Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

Możliwość zmiany osób wyk. umowę w trybie zam. publ.

Tomasz Zawiślak
13.08.2011 19:03:42

W umowie zawartej w trybie zamówień publicznych wskazano (z imienia i nazwiska) osoby które mają ją wykonywać z ramienia wykonawcy.
W mowie zawarto zapis, że możliwa jest zmiana takiej osoby na inną o porównywalnych kwalifikacjach.
W trakcie wykonywania umowy (po ok. 2 miesiącach) wykonawca wystąpił do zamawiającego o wymianę całego zespołu osób wskazanych wprost w umowie, wskazując iż nie dysponuje już tymi osobami. Zamawiający się na to nie zgodził, wyznaczył dodatkowy termin na złożenie oświadczenia o podjęciu obowiązków przez osoby wskazane umowie, a po jego terminie odstąpił od umowy z przyczyn lezących po stronie wykonawcy.

Pytanie:

Czy w opisanej sytuacji konieczne było zawarcie aneksu do umowy (zmiana osób wykonujących umowę) czy też wykonawca mógł przy takim zapisie jaki jest w umowie dokonać swobodnej zmiany na osoby o porównywalnych kwalifikacjach?

Włóczykij
14.08.2011 01:25:04

wg mnie mógł sam
całe te ograniczenia związane z tą ustawą o zamówieniacj /jej istota/ uważam, że nie są tu przeszkodą /sam zapis umowy zaś jak najbradziej na to zezwala/
zaciekawiło mnie, że aż tak co do imienia i nazwiska wymienili tych wykonwców, co nimi kierowało, ale mimo tego i tak byłabym zdania jak na poczętk uwobec zapisu, że to mają być te osoby lub o porównywalnych kwalifikachach /dane tych osób pozowolą w razie czego sprawdzić spełnienie wymogu podobnych kwalifikacji/
czyli 60,65 kc z uwzglęnieniem w/w ustawy szczególnej

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.