwała Zebrania Przedstawicieli z 4/7/2011 - USP

Łukasz napisał w dniu 04.07.2011 o godzinie 18:20:37 :

U C H W A Ł A
w sprawie zmian ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
i Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości

Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów wyraża stanowczy sprzeciw wobec forsowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz trybu prac legislacyjnych w tym przedmiocie.
Uchwalona ustawa zawiera rozwiązania szkodliwe dla wymiaru sprawiedliwości, które doprowadzą do poddania sądów kontroli władz politycznych. Sędziowie poprzez szeroki i nieprecyzyjny system nadzoru i ocen mogą być narażeni na naciski naruszające ich niezawisłość. Samorząd sędziowski zostanie w praktyce zlikwidowany, a jego rola zostanie sprowadzona do wydawania niewiążących opinii, wyłączając wpływ sędziów na najważniejsze decyzje dotyczące działalności sądów. Prezesi, pomimo ciążącej na nich odpowiedzialności za kierowane przez siebie sądy, zostaną w znacznym stopniu pozbawieni możliwości wypełniania swych obowiązków i sprowadzeni do roli petentów w stosunku do dyrektorów sądów podlegających Ministrowi Sprawiedliwości. Tak wprowadzona dwuwładza doprowadzi do chaosu organizacyjnego i sporów kompetencyjnych w sądach. Zmiany w organizacji wewnętrznej sądów, w tym likwidacja wydziałów rodzinnych i gospodarczych, nie tylko ograniczą dostęp obywateli do sądu, ale również mogą prowadzić do obniżenia poziomu orzecznictwa poprzez uniemożliwienie sędziom specjalizacji.
Sprzeciw wobec zmiany ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych ze strony organu konstytucyjnego - Krajowej Rady Sądownictwa oraz przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych jest ignorowany. Tryb uchwalania ustawy narusza reguły legislacji, w tym regulamin Sejmu, a w konsekwencji łamie Konstytucję. Argumentacja użyta w Sejmie, że prawo o ustroju sądów powszechnych nie jest ustawą dotyczącą ustroju władz publicznych, stanowi wyraz niezrozumienia zasady trójpodziału władzy i rażącego lekceważenia rangi władzy sądowniczej. W prowadzonych pracach legislacyjnych widoczny jest pośpiech i dążenie do uchwalenia ustawy bez względu na jej jakość jeszcze przed wyborami tylko po to, aby osiągnąć doraźne propagandowe cele.
Prawo o ustroju sądów powszechnych na przestrzeni ostatnich lat było nowelizowane kilkadziesiąt razy, a liczne zmiany były wielokrotnie uznawane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją. Obecny projekt zmian również budzi szereg wątpliwości, co do zgodności z ustawą zasadniczą, w tym w szczególności z jej art. 10.
Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów apeluje do Prezydenta RP o złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy z 1.07.2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz o zwołanie Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości z udziałem władz Rzeczypospolitej, reprezentantów nauki i wszystkich zawodów prawniczych, którego celem będzie opracowanie założeń konstytucji sądów, obejmującej całe polskie sądownictwo. Konieczne jest uchwalenie nowej ustawy ustrojowej sądownictwa, zgodnej z Konstytucją, która będzie spójna i trwała, a obywatelom zagwarantuje prawo do sprawiedliwego sądu. Na takie prawo polskie sądownictwo oczekuje od ponad dwudziestu lat.
Postulujemy również podjęcie działań nad określeniem na nowo drogi dojścia do zawodu sędziego z oceną kandydata dopiero po weryfikacji danych z jego orzekania.

Dred napisał w dniu 04.07.2011 o godzinie 18:29:54 :

też ok

AQUA napisał w dniu 04.07.2011 o godzinie 19:12:01 :

"Sprzeciw wobec zmiany ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych ze strony organu konstytucyjnego - Krajowej Rady Sądownictwa oraz przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych jest ignorowany."


Stanowisko przedstawiciela KRS podczas drugiego czytania noweli w Sejmie nie prowadzi do wniosku, aby KRS sprzeciwiała się noweli. Zgłoszone zostały jedynie pewne zastrzeżenia, o ile dobrze zapamiętałam wypowiedź Pana sędziego Ryszarda Pęka.

"Postulujemy również podjęcie działań nad określeniem na nowo drogi dojścia do zawodu sędziego z oceną kandydata dopiero po weryfikacji danych z jego orzekania."


