Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024

Forum sędziów

Wykaz OZ

Maltazar
29.01.2008 13:31:48

Wiadomo, że zgodnie z § 447. 1 instrukcji sądowej, w cześci dotyczącej biurowości w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania sądowego sprawy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz postępowania karnego w stosunkach międzynarodowych rejestruje się w wykazie “OZ” [st], niezależnie od rejestracji w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych w wydziałach cywilnych i karnych.
2. Do wykazu “OZ” wpisuje się w szczególności:
1) sprawy, w których stroną lub uczestnikiem jest cudzoziemiec lub osoba przebywająca albo mająca siedzibę za granicą;
2) wnioski sądów lub innych organów państw obcych o udzielenie pomocy prawnej;
3) wnioski sądów polskich o udzielenie pomocy prawnej za granicą;
4) pisma przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych w Polsce.
3. Wykaz “OZ” prowadzą kierownicy oddziałów administracyjnych sądów według ustalonego wzoru.

mój problem polega na tym, że nie wiem do końca czy wogóle, a jesli tak, to jakie sprawy z tego zakresu rejestruje sie w urządzeniach ewidencyjnych wydziałów karnych i cywilnych.
Czy np sprawa o doręczenie korespondencji sądu zgarnicznego wymaga rejestracji w ewidencji wydziału.
Jaka jest praktyka w Waszych sadach.

Johnson
29.01.2008 13:41:57

"Maltazar" napisał:


Jaka jest praktyka w Waszych sadach.


Co.

jarocin
29.01.2008 13:46:56

"Johnson" napisał:


Jaka jest praktyka w Waszych sadach.


Co.

"Co" to owszem, ale także OZ. Jak wiadomo każda sprawa w wydziale musi mieć sygnaturę wydziałową. Ale dodatkowo jeśli jest w niej element zagraniczny (tj. stroną jest osoba zam. za granicą lub cudzoziemiec lub też jest to doręczenie z wniosku obcego sądu, czyli pomoc prawna) DODATKOWO sprawę wpisuje się do wykazu OZ. Zatem każda taka sprawa ma swoją sygnaturę wydziałową, a dodatkowo na okładce na czerwono numer OZ. Tak jak numer z kontrolki spraw zawieszonych. Jeśli jest to sprawa np. o zapłatę będzie mieć sygn. "C" i dodatkowo numer OZ. Jeśli pomoc prawna sygn. "Co" i dodatkowo numer OZ.

Adek
29.01.2008 17:06:02

tu nie chodzi o praktykę ale cytowaną przez Ciebie instrukcję; jest tam, że takie sprawy np. w wydziale karnym wpisuje się do Ko

Maltazar
29.01.2008 18:36:29

Wiecie jak to bywa, coś jest niby oczywiste a dotychczasowa praktyka bywa inna. Przejmuje czlowiek wydział i musi robić porządki. Ale dzięki za odpowiedzi.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.