Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

odrzucenie spadku przez małoletniego w prawie niemieckim

kam
26.08.2011 11:03:41

Pytanie też trochę z rodzinnego, ale i tak wiadomo, kto zapewne zabierze głos
Czy na odrzucenie spadku przez małoletniego (załóżmy, że wyłącznie obywatela niemieckiego, więc zgodnie z art.19 ppm zastosowanie będzie miało prawo niemieckie) przez jego rodziców konieczna jest zgoda jakiegoś organu? Gdzie ewentualnie szukać jakiegoś postępowania? Jakie byłyby skutki braku takiej zgody? W aktach mam tylko oświadczenia rodziców o odrzuceniu spadku z podpisami poświadczonymi przez notariusza i pismo o jego przesłaniu do sądu spadkowego.

Sandman
26.08.2011 11:05:19

Chyba PW do Plessera przyśpieszy sprawę....

Agni
26.08.2011 13:47:13

kwestia pierwsza: forma tego oświadczenia złożonego przez rodziców. zgodnie z ustawą p. p.m. wystarcza zachowanie formy obowiązującej wg prawa państwa, w którym złożono oświadczenie. jeżeli oświadczenie złożono w Niemczech, to, w razie uznania, ze forma tego oświadczenia jest niezgodna z prawem polskim, trzeba by zwrócić się do Min. Spraw. o tekst prawa niemieckiego w zakresie oświadczeń tego rodzaju i ocenić formę.
kwestia druga: oświadczenie złożone w imieniu małoletniego przez jego przedstawicieli ustawowych - dla ustalenia jego ważności, a zatem czy zostało złożone przez właściwą osobę oraz, czy nie wymaga zgody innego organu, zastosowałabym prawo ojczyste osoby w imieniu której złożono oświadczenie (art. 9 p.p.m.), a więc też zwracałabym się do Min. Spraw. o tekst prawa cywilnego i rodzinnego obowiązującego w Niemczech w tym zakresie.

kam
26.08.2011 13:53:02

Dzięki, tak pewnie będzie (Ministerstwo i tak chyba mnie nie lubi, więc jedno pytanie więcej nie zaszkodzi ), choć najpierw będę musiał ustalić jakie obywatelstwo mieli małoletni (możliwe jest, że mieli też polskie), co pewnie trochę potrwa, bo są całkowicie bierni w postępowaniu.
A pytanie bardziej informacyjnie, żeby wiedzieć czego się spodziewać...

plesser
28.08.2011 19:24:22

Forma oświadczenia: wymóg aktu notarialnego został przez SN conta legem (krytyka tego orzeczenia jest coraz bardziej miażdżąca) wyprowadzony z prawa o notariacie, więc o obostrzenie nie obowiązuje, jeśli poświadczenia podpisu dokonuje zagraniczny notariusz bo prawo o notariacie ma charakter terytorialny.

W mojej ocenie jest przy poświadczeniu podpisu przez zagranicznego notariusza spełniony wymóg formy oświadczenia z art. 1018 § 3 KC, ale na wszelki wypadek:
Forma oświadczenia o odrzuceniu regulowana jest w § 1945 BGB i jest to forma „urzędowo poświadczona”. Definicję ostatniej zawiera § 129 BGB i polega na poświadczeniu podpisu złożonego pod pisemnym oświadczeniem przez notariusza.


Większy problem jest z prawem właściwym co do reprezentacji dziecka. Zgodnie z art. 56 ust. 1 PPM 2011 obywatelstwo jest OBECNIE bez znaczenia. Decyduje miejsce stałego pobytu dziecka. Trzebaby to rozkminić międzyczasowo uwzględniając, że konwencja haska z 19 października 1996 r.o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, do której obecnie odsyła 56 PPM 2011 weszła w życie w Polsce 1 listopada 2010 r. Kiedy zostało złożone oświadczenie?

W niemieckim prawie rodzinnym złożenie przez rodzica oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka nie wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego, jeśli powołanie dziecka do dziedziczenia nastąpiło w wyniku odrzucenia spadku przez rodzica, który ma dziecko reprezentować przy odrzuceniu (§ 1643 ust. 2 BGB), a dziecko nie dziedziczyło wcześniej obok tego rodzica.

kam
29.08.2011 08:19:17

dziękuję
otwarcie spadku i oświadczenie o odrzuceniu miało miejsce w 1984 roku, więc pozostaje ustalenie obywatelstwa - zresztą zarówno spadkodawcy, jak i spadkobierców...

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.