Tego zdania kompletnie nie rozumiem. Poparcie dla niekonstytucyjnej instytucji asesora? Może propozycja sędziego na próbę? A może po prostu postulat weryfikacji kandydata wg nowych, nieznanych zasad, które jednak powinny zostać wypracowane ?

censor napisał w dniu 04.07.2011 o godzinie 19:30:10 :

"Łukasz" napisał:

A raczej zacytował

Postulujemy również podjęcie działań nad określeniem na nowo drogi dojścia do zawodu sędziego z oceną kandydata dopiero po weryfikacji danych z jego orzekania.
Moim zdaniem takie stwierdzenie zawiera w sobie nolens volens ukrytą tezę, że jest coś nie tak z kwalifikacjami sędziów. że do zawodu trafiają ludzie, których po orzekaniu trzeba oceniać. I to jest woda na młyn zwolenników ocen.
Poza tym takie podejście sprzeciwia się koncepcji zawodu sędziego jako korony zawodów prawniczych. Kto pójdzie do sądu z założeniem, że jak tylko zacznie wydawać wyroki, to dopiero się mu przyjrzą z niewiadomym skutkiem? To jest kurs na petryfikację stanu, w którym sędzia będzie znaczyło ukoronowanie zawodów sekretarza, asystenta i referendarza.

[ Dodano: Pon Lip 04, 2011 7:45 pm ]
"Łukasz" napisał:

Sprzeciw wobec zmiany ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych ze strony organu konstytucyjnego - Krajowej Rady Sądownictwa
Był taki?

KOP napisał w dniu 04.07.2011 o godzinie 19:50:24 :

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,81048,9891892,Sedziowie_przeciw_zmianom_w_ustroju_sadow.html

ropuch napisał w dniu 05.07.2011 o godzinie 09:07:52 :

"censor" napisał:

A raczej zacytował

Postulujemy również podjęcie działań nad określeniem na nowo drogi dojścia do zawodu sędziego z oceną kandydata dopiero po weryfikacji danych z jego orzekania.
Moim zdaniem takie stwierdzenie zawiera w sobie nolens volens ukrytą tezę, że jest coś nie tak z kwalifikacjami sędziów. że do zawodu trafiają ludzie, których po orzekaniu trzeba oceniać. I to jest woda na młyn zwolenników ocen.
Poza tym takie podejście sprzeciwia się koncepcji zawodu sędziego jako korony zawodów prawniczych. Kto pójdzie do sądu z założeniem, że jak tylko zacznie wydawać wyroki, to dopiero się mu przyjrzą z niewiadomym skutkiem? To jest kurs na petryfikację stanu, w którym sędzia będzie znaczyło ukoronowanie zawodów sekretarza, asystenta i referendarza.


Myślę, że to jest po prostu powtórzenie stanowiska Prezesów Sądów z zeszłego tygodnia. kiedy była mowa o tym, że rezygnacja z asesury była błędem. Podkreślano tam, że niekonstytucyjności asesury trybunał upatrywał w mianowaniu asesora przez Ministra, a nie kwestionował takiej instytucji co do zasady. Mówił też o tym w przedostatniej Kwarcie sędzia Zdziennicki o ile mnie pamięć nie myli.

okapi napisał w dniu 05.07.2011 o godzinie 10:37:54 :

ostatnie zdanie tyczy tego że wyrażamy sprzeciw wobec dotychczasowej drogi i uważamy że sedzią mozna zostac dopiero po jakimś orzekaniu-czy będzie to w formie asesury(innego tyou by była zgodena z konstytucją) czy sędziego grodzkiego/sędziego na próbę..to otwarta droga
ale nie tak by kogos nagle dozywotnio mianowac sedzią a nie moz e nie poradzic sobie z najprostsza sprawą mimo ze miał 5 i był dobrym asystentem czy referendarzem

czepiacie się

censor napisał w dniu 05.07.2011 o godzinie 11:28:46 :

"okapi" napisał:

czepiacie się
Bo nie przewidywaliśmy z której strony się nożyce odezwą.

rudy kot napisał w dniu 05.07.2011 o godzinie 12:39:23 :

"okapi" napisał:

ostatnie zdanie tyczy tego że wyrażamy sprzeciw wobec dotychczasowej drogi i uważamy że sedzią mozna zostac dopiero po jakimś orzekaniu-czy będzie to w formie asesury(innego tyou by była zgodena z konstytucją) czy sędziego grodzkiego/sędziego na próbę..to otwarta droga
ale nie tak by kogos nagle dozywotnio mianowac sedzią a nie moz e nie poradzic sobie z najprostsza sprawą mimo ze miał 5 i był dobrym asystentem czy referendarzem

czepiacie się


No właśnie czepiacie się Instytucja sędziego na próbę jest znana w demokratycznych krajach. Mają ją np. Niemcy. Niezależnie czy ktoś startuje do tego zawodu z pozycji asystenta czy adwokata, chyba należy sprawdzić jak się sprawuje na sali, zanim da się mu dożywotnią nominację.

