Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024

Forum sędziów

Tymczasowe aresztowanie a stawiennictwo w innym postępowaniu

cyryl_mi
03.09.2011 16:03:59

Jest takie postępowanie dyscyplinarne, gdzie "Nieusprawiedliwione niestawiennictwo rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego lub jego obrońcy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy." Obwiniony jest tymczasowo aresztowany. Czy jego nieobecność na rozprawie dyscyplinarnej z uwagi na pobyt w miejscu odosobnienia będzie uznana za nieobecność nieusprawiedliwioną, czy usprawiedliwioną?

censor
04.09.2011 00:19:53

Uważam, iż nieobecność powinna być uznana przez organ prowadzący postępowanie dyscyplinarne jako usprawiedliwiona.
Gdyby było to postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziemu, należałoby go doprowadzić (art.350 par.2 kpk w zw. z art.128 pusp).

Ama
05.09.2011 09:50:18

dla mnie jest oczywiste, że nieobecność jest usprawiedliwiona .... przecież nawet gdyby chciał to nie ma możliwości przyjechania na rozprawę ...
jeśli wyrazi taką wolę to moim zdaniem należy go doprowadzić ... chyba, że złoży oświadczenie, że w nie chce brać udziału w rozprawie

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.