Czwartek 26 maja 2022 Wydanie nr 5204

Cywilna procedura

Odszkodowanie za wywłaszczenie - depozyt sądowy

Johnson napisał w dniu 12.07.2011 o godzinie 16:37:34 :

Zgodnie z art. Art. 118a. ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami: "Odszkodowanie za nieruchomość, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, ustala się według przepisów rozdziału 5 i składa do depozytu sądowego na okres 10 lat." - dotyczy to nieruchomości co do których nie zostały ustalone osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości.
Decyzja wywłaszczeniowa wygląda mniej więcej tak jak w Lexie, tj:
" Orzeka nabycie przez Gminę Miasta ............... prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w ............... przy ulicy ............... działka nr ..............., obręb ............... o powierzchni ............... ha, której stan prawny jest nieuregulowany.
2. Nieruchomość zostaje wywłaszczona z przeznaczeniem na ............... nabycie przez Gminę ............... prawa własności nieruchomości opisanej w pkt 1 nastąpi z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Ostateczna decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.
3. Ustala się odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości w wysokości ............... zł. Kwota odszkodowania podlega złożeniu do depozytu sądowego na okres 10 lat. Do zapłaty odszkodowania zobowiązany jest Burmistrz Miasta ............... . Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego"

I teraz takie pytanie. Czy z uwagi na to że decyzja administracyjna zawiera rozstrzygnięcie wskazujące, zgodnie z ustawą, że "Kwota odszkodowania podlega złożeniu do depozytu sądowego na okres 10 lat" konieczne jest by SP bądź jednostka samorządowa "zawracała jeszcze głowę" Sądowi składając wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego.
Mi wydaje się że nie. SP czy jednostka samorządowa składa odszkodowanie do depozytu sądowego na podstawie decyzji administracyjnej i koniec sprawy - na 10 lat
U mnie w sądzie jedna z gmin składa natomiast takie wnioski - by sąd się zgodził mimo że ma decyzję administracyjną. Co o tym myślicie? Macie takie sprawy ?

doctor napisał w dniu 12.07.2011 o godzinie 18:44:39 :

Wydaje mi się, że składanie wniosków o przyjęcie tych świadczeń do depozytu sadowego jest uzasadnione - bo art. 118a ust. 3 ugn to przepis materialnoprawny, a stosowne przepisy kpc określają wedle jakiej procedury ten obowiązek ma zostać zrealizowany.

Johnson napisał w dniu 12.07.2011 o godzinie 19:23:45 :

"doctor" napisał:


bo art. 118a ust. 3 ugn to przepis materialnoprawny, a stosowne przepisy kpc określają wedle jakiej procedury ten obowiązek ma zostać zrealizowany.


Zgadza się że przepis materialnoprawny, ale może on jest stosowany, czyli zmieniany w normę indywidualno-prawną w trybie postępowania administracyjnego (decyzji) ?!

doctor napisał w dniu 12.07.2011 o godzinie 20:10:23 :

"Johnson" napisał:


bo art. 118a ust. 3 ugn to przepis materialnoprawny, a stosowne przepisy kpc określają wedle jakiej procedury ten obowiązek ma zostać zrealizowany.


Zgadza się że przepis materialnoprawny, ale może on jest stosowany, czyli zmieniany w normę indywidualno-prawną w trybie postępowania administracyjnego (decyzji) ?!

No nie wiem, ja w ugn nie dostrzegam żadnego przepisu, który wyłączałby stosowanie art. 693(2) par. 1 kpc - złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może być dokonane dopiero po uzyskaniu zezwolenia sądu. Z przepisów ugn wynika tylko tyle, że starosta ustala wysokość odszkodowania, a nie że nie musi uzyskać zezwolenia sądu na złożenie do depozytu.

Johnson napisał w dniu 12.07.2011 o godzinie 20:42:12 :

A sąd może się nie zgodzić - mając taką decyzję? Bo jak musi się zgodzić to po co to wszystko.

APW napisał w dniu 31.08.2011 o godzinie 14:49:54 :

Zdarzało mi się oddalać wniosek o złożenie do depozytu przy wywłaszczaniu w trybie "autostradowym" dlatego, że wnioskodawca nie potrafił odpowiednio wskazać osób, którym ma zostać depozyt wydany. A to wniosek - a nie treść postanowienia sądu - przesądza te warunki. Sąd odwoławczy utrzymywał takie rozstrzygnięcia.

Decyzja tej treści podlega wykonaniu m.in. właśnie przez wszczęcie procedury o złożenie świadczenia do depozytu sądowego. Nie mówię, że to rozwiązanie najszczęśliwsze, ale nie jest też tak, że za każdym razem taki wniosek jest uwzględniany automatycznie. Decyzja stwierdza, że podlega złożeniu - nakłada na organ administracyjny obowiązek wystąpienia z wnioskiem do sądu. Decyzja nie przesądza w żadnym razie o tym, że wniosek taki ma zostać uwzględniony, bo oczywiście nie może tego czynić.

We wspomnianej sprawie, gdyby dopuścić do tego, że taka decyzja jest wystraczająca (i traktować ją jednocześnie jako surogat wniosku w części wskazującej, komu i pod jakimi warunkami przedmiot złożony do depozytu ma zostać wydany), to depozyt już w chwili składania niemógłby zostać wydany, bo wskazane podmiot i warunki w ogóle nie mogły zostać spełnione. Niechciałbym sądzić sprawy o wydanie tak złożonego depozytu.

Przepraszam, jeżeli zbędnie "odbiłem" wątek.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.