Poza tym chyba nie to jest najważniejsze w tej uchwale tylko to, że w ogóle jest.

Uchwalona prawie jednogłośnie przez obecnych na zebraniu sędziów zarówno tych "ałacowych" jak i rejonowyh "szaraczków". Ważne też były głosy obecnych predstawicieli KRS, że przepisy ustawy należy zaskarżyć do TK. Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, ale ta prezentowana jedność środowiska była dość, przynajmniej dla mnie, budująca.

ropuch napisał w dniu 05.07.2011 o godzinie 13:36:42 :

A no właśnie jeśli chodzi o KRS. to chciałbym wiedzieć coś więcej, jeśli wolno, o przebiegu obrad, w szczególności czy, a jesli tak to jak KRS wytłumaczył postawe swego przedstawiciela w czasie posiedzenia sejmu, czy KRS juz się zajęła konferencją IS i strasznymi uchybieniami godności posłów ze szczególnym uwzględnieniem godności posła Zycha oraz czy odbył się ów wieszczony przez Larę sąd nad Iustitią, a jeśli tak to jaki jest wymiar kary.

rudy kot napisał w dniu 05.07.2011 o godzinie 14:54:36 :

"ropuch" napisał:

A no właśnie jeśli chodzi o KRS. to chciałbym wiedzieć coś więcej, jeśli wolno, o przebiegu obrad, w szczególności czy, a jesli tak to jak KRS wytłumaczył postawe swego przedstawiciela w czasie posiedzenia sejmu, czy KRS juz się zajęła konferencją IS i strasznymi uchybieniami godności posłów ze szczególnym uwzględnieniem godności posła Zycha oraz czy odbył się ów wieszczony przez Larę sąd nad Iustitią, a jeśli tak to jaki jest wymiar kary.


Odnośnie postawy przedstawiciela KRS podczas posiedzenia sejmu to temat był poruszony przez jednego z delegatów- członka IS. Nikt z KRS nie odniósł się jednak do tego.

Sądu nad Iustitią nie było. Generalnie nastrój na sali był, moim zdaniem, raczej pro iustitiański. Mówię oczywiście o ogólnej atmosferze i dużej części wypowiedzi.

okapi napisał w dniu 05.07.2011 o godzinie 17:27:22 :

tak
przypomnijmy:
-pomysł zwołania zebrania wyszedł od Joli Korwin-Piotrwoskiej z bstoku Iustiti i my zaiinicjowalismy wystąpienia do KRSu o zebranie choć w końcu KRS sam je zwoiłał
-nasze były projekty uchwał i zostały(z małymi modyfikacjami) przyjete
-nasi przedstawiciele czynnie brali głos w dyskusji

nie było podziału na Iustitię i innych ale w sumie bylismy jednoznacznie krytycznie i zgodni

Łukasz napisał w dniu 13.07.2011 o godzinie 23:47:53 :

"okapi" napisał:

tak
przypomnijmy:
-pomysł zwołania zebrania wyszedł od Joli Korwin-Piotrwoskiej z bstoku Iustiti i my zaiinicjowalismy wystąpienia do KRSu o zebranie choć w końcu KRS sam je zwoiłał
-nasze były projekty uchwał i zostały(z małymi modyfikacjami) przyjete
-nasi przedstawiciele czynnie brali głos w dyskusji

nie było podziału na Iustitię i innych ale w sumie bylismy jednoznacznie krytycznie i zgodni


Potwierdzam w 100 %.
Jola brała bardzo aktywny udział w dyskusji, Jacek przedstawił projekt uchwały o wynagrodzeniach, ja o USP, były jeszcze głosy ze strony przedstawicieli jednoznacznie kojarzonych z IS i forum - a inne też były tak samo krytyczne wobec tego co i nam się nie podobało. Jacek w komisji wnioskowej aktywnie pracował nad ostatecznym tekstem uchwał, a następnie w imieniu komisji je przedstawiał całemu zebraniu i wprowadzał poprawki - z czego naprawdę wywiązał się znakomicie!

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.