Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

powództwo o uzgodnienie treści KW

doctor
02.09.2011 20:29:44

Powziąłem pewną wątpliwość co do treści art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Z przepisu tego wynika, że w drodze powództwa można żądać usunięcia każdej niezgodnosci między stanem prawnym ujawnionym w księdze a rzeczywistym stanem prawnym - a zatem także takiej niezgodności, którą można usunąć po prostu składając wniosek o wpis w KW.

Skoro ostatecznie SN przyjął, że przesłanką powództwa opartego na art. 10 ukwh nie jest istnienie interesu prawnego, to także w przywołanej (kuriozalnej) sytuacji powództwo będzie na uwzględnienie. Czy macie jakiś pomysł na ukrócenie tego rodzaju absurdalnych powództw?

tomas
02.09.2011 21:11:28

Tak na gorąco, bo nie analizowałem, czy w takiej sytuacji można wnosić powództwo o uzgodnienie, ale trudno mi wyobrazić sobie, że ktoś zamiast wniosku o wpis składa pozew. Musiałby przecież zapłacić więcej opłaty, a poza tym takiej osobie raczej zależy na szybkim załatwieniu sprawy, a to osiągnie w drodze wniosku o wpis w księdze wieczystej, nie zaś poprzez powództwo o uzgodnienie.

cin
02.09.2011 21:26:16

powództwo z 10 ukwh stanowi odmianę powództwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa i z tego względu uważa się, że jego podstawą jest istnienie interesu prawnego, a ten istnieje tylko wtedy, gdy nie można uzyskać ochrony w innym postępowaniu.

doctor
04.09.2011 08:28:43

"cin" napisał:

powództwo z 10 ukwh stanowi odmianę powództwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa i z tego względu uważa się, że jego podstawą jest istnienie interesu prawnego, a ten istnieje tylko wtedy, gdy nie można uzyskać ochrony w innym postępowaniu.


To, że powództwo z art. 10 ukwh stanowi odmianę powództwa z art. 189 kpc, wcale nie jest takie oczywiste, a w dodatku SN zdecydowanie opowiedział się przeciwko temu poglądowi - polecam uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów
z dnia 15 marca 2006 r., III CZP 106/05.

[ Dodano: Nie Wrz 04, 2011 8:29 am ]
"tomas" napisał:

Tak na gorąco, bo nie analizowałem, czy w takiej sytuacji można wnosić powództwo o uzgodnienie, ale trudno mi wyobrazić sobie, że ktoś zamiast wniosku o wpis składa pozew. Musiałby przecież zapłacić więcej opłaty, a poza tym takiej osobie raczej zależy na szybkim załatwieniu sprawy, a to osiągnie w drodze wniosku o wpis w księdze wieczystej, nie zaś poprzez powództwo o uzgodnienie.


A jednak takie przypadki się zdarzają. Co wtedy?

Johnson
04.09.2011 19:20:14

"doctor" napisał:


A jednak takie przypadki się zdarzają. Co wtedy?


Uwzględnić powództwo. Skoro mógłby uzyskać wpis, to dysponuje odpowiednim dokumentem, tym samym postępowanie dowodowe nie będzie trudne. Jak chce płaci więcej to niech płaci.

cin
05.09.2011 13:17:13

"doctor" napisał:

powództwo z 10 ukwh stanowi odmianę powództwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa i z tego względu uważa się, że jego podstawą jest istnienie interesu prawnego, a ten istnieje tylko wtedy, gdy nie można uzyskać ochrony w innym postępowaniu.


To, że powództwo z art. 10 ukwh stanowi odmianę powództwa z art. 189 kpc, wcale nie jest takie oczywiste, a w dodatku SN zdecydowanie opowiedział się przeciwko temu poglądowi - polecam uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów
z dnia 15 marca 2006 r., III CZP 106/05.

Jeżeli przyjmiemy, że powództwo z art. 10 ukwih nie stanowi odmiany powództwa ustalającego, to musimy dojść do wniosku, że powództwo to jest dopuszczalne nawet wówczas, gdy powód moze uzyskac ochronę w postepowaniu wieczystoksiegowym.
Na tle uzasadnienia tej uchwały (w którym posiadanie interesu prawnego utożsamiano z legitymacją procesową) pojawia się jednak zasadnicza wątpliwość: czy rola interesu prawnego ogranicza się wyłącznie do tego, że kreuje on legitymację procesową ?
Wydaje mi się, że nie można tego tak zawężać, bo interes prawny ma dużo szersze znaczenie.

doctor
08.09.2011 20:34:53

"cin" napisał:

czy rola interesu prawnego ogranicza się wyłącznie do tego, że kreuje on legitymację procesową ?
Wydaje mi się, że nie można tego tak zawężać, bo interes prawny ma dużo szersze znaczenie.


Tzn. jakie ma znaczenie (poza tym, co wynika wprost z treści przepisów ustawowych) i na jakiej podstawie sądy miałyby upatrywać w interesie prawnym przesłankę zasadności powództwa, skoro z żadnego przepisu ustawy to nie wynika?

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.