Poniedziałek 15 sierpnia 2022 Wydanie nr 5285
Angrenthol napisał w dniu 28.07.2011 o godzinie 09:05:06 :

Mam taki problem. Otóż biegli w opinii o osk. wskazali, że był niepoczytalny w chwili czynu, nie widzą konieczności stosowania środka zabezpieczającego w postaci zakładu zamkniętego pod warunkiem systematycznego leczenia ambulatoryjnego. Zarzuconym mu przestępstwem była zwykła kradzież, nic o charakterze seksualnym.

Znowelizowany 93 k.k. mówi, że sprawcę można umieścić w zakładzie zamkniętym lub skierować na leczenie ambulatoryjne.
Czy Waszym zdaniem owo leczenie ambulatoryjne jako środek zabezpieczający dotyczy tylko leczenia o jakim mowa w 95a par. 1 kk. tj. w związku z przestępstwem o charakterze seksualnym w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, czy też można orzec środek zabezpieczający w postaci leczenia ambulatoryjnego poprzez zobowiązanie do leczenia psychiatrycznego w PZP?
Nie znalazłem jednak żadnych przepisów wykonawczych do tej drugiej opcji. Nie dokopałem się takze do uzasadnienia do projektu zmian w k.k., który wprowadził obecną redakcję art. 93 k.k
Mam jednak wrażenie, że dotyczy to tylko kwesti seksualnych, bo nowelizacja 93 i 95a k.k. oraz art. 200 i nst k.k.w. była tą samą ustawą.
Co sądzicie?

romanoza napisał w dniu 28.07.2011 o godzinie 09:15:23 :

"Angrenthol" napisał:

Nie dokopałem się takze do uzasadnienia do projektu zmian w k.k., który wprowadził obecną redakcję art. 93 k.k
Nie mam kodeksu, w związku z czym nie odniosę się do głównego wątku. Natomiast jeżeli chodzi o uzasadnienie, znajdź w lexie nowelizujący Dz.U. i u góry po lewej przy numerze dziennika masz literkę U w kwadraciku, to jest tekst uzasadnienia.

CR napisał w dniu 28.07.2011 o godzinie 12:24:38 :

Wydaje mi się, że tylko skazanego za przestępstwo o charakterze seksualnym można w trybie kk poddać leczeniu ambulatoryjnemu. Biegli sugerują rozwiązanie, którego nie ma w obowiązujących przepisach, a jedynie póki co w koncepcjach dotyczących zmian kk, które, o ile mi wiadomo, nie uzyskały jeszcze nawet kształtu projektu. Oczywiście każdego można "zobowiązać" do leczenia w poradni, ale powstaje problem z wyegzekwowaniem i późniejszą kontrolą wykonania.

Angrenthol napisał w dniu 28.07.2011 o godzinie 13:04:47 :

CR - nie wydaje mi się, że 93 k.k. dotyczy tylko skazanego. 95a kk. na pewno.
Romanoza - niestety w moim leksie nie ma do tej ustawy zmieniającej uzasadnienia.

W komentarzu do kk CH Beck z 2011 do art. 93 k.k. znalazłem taki (trochę niejasny) pogląd: "Pojecie leczenia ambulatoryjnego obejmuje swoim zakresem leczenie odbywające sie w ramach funkcjonowania powszechnej służby zdrowia, np. w odpowiedniej przychodni lekarskiej. Ponadto przepis art. 95a k.k. przewiduje możliwość umieszczania w zakładzie zamkniętym lub skierowania na leczenie ambulatoryjne sprawcy, który popełnił przestępstwo przeciwko wolności seksualnej w związku z z zaburzeniami swoich preferencji seksualnych, jednak dopiero po odbyciu przez niego kary pozbawienia wolności"

Komentator więc sugeruje, że są dwie podstawy stosowania środka zabezpieczającego w postaci leczenia ambulatoryjnego: to z 93 k.k. i to z 95a k.k, gdzie w tym ostatnim przypadku wcześniej musiało dojść do skazania.

Z drugiej jednak strony gdyby stosować środek w postaci leczenia ambulatoryjnego z 93 k.k. to nie ma do tego żadnych przepisów wykonawczych. Bo nowelizacje art. 200 i 201 k.k.w. dotyczą tylko stosowania leczenia ambulatoryjnego w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych i związane są z art. 95a k.k.

CR napisał w dniu 28.07.2011 o godzinie 14:03:01 :

"Angrenthol" napisał:

CR - nie wydaje mi się, że 93 k.k. dotyczy tylko skazanego. 95a kk. na pewno.
W dziale o prawie karnym wykonawczym już to cytowałem, ale problem w zasadzie sprowadza się do tego samego:
Według Ćwiąkalskiego treść art. 93 kk „ma charakter deklaracji wstępnej w stosunku do postanowień kolejnych przepisów (… przepis ten w zasadzie nie jest samoistną podstawą orzeczenia środka zabezpieczającego z wyjątkiem określonym w art. 94 § 3 kk. Określa jedynie warunki minimalne dopuszczalności orzeczenia umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym."
Komentarz z forum:
Art.93 kk wprowadza wspólną i jednocześnie ogólną przesłankę dla wszystkich środków zabezpieczających z tego rozdziału - umieszczenie sprawcy w "zakładzie zamkniętym" (może to być np : zakład psychiatryczny - art.94 kk, zakład karny - art.95 kk, zaqkład leczenia odwykowego - art.96 kk, wszystko to są zakłady zamkniete opisane w "wyjściowym" art. 93 kk ). Szczegółowe i kumulatywne warunki dla każdego rodzaju środka wprowadzają następne przepisy tj. art. 94- 100 kk . Czyli, z tego wynika,że art.93 nie może stanowić samodzielnej podstawy zastosowania środka, gdyż jest to przepis o charakterze ogólnym w stosunku do następnych przepisów szczegółowych

http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?p=99235#99235

censor napisał w dniu 28.07.2011 o godzinie 14:07:33 :

Art.93 kk stanowi ogólną podstawę stosowania środków zabezpieczających, jednak nie jest to podstawa samoistna. Musi znajdować zastosowanie inny przepis przewidujący szczególne przesłanki. Gdy idzie o leczenie ambulatoryjne jako środek zabezpieczający - moim zdaniem wchodzi w grę tylko art.95a kk dotyczący sprawców z "zaburzeniami preferencji seksualnych".

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.