Piątek 15 stycznia 2021 Wydanie nr 4708

Karne procedura

zwrot kosztów podróży uniewinnionemu obwinionemu

mo65 napisał w dniu 10.08.2011 o godzinie 19:36:05 :

Witam Szanownych Kolegów. Pewien obwiniony został uniewinniony przez nasz Sąd za wykroczenie drogowe. Po uprawomocnieniu się wyroku tenże obwiniony złożył wniosek do Komendy Policji o zwrot kosztów jego przyjazdu na rozprawę do Sądu ( duża kwota ).Policja dzwoni co robić . P odobno powołuje się na art 616 kpk i twierdzi , że jak pieniądze nie wpłynął na jego konto w terminie 7 dni to się z nimi policzy .Co sądzicie o tej sytuacji ?

mathra napisał w dniu 11.08.2011 o godzinie 15:06:21 :

Powinien złożyć wniosek do Sądu a nie do policji. Na pewno nie ma prawa jakichś terminów wyznaczać. W sądzie powinien podać dokładnie, jakie koszty poniósł i z czego to wynikało.
Znalazłam taki fragment własnego postanowienia:

"Zgodnie z art. 118 § 2 kpw w razie uniewinnienia obwinionego w sprawie, w której wniosek o ukaranie złożył oskarżyciel publiczny, koszty postępowania ponosi Skarb Państwa. Do kosztów tych zgodnie z art. 119 kpw w zw. z art. 618§1 pkt 3 kpk należą koszty sprowadzenia i przewozu oskarżonego, świadków i biegłych.
W ocenie Sądu obwinionej należy się jedynie zwrot kosztów stawiennictwa na dwóch rozprawach w Sądzie I instancji (obecność na rozprawie odwoławczej nie była obowiązkowa) oraz dojazdu z badań psychiatrycznych. Z uwagi na brak regulacji bezpośrednio dotyczącej prawa obwinionego do zwrotu kosztów zastosowano per analogiam art. 4 ust. 1 Dekretu Rady Ministrów z dnia 26 października 1950 r. w sprawie należności świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym, który stanowi, że za koszty podróży uznaje się koszty przejazdu środkiem transportu masowego (koleją, autobusem itp.) w klasie najniższej, w braku zaś takiego środka - koszty przejazdu najtańszym z dostępnych środków lokomocji. Bilet z.............. do ................. kosztuje ............ zł, za 5 przejazdów (dojazd i powrót z rozprawy, powrót z badań) należy się obwinionej ................. zł".

Nie wiem, czy to dobrze, ale mam nadzieję, że się przyda.

mo65 napisał w dniu 11.08.2011 o godzinie 21:58:35 :

Dzięki.

romanoza napisał w dniu 11.08.2011 o godzinie 22:08:06 :

"mo65" napisał:

Dzięki.
Tak łatwo to nie ma. Powinieneś kliknąć "omógł" mathrze

HK napisał w dniu 07.10.2011 o godzinie 19:20:20 :

Na marginesie, art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją - wyrok TK z 22.3.2011 r. w sprawie SK 13/08. Przepis straci moc po 12 miesiącach od ogłoszenia wyroku w Dz. U.


http://www.trybunal.gov.pl/rozprawy/2011/sk_13_08.htm
http://www.trybunal.gov.pl/rozprawy/2011/Dz_Ustaw/sk_13s08.htm

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.